Meteen naar de inhoud

Fransche School in gevaar, blindenbibliotheek dicht, knabbelen aan BTW-maatregel via CJP en fusie Volkenkunde/Tropeninstituut mogelijk

Arnhem – Scepsis over slagen cultureel hart Rijnboog

De gemeenteraad van Arnhem heeft veel twijfels over de financiële haalbaarheid van het kunstencluster van Rijnboog. (..)
[Wethouder] gaat uit van 16 miljoen subsidie van de provincie en nog eens 4 miljoen aan bijdragen van sponsors voor het nieuwe kunstcentrum met daarin het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, de Schouwburg en Focus Filmtheater. (..)

Bron: De Gelderlander    21 nov 11

Geefwet nadelig voor cultureel erfgoed

(..) [Museumvereniging] Maar liefst € 7 miljoen aan fiscale steun verschoof – op verzoek van VVD, CDA en PVV – van culturele instellingen naar onder andere sportverenigingen en scoutingclubs. De Tweede Kamer bracht de multiplier op de inkomstenbelasting terug van 150% naar 125% over de eerste € 5.000 . De dekking voor de voorgestelde multiplier voor giften aan culturele instellingen was gevonden door inperking van de monumentenaftrek. Het vrijgekomen budget van de afbouw van de monumentenaftrek wordt nu besteed buiten de culturele sector. (..)
Ook de Federatie Cultuur is zeer ontstemd over de Geefwet. Volgens de Federatie geeft de aangenomen Geefwet culturele instellingen weinig ruimte om eigen inkomsten substantieel te verhogen. Zij vindt dat de impact van de maatregelen, de al ingevoerde verhoging van BTW op podiumkunsten en beeldende kunst meegerekend, de sector meer na- dan voordelen voor de verdiencapaciteit oplevert. (..)

Bron: Museumvereniging    21 nov 11

Leiden / Amsterdam – Museum Volkenkunde positief over plan Tropenmuseum

Het Museum Volkenkunde in Leiden staat positief tegenover een intensieve samenwerking met het Tropenmuseum. (..)  De musea willen op basis van inhoudelijke overeenkomsten praten over vergaande samenwerking. “Van twee collecties en van twee expertiseafdelingen zouden we naar één gaan” (..).
[Zijlstra] “Het Tropenmuseum is nu aan zet. Het moet de voordelen van samenwerking met volkenkundige musea onderzoeken.” Hij heeft echter geen geld op zijn eigen begroting beschikbaar.
Alleen als de instelling ‘substantieel efficiënter’ kan worden, is Buitenlandse Zaken bereid geld te steken in het overhevelen van het museum naar het ministerie van OCW, meldde Zijlstra. (..)

Bron: Nieuws.nl    21 nov 11

Ingezonden brief: Wordt in Culemborg het kind met het badwater weggegooid?

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2012 heeft de gemeenteraad besloten de culturele functie van het gebouw Theater De Fransche School op een nieuwe wijze te laten invullen. (..)
De huidige gebruiker van het gebouw De Fransche School bewijst al jaren dat ze met een klein team betaalde medewerkers en een grote groep enthousiaste vrijwilligers [60] in staat zijn een cultureel programma te bieden dat, tegen de landelijke trend in, een groeiend aantal bezoekers trekt. (..)
Wat heeft de gemeenteraad besloten?
– Het gebouw De Fransche School zodanig te laten aanpassen dat het geschikt wordt voor podiumgebruik. Dit is nodig omdat het gebouw nu niet aan de ARBO-eisen voldoet. (..)
– Vervolgens moet er een aanbestedingstraject worden gestart om een liefhebber te vinden die in het gebouw een cultureel podiumaanbod gaat realiseren. En dat met een sterk gereduceerde subsidie. Het is uiterst onzeker of er een aanbieder is die binnen deze voorwaarden wil gaan werken. (..)
– Als de aanbesteding niet lukt, moet er overgegaan worden tot verhuur van het pand.
– Lukt ook dat niet, dan zal het gebouw verkocht moeten worden. (..)
De gemeenteraad zet met dit besluit in ieder geval een succesvolle organisatie met meer dan 60 enthousiaste vrijwilligers bij het grofvuil. En daarmee wordt een belangrijke culturele voorziening, met veel expertise, zo rigoureus afgebroken dat deze in betere tijden niet meer op te bouwen is. (..)

Bron: Culemborgse Courant    22 nov 11

Amsterdam – ‘Verhuizing Rijksacademie is kapitaalvernietiging’

Een verhuizing van de Rijksacademie van beeldende kunsten uit het huidige gebouw in Amsterdam komt neer op kapitaalvernietiging. (..)
Een verhuizing zou echter geen bezuiniging betekenen, maar een verschuiving van de kosten van een rijksgebouw ‘van het ene naar het andere departement’, zegt directeur Els van Odijk. (..)
De voorgestelde verhuizing brengt volgens Van Odijk financieel weinig soelaas voor de staat, terwijl het voor de academie een verlies van ‘reputatie en positie’ zou betekenen. (..)

Bron: FOK.nl 21 nov 11

Parlement voor doorstart Cultuurkaart

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Cultuurkaart blijft bestaan. Dit bleek maandag tijdens de behandeling van de cultuurbegroting 2012, nadat de CDA hierover een motie had ingediend.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) wil de gesubsidieerde Cultuurkaart na dit schooljaar afschaffen. De Stichting Cultureel Jongeren Paspoort heeft aangegeven deze Cultuurkaart met privaat geld voort te zetten. Het CDA wil dat Zijlstra hieraan meewerkt.

Bron: Wereldomroep    21 nov 11

Kabinet kijkt naar btw-vrijstelling Cultuurkaart

Het kabinet is bereid om te kijken of theater- en museum-kaartjes voor scholieren vrijgesteld kunnen worden van een btw-heffing. (..)

Bron: NOS    21 nov 11

Amsterdam – Bibliotheek voor blinden gaat dicht

De blindenbibliotheek, Dedicon, gaat eind dit jaar weg uit Amsterdam. De locatie aan het Molenpad, waar ruim vijftig jaar brailleboeken en gesproken schoolboeken werden gemaakt, is te duur. ‘We moeten bezuinigen,’ zegt directeur Maarten Verboom. De subsidies voor gehandicapten-toepassingen worden steeds minder.’ (..)
Van de 55 betaalde krachten worden 25 ontslagen. Twintig medewerkers verhuizen mee naar Rijswijk of Grave, waar de productie van materiaal voor blinden en slechtzienden wordt voortgezet. De meeste vrijwilligers die de boeken inspreken stoppen ermee. Toch blijven nieuwe voorlezers hard nodig. (..)
Wethouder Andrée van Es (Participatie) heeft de directie gevraagd de bibliotheek voor Amsterdam te behouden. Extra geld had ze niet.

Bron: Parool    22 nov 11

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands