De is gered. Dat is prachtig nieuws, zo kort na de keiharde klap in het gezicht van de schoolgaande jongeren van die het nu demissionaire kabinet in 2011 uitdeelde. Op oneigenlijke gronden, zoals de Algemene Rekenkamer aantoonde, schrapten de onderhandelaars van , en al tijdens de formatie deze mogelijkheid voor scholieren om tegen sterke kortingen kennis te maken met cultuur. Er is nu een fonds opgericht dat in ieder geval voor het komende jaar soelaas biedt. Onder meer dankzij een bijdrage van private equity funds.

Het succes is groot, maar tijdelijk. Er is 4,5 miljoen beschikbaar, tegenover de 13 miljoen die de cultuurkaart tot nu toe kostte. Het verschil wordt dit jaar opgebracht door de deelnemende scholen, aan wie gevraagd wordt 10 euro bij te dragen bovenop de 5 euro die het Cultuurkaartfonds geeft. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid: heeft een school er minder voor over, blijft de waarde van 5 euro staan, maar zijn de mogelijkheden beperkt. Om de zaak voor de toekomst veilig te stellen moet er dus structureel 8,5 miljoen extra per jaar worden gevonden. De organisatie, bij monde van CJP-directeur Walter Groenen, doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om minstens een deel van dat tekort in de toekomst na 2013 weer aan te vullen.

In het persbericht zegt hij het aldus:

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

‘Nog maar zes maanden geleden dienden we het Plan van Aanpak in. Dat de uitvoering ervan al zo snel doorgang kan vinden laat zien dat de Cultuurkaart door alle betrokken partijen zeer belangrijk gevonden wordt. Het is fantastisch dat we voor komend jaar de Cultuurkaart kunnen laten voortbestaan, maar de politiek is nodig om een duurzame visie op cultuureducatie te ontwikkelen en dit met financiële middelen te omkleden. CJP blijft zich dan ook inzetten om het toekomstige kabinet er van te doordringen dat de ontwikkeling van jongeren door culturele vorming de verantwoordelijkheid van de overheid is.’

Met het in vijf maanden bijeenbrengen van 4,5 miljoen euro aan niet-overheidsgeld, lijkt bewijs geleverd dat private financiering in Nederland de subsidiestops kan opvangen. Maar nu er nog zeker tweederde tekort is, kunnen we dat beeld een beetje nuanceren. Ook het Concertgebouw haalde dit voojaar na een extra inspanning slechts tweederde op van een aandelenemissie van 12 miljoen euro.

Foto bovenaan:
Scroll naar top