We hadden een gesprek met Henk Kraima, directeur van het CPNB en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bureau Promotie Podiumkunsten. Hij was betrokken bij alle vergaderingen, briefwisselingen en overleggen rond de ruzie tussen Bureau Promotie Podiumkunsten-directeur Yolande Melsert en het bestuur van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek. Het bestuur van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek bestaat uit (bron jaarverslag 2008): Arthur Oostvogel (voorzitter), Leo Pot, Wim Vringer, Evert Lekkerkerker (bankier), Bert Mertens (directeur directoraat coöperatie en bestuur Rabobank Nederland).  Het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is als volgt samengesteld: Benjamin Koolstra (voorzitter), Arthur Oostvogel (penningmeester), Jan van der Putten, Wim Vringer, Lode van Piggelen, Gerda Kroeze-Knol, Oscar Wibaut.

Listen on posterous 

Geld
En dan is er nog iets anders. Al zoekend naar meer informatie over wat er nou precies speelt bij die besturen van die vereniging, die een stichting heeft opgericht die een bureau in leven houdt, kwamen we op dit citaat uit het jaarverslag over 2006 . Daar staat, op pagina 26:

Beheer beleggingen
Schretlen & Co is per februari 2006 de nieuwe fondsbeheerder van de beleggingen van de SPTC. Het bestuur is zich bewust van de belangenverstrengeling van één van zijn bestuursleden met Schretlen (gelieerd aan de Rabobank), maar heeft besloten dat dit geen bezwaar is omdat de andere bestuursleden leidend zijn in de besluitvorming op dit onderwerp .

In het andere jaarverslag (2008) van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties dat in ons bezit is, staat het volgende:

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!

Bestuur
Het bestuur van de SPTC (zie bijlage) bestaat statutair uit drie vertegenwoordigers van de VSCD, waaronder de penningmeester van de vereniging die q.q. voorzitter is van de SPTC en twee bancaire specialisten. De directievoering is opgedragen aan de directeur van de VSCD door middel van een managementovereenkomst. Voor de overige dienstverlening is een poolovereenkomst gesloten. Het bestuur is in 2007 vier keer bijeen geweest en heeft zich naast de gangbare onderwerpen in het bijzonder bezig gehouden met:

     

  • overleg en onderhandeling met de beleggingsmaatschappij over rendementen tijdens de kredietcrisis
  • de prestatie-overeenkomst tussen SPTC en Bureau Promotie Podiumkunsten
  • bepaling van de bijdrage aan Bureau Promotie Podiumkunsten voor 2009
  • voorbereiding van invoering (besluitvorming) over de plastic / internet Theater & Concertkaart.

En even verder op pagina 26 van het jaarverslag 2008 staat:

Vermogen ernstig verminderd
De uitstaande gelden (bonnen in omloop) worden belegd volgens een overeengekomen profiel: 65% vastrentend en 35% aandelen. Door de kredietcrisis heeft de SPTC een aanzienlijk verlies moeten leiden op zijn aandelen pakket (- € 2 miljoen). Het rendement op vermogen bedroeg per saldo -14% . Er is geen directe behoefte aan liquide middelen, dus er is geen haast. Toch hoopt de SPTC dat de helling in 2009 weer opwaarts zal zijn.

Blijft interessant leesvoer, die beleidsstukken. Het is niet eens zo spannend dat er 2 miljoen verlies is gedraaid, als wel dat ‘de opbrengst van bonnen in omloop’ wordt belegd. Dat geld is er dus niet als de bon wordt ingewisseld voor een kaartje, want dan moet er worden betaald door de SPTC aan het betreffende theater. Dus als, wegens de crisis, iedereen het opeens op de heupen krijgt en de Nederlanders massaal naar het theater gaan met hun theaterbonnen, heeft de SPTC een soort Scheringa-probleem: er moet betaald worden, maar het geld is verdampt met een paar aandelen in verliesgevende fondsen. Of begrijpen we dat verkeerd?

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

6 REACTIES

  1. Moeten we vanwege de komende stop op Bur. Prom. Podiumkunsten niet allemaaal snel onze theaterbonnen inleveren? Grote kans dat ze binnenkort ongeldig worden. Zit je ermee.

  2. de site van BPP is nu ook uit de lucht. Geen zuivere koffie als je het mij vraagt gezien de who is gegeves.

  3. @simon: weet jij toevallig hoeveel procent van de bonnen niet wordt ingeleverd en wat dat omzettechnisch betekent? we hadden het in 2008 tenslotte over 2 miljoen, en BPP ontvangt iets meer dan 8 ton.

  4. Even een kleine opklaring over de laatste alinea: de winst van de SPTC (waarmee het BPP wordt betaald) bestaat voor een belangrijk deel uit de níet ingeleverde bonnen. De bonnen hebben een beperkte geldigheidsdatum, dus over een theater-bankrun hoeven we ook niet zo zeer te vrezen…

Comments are closed.