De marketeers van een groot aantal Nederlandse Schouwburgen en Concertgebouwen dringen er bij hun koepelorganisatie, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), op aan om het Bureau Promotie Podiumkunsten niet op te heffen. Dat bureau, grotendeels gefinancierd uit de opbrengsten van de Theater- Concertbon, wordt in zijn voortbestaan bedreigd door een conflict tussen het BPP en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, de feitelijke uitgever van die Theater- en Concertbon.
In hun brief, die deze week is verspreid onder theaters in Nederland, stellen de marketeers dat het verdwijnen van het BPP zou betekenen ‘dat we o.a. de initiator van de bevordering van de marketingexpertise in de sector zullen missen; een goede spin in het web zullen missen die samenwerkingen in de sector mogelijk maakt (Theatermarketing 2.0, de Theatermarketingoverleggen op regionaal niveau) en de prettige, bekwame en gedreven collega’s van het bureau zullen gaan missen’

Oorspronkelijk zou de kwestie, hoe naar ook voor de betrokken werknemers, afgedaan kunnen worden als een intern probleem van de theatersector. Inmiddels blijkt echter dat aan het conflict een persoonlijke kwestie ten grondslag ligt, waarbij een heel bureau met 13 werknemers ten onder dreigt te gaan omdat de financier niet overweg kan met de directeur van de organisatie. De directeur van die financier (Hans Onno van den Berg) is in dit geval bovendien ook directeur van de VSCD, en dat maakt de kwestie bizar en mogelijk schadelijk voor de hele sector.

Hoe de vork in de steel steekt wordt enigszins duidelijk uit een email die vorige week werd verzonden door Benien van Berkel, voormalig hoofd pr van onder meer het Holland Festival en thans onderzoekster aan het NIOD. We hebben de email in ons bezit en plaatsen hem bijgaand. In deze op persoonlijke titel verzonden mail legt Mw. Van Berkel uit dat de ruzie tussen Van den Berg en BPP-directeur Yolande Melsert al dateert van een paar maanden terug: zij suggereert dat het succes van het Bureau Promotie Podiumkunsten die organisatie belangrijker zou maken dan de beide door Van den Berg geleide organisaties.

De bewuste email van Benien van Berkel: 

 

Inmiddels is Benjamin Koolstra, directeur van de Stadsgehoorzaal van Kampen en bestuurslid van de VSCD, aangesteld als bemiddelaar. Die aanstelling is, zo vertelt hij op het bijgevoegde audiobestand, met volle goedkeuring van beide betrokken partijen tot stand gekomen. Martijn Sanders, voormalig directeur van het Amsterdamse Concertgebouw en adviseur van het BPP, ontkent dat niet, zo valt te horen op het interview dat we met hem hadden.

De reactie van Benjamin Koolstra stond hier eerst online te beluisteren, maar Benjamin Koolstra vond dat niet leuk, en het stukje tape waarin we vertelden dat dit een opname was voor het Cultureel Persbureau was net gewist, dus hij had een formeel punt. Daarom hebben we de opname verwijderd, maar is, als service, hier wel de letterlijke transcriptie van het gesprek te lezen:

Cltureel Persbureau: Wij kregen een brief van de marketeers waarin zij de VSCD oproepen om de subsidiestop aan het BPP ongedaan te te maken. Wat is uw eerste reactie daarop?

Benjamin Koolstra: De eerste reactie is dus dat wij gevraagd zijn om te bemiddelen, zowel door sptc als door bpp, en daar zijn we nu mee bezig. Ik heb gisteren een eerste gesprek gehad en we zijn nu bezig met een voorstel, zodat beide partijen zich daarin kunnen vinden. Wat de inhoud gaat worden, of waar partijen nu mee zitten, daar laat ik me nu liever niet over uit, want ik wil mijn rol als bemiddelaar even vrij kunnen nemen, maar eh, ja, mensen reageren op dat conflict tussen SPTC en BPP vanuit hun betrokkenheid en professie, maar dat laat ik gewoon even voor zich. Daar wil ik niet op reageren. Dat zou niet goed zijn.

CP: Inmiddels staat elders de bewuste email online van Benien van Berkel. Daarin worden nogal heftige dingen geroepen.

