De vorige staatssecretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra, heeft zijn draconische bezuinigingen in beton gegoten. De korting van 35 tot veertig procent op het budget van orkesten, toneelgezelschappen en een aantal musea is wet geworden. De nieuwe minister van Cultuur, PvdA’ster Jet Bussemaker, kan daar helemaal geen iota aan veranderen. En als ze al zou willen: de architect van de bezuinigingen die zij moet toelaten zit als fractieleider van de regeringspartner in de kamer. No chance dat hij zal toestaan dat zijn beleid de prullenbak in verdwijnt.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Vandaar dus een brief van een PvdA-minister, met daarin de antwoorden die ze moet geven op de tientallen kamervragen die aan haar zijn gesteld, over het beleid van haar voorganger. En in die antwoorden dus geen enkele hoop op verandering. De toon is heel misschien iets vriendelijker, maar na twee keer overlezen bleef ook van die hoopvolle verwachting ook niets over. Het is ‘Helaas Pindakaas’ wat de klok slaat.

Vraagt de kamer bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om het Rijksmuseum Twenthe te redden, is het antwoord even kil als VVD-achtig:

“Er zijn keuzes gemaakt, waardoor enkele musea subsidie hebben ontvangen voor beheer en behoud van de collectie op de huidige locatie. Aldus kunnen ook dergelijke instellingen worden meegenomen in de besluitvorming over het nieuwe museale stelsel. Niets verhindert deze instellingen om vooruitlopend op het besluit over het nieuwe stelsel hun positie te verbeteren door andere financiers of samenwerkingspartners te zoeken.”

Te lezen als: zoek het zelf maar uit, we willen een kleine overheid, te beginnen bij de kunsten, en dus is het Petje Pietamientje all over. Stiekem zijn de beide regeringspartijen dolblij met de kaalslag in de cultuursector. De adviezen van de Raad voor Cultuur en de grotere fondsen worden integraal overgenomen, op een enkele uitzondering na die al eerder was afgesproken. De cultuurkaart wordt een beetje gered, met eenmalig 6 ton uit het budget van het Nederland Rusland-jaar (wat ons dus een gascontract gaat kosten), waarna de CJP het vervolgens ook zelf kan gaan uitzoeken.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Geheel in stijl van Halbe Zijlstra verklaart hare Excellentie Jet Bussemaker vervolgens ook nog dat de filmwereld wordt ondersteund omdat de BTW op bioscoopkaartjes niet omhoog gaat. Koekje, deeg. Met gemalen pinda’s.

De hele brief van de PvdA-minister kunt u hier lezen:

https://cultureelpersbureau.nl//wp-content/uploads/2012/11/kamerbrief-met-vragen-en-antwoorden-over-de-brief-besluiten-culturele-basisinfrastructuur-2013-2016.pdf

Foto bovenaan:
Scroll naar top