Bij de uitreiking op het Nederlands Film Festival van de Louis Hartlooper Prijs voor Filmjournalistiek wordt geen Gouden Kalf overhandigd, maar een Zwarte Spiegel. In de oudheid hulpmiddel bij het schouwen, nu blijk van waardering voor een bijdrage aan de geschreven filmcultuur.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Leden van verschillende filmvakorganisaties wijzen de winnaar aan. Sommigen menen dat zoiets niet kan,

filmmakers laten beslissen wie het best over film schrijft. Zelfs werd geopperd dat ooit zal blijken dat het allemaal een grap was van bedenker en filmmaker Jos Stelling, tevens bioscoopdirecteur van het Louis Hartlooper Complex.

Desalniettemin ging de prijs naar Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek voor hun boek Het Filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden. Ze beschouwen zichzelf op filmjournalistiek terrein als outsiders.

Rob van Scheers (vorig jaar winnaar, samen met Paul Verhoeven en Bor Beekman) spoorde de aanwezigen aan om, in deze tijd waarin 200 woorden op internet al een longread heet, tenminste éénmaal een groot project, zoals een boek, op poten te zetten.

Omdat de LH-Prijs 10 jaar bestaat werd nestor en insider Peter van Bueren gelauwerd met een oeuvreprijs en boekje. “Kunst bestaat alleen als er over geschreven wordt”, hield hij ons bemoedigend voor.

Dit zijn 200 woorden. Een longread.

Foto bovenaan:
Louis Hartlooper Prijs voor Filmjournalistiek 2014 voor Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek
Scroll naar top