Benjamin Koolstra: Ik heb daar ook kennis van genomen en ik heb daar nog even een collega van mij over gebeld, maar goed we laten even die reactie op zichzelf staan. Dat is een vrouw die zichzelf ook heel betrokken weet en die van daaruit reageert. Maar dat is een eenmansactie, of een eenvrouwsactie, die dan vervolgens verstuurd is per mail, dus daar hebben mensen kennis van genomen.

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!

Cultureel Persbureau: Op wat voor termijn denken jullie eruit te komen? Is er een deadline? Moet dat voor 16 november, als dat congres er is?

Benjamin Koolstra: Nou kijk. Wij vonden belangrijk dat het conflict snel aangepakt wordt. Of in de vorm van een oplossing, of in de vorm van een verdere uitwerking. Dat is niet een kwestie van weken, maar een kwestie van dagen om daar samen uit te komen.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Cultureel Persbureau: Nu wordt het door sommigen opmerkelijk gevonden dat de vscd partij is in deze zaak en ook de bemiddeling doet. Is het overwogen om een totaal extern iemand de zaak te laten opnemen?

Benjamin Koolstra: Nee hoor, ik ben gewoon gevraaagd door zowel SPTC als BPP. En als twee partijen die met elkaar in conflict zijn met elkaaar een iemand vragen, dan is dat toch prima, ondanks het feit dat wij ook belanghebbende zijn. Maar goed: beioden hebben gevraagd, dus in die zin stellen zij vertrouwen in m,ijn rol als bemiddelaar.

Cultureel Persbureau: Dat is dan keurig opgelost. Dank tot zover.

Benjamin Koolstra: Ja. Wij zijn voornemens om snel wat te laten weten, maar we moeten er eerst even samen uit komen. Of niet uitkomen, en dan communiceren we ook.

Cultureel Persbureau: Hou ons op de hoogte.

Benjamin Koolstra: Prima. We hebben in ieder geval een formele reactie even neergezet op onze eigen site. Dat is mede ingegeven door wat mailverkeer van die Benien, maar ook van andere mensen. Dus toen hebben we zaterdag even het besluit genomen om in ieder geval even aan te geven dat wij onze rol nu ook nemen, maar die vind je op de site. Die is zaterdag online gezet, en daar staat wat wij vinden van de zaak.

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

Daarop reageerde Martijn Sanders als volgt:
Listen on posterous

Jackie van der Vlis, hoofd Marketing & Communicatie van het Luxor Theater in Rotterdam, is een van de initiatiefnemers van de mailactie: Ben je ook tegen de opheffing van Bureau Promotie Podiumkunsten? Samen met Ruben Israël (hoofd marketing Rotterdamse Schouwburg) riep zij de leden van de VSCD op Hans Onno van den Berg, het VSCD-bestuur en de voorzitter van de SPTC hun collectieve ongenoegen over de ophanden zijnde opheffing van Bureau Promotie Podiumkunsten te uiten.
,,Alle marketeers in de podiumkunstensector zijn volgens mij erg tevreden over het werk dat het Bureau Promotie Podiumkunsten de laatste jaren heeft verricht.” vertelt van der Vlis ons. ,,Dat het Bureau om zeep geholpen lijkt te gaan worden om heel verkeerde gronden, vind ik te idioot voor woorden. Voor je het weet lopen we jaren achter. Ik word er ongelooflijk boos om dat ’t opgeheven gaat worden terwijl het om de poppetjes en een machtspel lijkt te gaan”.
Toch lijkt er goed nieuws: het gerucht gaat dat Hans Onno van den Berg het hele Bureau wil ontslaan om dan de volgende dag iedereen weer in te huren, behalve directeur Yolande Melsert. Een idee dat Van der Vlis niet ondersteunt: ,, Ik heb Yolande Melsert hoog zitten en ken haar als een integer, hardwerkend mens. Als dat zou gebeuren vind ik dat uiterst kwalijk. Er zit een vies luchtje aan deze hele zaak. Ik ben dan wel blij dat het Bureau blijft bestaan maar voor Yolande is dat vreselijk. Dat de VSCD het op zo’n manier aan moet pakken is te gek voor woorden. Eerlijk gezegd vind ik dat we dat we als VSCD-leden niet kunnen doen alsof er niets aan de hand is. Kijk dan ook eens kritisch naar het functioneren van Hans Onno van den Berg. Het is natuurlijk raar dat hij zowel directeur van de VSCD is als van de SPTC in dit conflict. Niet professioneel allemaal. Het kan niet zo zijn dat één man een goedlopend bureau de nek om draait. Daar moeten we toch iets tegen doen?”