Yolande Melsert, directeur-bestuurder van het Bureau promotie Podiumkunsten, staat per 1 januari 2010 op straat, samen met haar 12 collega’s die bij dat bureau werken. Alleen worden die 12 medewerkers vermoedelijk weer aangesteld, zodra Melsert haar spullen in een verhuisdoos heeft gepakt. Dit ontslag à la VSCD werd gisteren bekend gemaakt door de VSCD, die feitelijk dezelfde organisatie als STPC, die officieel gaat over het BPP. En de VSCD had dus bemiddeld tussen de twee strijdende partijen, waarvan ze er dus feitelijk zelf één waren. Snapt u het nog? Lees er alles over in onze eerdere berichtgeving.
De bemiddeling heeft er, zo meldt de VSCD-website, uit bestaan dat ze een voorstel hebben gedaan, waarmee de bal op het bordje van BPP terecht kwam.
Inmiddels hebben we ook een reactie binnen van het Bureau Promotie Podiumkunsten. Martijn Sanders en Henk Kraima, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bureau, zijn, om het mild te zeggen, niet geamuseerd door de gang van zaken. En omdat het om hoor en wederhoor gaat, plaatsen we hun reactie dan maar hier:

“SPTC weigert onafhankelijk advies.”

SPTC meldt dat BPP een bemiddelingsvoorstel van VSCD heeft verworpen. Dat is niet correct. Er is namelijk geen bemiddelingsvoorstel gedaan door VSCD, omdat BPP en VSCD samen onderkennen dat VSCD niet als bemiddelaar kàn optreden. De VSCD is immers partij omdat SPTC en VSCD bestuurlijk – en niet te vergeten, op directieniveau – nauw zijn verweven ! De voorzitter van de VSCD heeft wel samen met de Raad van Toezicht van BPP een plan van aanpak opgesteld waarin wordt voorzien in het aantrekken van een onafhankelijke partij die de cultural governance tussen VSCD, SPTC en BPP voor 1 mei 2010 opnieuw structureert en een nieuw organisatorisch plan maakt inclusief profielen van de functies. Vervolgens zouden besturen en Raad van Toezicht van SPTC en BPP bereid zijn af te treden. De SPTC wil echter niets weten van deze aanpak. Zij wil – tot elke prijs lijkt het – voorkomen dat een onafhankelijke partij de problemen in kaart brengt. Zij wil zelf bepalen op welke voorwaarden het spel gespeeld wordt. Zo weigert zij vanaf het allereerste gesprek in mei 2009 constructief overleg door als voorwaarde vooraf te stellen dat eerst de directeur van BPP ontslagen dient te worden. Zo niet, dan krijgt BPP geen geld meer en is er geen overleg. SPTC rechtvaardigt haar gedrag met de meermalen uitgesproken gedachte “wie betaalt, bepaalt’. Een bestuurlijke visie die getuigt van regentesk en uiterst respectloos gedrag tegenover mensen, instituten en de belangen van de branche. Vervolgens is de SPTC niet te beroerd om consequent de BPP af te schilderen als de partij die niet wil overleggen.
Het woord is nu aan de leden van de VSCD om hun bestuur te wijzen op het onverantwoord gedrag van het bestuur van SPTC en van het bestuur van de VSCD te eisen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de handelwijze van de SPTC, aangevuld met een constructief plan voor de toekomst.
Een slotopmerking. Zoals de voorzitter van de SPTC in mei – in een officieel overleg tussen BPP en SPTC – desgevraagd te kennen gaf: tot december 2008 was er geen enkele aanleiding tot ontevredenheid over BPP. Vanwege een verschil van mening – in het voorjaar van 2009 – over de marketingintroductie van de Theaterkaart is vervolgens door het optreden van SPTC de collectieve promotie lam gelegd en de werk-carrière van een tiental mensen willens en wetens beschadigd. Een bestuur – en directeur ! – dat anno 2009 zo meent problemen te moeten oplossen, verdient geen vertrouwen van de branche en moet zo snel mogelijk naar huis worden gezonden. Martijn Sanders, voorzitter RvT Bureau Promotie Podiumkunsten
Henk Kraima, vice-voorzitter RvT Bureau Promotie Podiumkunsten
die de gesprekken voerden met de VSCD

29 oktober 2009

En het is natuurlijk prettig om het ook van de mannen en vrouwen zelf te horen. Later vanmiddag zullen die reacties op deze site te beluisteren zijn. We houden u, zoals altijd, op de hoogte.

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!