Sinds het besluit in juni om de BIS te verkleinen, richtten vele ogen zich op het Fonds Podiumkunsten, dat jaarlijks een bedrag van 60 miljoen euro te vergeven heeft. Ook het Fonds heeft echter te maken met een korting: het budget voor de meerjarige regeling wordt met 40% verlaagd van 40 naar 24,5 miljoen euro.

De meerjarige regeling is bedoeld voor bestaande culturele organisaties die voldoen aan de drempelnorm van gemiddeld 40 professionele voorstellingen per jaar en gemiddeld 20% eigen inkomsten. Het nieuwe uitgangspunt is verlegd van een exploitatiesubsidie naar een activiteitensubsidie. Er moet geproduceerd worden dus, met kwaliteit en als criteria.

met een talentontwikelingsprogramma vallen naast de boot als ze niet voldoende “presteren”, evenals zonder “bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van de podiumkunsten”. Festivals kunnen wel weer een aanvraag doen bij de tweejarige programmeringsregeling of de zogenaamde projectsubsidies.

Het Fonds geeft aan zich te willen richten op pluriformiteit van de podiumkunsten. Omdat de BIS voornamelijk overblijft voor gevestigde instellingen, krijgen kleine en middelgrote instellingen een kans bij het Fonds. Instellingen hoeven niet te rekenen op bedragen ver boven de miljoen.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Aanvragen kunnen vanaf 15 december tot 1 maart 2012 worden ingediend, de uitslag volgt uiterlijk 1 augustus 2012 voor de periode 2013-2014. Na een toets en een hernieuwde aanvraag kan een verlenging van de verleend worden voor de periode 2015-0216.

Het hele document lees je hier.

Foto bovenaan:
Scroll naar top