Meteen naar de inhoud

Kunstwereld zegt dank voor de fietsbel, maar wil nu ook een trapper terug

Die tien miljoen is officieel binnen. De kunstwereld doet zijn best dankbaar te klinken. De werkgevers in de podiumkunsten, verzameld in de NAPK, hebben Bussemaker een bedankje gestuurd. Omdat ze niet 300 miljoen bezuinigt op cultuur, maar slechts 290 miljoen. Het extra geld dat vorig jaar bij elkaar geharkt werd door verschillende lobbyisten en partijen is nu verankerd in de vaste subsidies. Lang niet genoeg natuurlijk. Zoals ik al eerder schreef: het kabinet heeft de fiets van de kunstwereld gestolen en geeft nu de bel terug. Na lang aandringen, dat wel. Maar met schroefjes.

Hoe brutaal is het dan dat de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Akademie voor Kunsten vragen om nog eens 14 miljoen extra? Niet echt brutaal, zoals de NAPK in het ondersteunende persbericht stelt. Dat geld is immers nodig om ervoor te zorgen dat de sector niet alsnog omvalt, in zijn geheel. Zonder die extra 14 miljoen blijft er van het MKB in de kunstsector helemaal niets over. We noemen dan Orkater, Presentatiehuis De Appel, LeineRoebana, Matzer, alle festivals. Die extra 14 miljoen, dat is de trapper van de fiets, waarmee we ooit het ding weer tegen de stoeprand aan kunnen parkeren. Mocht een later kabinet wijs worden en weer in onze eigen cultuur willen investeren, voor die door het buitenland wordt overgenomen.

14 miljoen extra minder

De kans is groot dat die 14 miljoen extra minder bezuiniging er komt. D66 voorman Alexander Pechtold stond er in ieder geval al luidkeels over te lekken tijdens het Paradisodebat, aan het eind van de Uitmarkt van dit jaar. Is ook logisch. Er moet in dit verkiezingsjaar wat te dealen zijn voor de partijen die wellicht in 2017 met elkaar om de tafel gaan zitten voor een nieuwe regering. Daarom zal ergens in november, tijdens de Algemene Beschouwingen over cultuur, de wens van D66 en PvdA, plus een iets naar het midden opgeschoven VVD, worden gehonoreerd om met 14 miljoen extra het totaal van de bezuinigingen terug te brengen van 300 miljoen op 276 miljoen. [hints]Bussemaker spreekt ook nog van 18,5 miljoen die ze eerder ’teruggaf’, maar dat was geen teruggeven: het werd weggehaald bij de pensioenen van de kunstenaars via zogenaamd ‘kasschuiven'[/hints]

Alle kleine beetjes helpen, zullen ze denken bij de NAPK, en de rest van de belangverenigingen. Daarom nu alvast: Bussemaker, bedankt. En denk bij dat jurkje dat je gekregen hebt van het Nationale Ballet maar even niet aan dat jurkje dat Medea door haar kindertjes liet brengen aan haar rivale.

De mythe van Medea uitgebeeld op een relief. In het midden Glauke, de nieuwe minnares van Medea's echtgenoot Jason, die van de verraden koningen een in brandend gif gemengd jurkje krijgt.
De mythe van Medea uitgebeeld op een relief. In het midden Glauke, de nieuwe minnares van Medea’s echtgenoot Jason, die van de verraden koningin een in brandend gif gemengd jurkje krijgt.

De cijfers van het ministerie:

€ 3,1 miljoen voor festivals in Nederland via het Fonds Podiumkunsten
€ 1,2 miljoen voor uitbreiding Cultuureducatie met Kwaliteit in het vmbo via het Fonds voor Cultuurparticipatie
€ 1,2 miljoen voor de impuls muziekonderwijs via het Fonds voor Cultuurparticipatie
€ 700.000,- voor presentatie-instellingen via het Mondriaan Fonds
€ 700.000,- voor muziektheater via het Fonds Podiumkunsten
€ 500.000.- voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars
€ 450.000,- voor talentontwikkeling in de regio via het Fonds Podiumkunsten
€ 400.000,- voor de Dutch Design Week via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
€ 400.000,- voor festivals via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
€ 350.000,- voor literaire festivals via het Nederlands Letterenfonds
€ 350.000,- voor festivals via het Fonds voor Cultuurparticipatie
€ 250.000,- voor het Letterkundig Museum
€ 150.000,- voor Museum Meermanno
€ 150.000,- voor Huis Doorn
€ 125.000,- voor Slot Loevestein

Het persbericht van de NAPK:

PERSBERICHT

10 MILJOEN VOOR CULTUUR GOED BEGIN VAN HERSTEL

Amsterdam, 20 september 2016 – Minister Bussemaker heeft vandaag bekendgemaakt dat er €10 miljoen structureel wordt toegevoegd aan de cultuurbegroting. Een investering die zeer welkom is vlak voor aanvang van de nieuwe cultuurnotaperiode. Met dit gebaar geeft de politiek aan dat cultuur als domein voor investeringen serieus genomen wordt. We hebben als sector gezamenlijk aangegeven dat €24 miljoen nodig is om de grootste knelpunten structureel aan te pakken – deze €10 miljoen is een mooie eerste stap. Zeker in de podiumkunsten zijn nog aanvullende maatregelen nodig om het middenveld te versterken, de fijnmazige spreiding van aanbod te behouden en een pluriform jeugdaanbod te stimuleren.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie voor Kunsten hebben in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van €24 miljoen de cultuursector zou helpen om stabiliteit en rust in het veld te behouden. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

In de podiumkunstensector vallen producenten weg die zijn ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten. Zij vormen het middenveld van de podiumkunstensector: ze zijn niet zo groot als BIS-gezelschappen maar zijn zeker ook geen projectorganisaties. Ze hebben vaak een lange staat van dienst en spelen een belangrijke rol in de haarvaten van de sector. Bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, educatie, genreontwikkeling etc. Ze kennen een trouwe schare publiek, langlopende verbintenissen met regionale podia en intensieve samenwerkingen met podiumkunstfestivals. We zien dat dit middenveld geen stabiele positie heeft in het geheel en constateren dat het beleidskader van het Fonds Podiumkunsten niet aansluit op hun beroepspraktijk.

We vertrouwen erop dat de politiek voor 2017-2020 de €10 miljoen die nu beschikbaar is gekomen, aanvult tot €24 miljoen, zodat dit middenveld niet voortijdig verloren gaat. Voor de langere termijn pleiten we ervoor dat in een nieuwe structuur, er een stevige beleidsmatige borging komt voor het MKB van de podiumkunsten. Ook buiten de BIS is continuïteit en het kunnen voeren van een professionele bedrijfsvoering van belang voor werkgevers om kwaliteit en duurzame verbintenissen in de maatschappij te kunnen waarborgen.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is de branchevereniging van theater- en dansgezelschappen en muziekensembles, waarvan de meesten met financiering van het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en/of provinciale c.q. lokale overheden werken.

Wijbrand Schaap

Cultuurjournalist sinds 1996. Werkte als toneelrecensent, columnist en verslaggever voor Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool en regionale kranten via de Geassocieerde Pers Diensten. Interviews voor TheaterMaker, Theaterkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Podcastmaker, experimenteert graag met nieuwe media. Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Levenspartner van Suzanne Brink huisgenoot van Edje, Fonzie en Rufus. Zoek en vind mij op Mastodon.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands