CPenKBnieuw.doc (19 KB) View this on posterous

Het is bijna verdwenen uit de krantenkolommen, een paar jaar voordat de meeste kranten ook verdwenen zijn: journalistieke duiding van kunst. Wij hebben daarom iets nieuws bedacht…

  Cultureel Persbureau en Kunstbijlage: een nieuwe kijk op kunstjournalistiek

De Situatie

Kunstjournalistiek staat onder druk. Dit is een eufemisme voor het vrijwel verdwijnen van duiding en achtergrond op kunstgebied uit de kolommen van kranten en de programmaschema’s van publieke en commerciële omroepen. Dit gat in de informatievoorziening wordt tot nu toe niet opgevuld. Op internet komen en verdwijnen kunstjournalistieke initiatieven sneller dan is bij te houden. Los van de kwaliteit die vaak dubieus is, is ook de onafhankelijkheid van zulke internetinitiatieven vaak niet te achterhalen.

Kranten en tijdschriften zeggen massaal de samenwerking op met hun freelancers op kunstgebied. Daarmee veroorzaken ze een kapitaalverlies dat ze de komende jaren, mocht na een eventueel herstel de markt weer aantrekken, niet goed zullen maken. Door het wegvallen van aandacht voor kunst in de media verdwijnen de kunsten ook naar de achterkamertjes van de publieke aandacht. Er komt dus steeds minder reden om over kunst te publiceren. Dat is een vicieuze cirkel waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

Het Plan

Met het Cultureel Persbureau doorbreken we de negatieve spiraal. Simpel gezegd verzamelen we de journalistieke talenten op kunstgebied onder ons en bieden wij hun producten aan aan afnemers in de media tegen een prijs waarvoor ze het in normale situaties nooit kunnen krijgen, terwijl de freelancer in kwestie wel een goede prijs voor zijn werk betaald krijgt. Het verschil tussen wat wij de freelancer betalen en wat de krant, de internetsite of de omroep ervoor betaalt, halen wij binnen via ideële sponsoring, fondsen en subsidie. Immers: in een land waar 95% van het kunstaanbod bestaat dankzij enige vorm van subsidie is het vreemd dat de journalistiek daarover volledig onderworpen is aan de wetten van de markt. Dankzij de inspanningen van het Cultureel Persbureau kunnen kranten en andere media niet meer om financiële redenen afzien van aandacht voor kunst.

Omdat het Cultureel Persbureau een ideële stichting wordt en dus geen winstoogmerk heeft, is onze onafhankelijkheid gegarandeerd.

De Opzet

Kern van het Cultureel Perbureau zijn twee websites: de hoofdsite cultureelpersbureau.nl (ook het .be-domein is reeds gereserveerd) en de publieke site kunstbijlage.nl/be. Op de site cultueelpersbureau.nl hebben aangesloten media de mogelijkheid om in te tekenen op ons nieuws- en achtergronden-aanbod, kan een beroep gedaan worden op de expertise van onze medewerkers voor het regelen van gasten voor een culturele talkshow of sprekers op een symposium. De mogelijkheden zijn legio. We kunnen ook een complete redactie voor een programma bieden, bijvoorbeeld.

Op kunstbijlage.nl presenteren we ons eigen nieuws waarop geen embargo (meer ) rust en experimenteren we met nieuwe vormen van kunstjournalistiek: twitterfeeds, live streaming video en interactieve vormen van journalistiek. Tevens is kunstbijlage.nl ook het uithangbord voor een eventuele papieren uitgave, die in zicht komt wanneer sponsoring en advertentie-inkomsten dat rechtvaardigen.

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!

Hoever zijn we?

Ver. Inmiddels is een intentie-overeenkomst gesloten met het Nederlands Uitburo om op korte termijn te komen tot uitwisseling van informatie. Concreet betekent dat dat gebruikers van de landelijke, drukbezochte agenda-site van het Uitburo voor nadere informatie over een voorstelling kunnen doorklikken naar onze site, waar ze recensies en interviews over de tentoonstelling, film of voorstelling aantreffen. Andersom zullen gebruikers van kunstbijlage.nl via het aanklikken van een link onder een verhaal direct kunnen achterhalen waar het evenement is en wanneer het in de buurt te zien is.

We denken verder: op termijn is het zelfs niet ondenkbaar dat we onze expertise ook beschikbaar stellen aan die media, die nu nog als gezaghebbend gelden, maar die dat gezag in rap tempo aan het verliezen zijn. Naast de overeenkomst met het Uitburo zijn we dus ook in gesprek over samenwerking met nieuwe en bestaande omroepen.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Geld

Hoewel eigenlijk iedereen het belang van een onafhankelijk Cultureel Persbureau inziet, is niet iedereen bereid daar ook voor te betalen. Behalve het vak, innoveren we daarom ook het verdienmodel. De gemiddelde internetgebruiker is niet gewend te betalen voor nieuws dat ook elders te krijgen is. Wij zijn het met die internetgebruiker eens. Voor inhoudelijk deskundige duiding en een gidsfunctie in het dichte oerwoud van cultuuruitingen zou een internetgebruiker eventueel wel willen betalen, maar dat zal met de kleine markt die wij nu bespelen nooit de hoofdinkomstenbron worden. De toegevoegde waarde op de gemiddelde uitgaven aan kunst en cultuur door een Nederlands huishouden is verwaarloosbaar klein.

De grootste toegevoegde waarde van serieuze en onafhankelijke kunstjournalistiek wordt ervaren door de kunstaanbieders en de overheid. We stellen dan ook dat die partijen in de buidel gaan tasten om tenminste een deel van de kosten voor een professioneel journalistiek publieksmedium te dekken. Daarmee ontstaat de paradoxale situatie dat instellingen zelf betalen voor journalisten die hen ook uitermate kritisch zullen volgen. Een sterk redactiestatuut, waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en vooral de redactionele onafhankelijkheid van het Cultureel Persbureau zijn vastgelegd, moet aan die paradox een eind maken.

Inmiddels zijn gesprekken met overheden, fondsen en koepelinstellingen in gang gezet.

De toekomst

Over twee jaar is cultureelpersbureau.nl dé plek op internet voor nieuws, duiding en discussie over kunst. Door een stevige reputatie van professionele kwaliteit en financiële onafhankelijkheid is het Cultureel Perbureau een niet meer weg te denken factor in de kunstjournalistiek en leveren we onze diensten aan een breed scala van mediabedrijven. We werken op dat moment ook hard aan de twee keer per jaar te verschijnen Kunstbijlage, een informatief, kleurrijk en vernieuwend magazine dat als bijlage bij een aantal kranten en tijdschrijften wordt meegeleverd.

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

Ook Europa lonkt. De problemen zijn er overal hetzelfde, en de oplossingen kunnen in dezelfde richting worden bedacht. Tot een onderlinge internationale koppeling aan toe, die de journalistieke informatie in de grote Europese talen beschikbaar stelt.

Comments are closed.