De acute financiële problemen bij HET Symfonieorkest waren voor Jacques Monasch aanleiding vragen aan minister Bussemaker te stellen. Gisteren kwamen de antwoorden Bussemaker. Samengevat: het valt allemaal wel mee. Alleen: de minister geeft de Kamer de verkeerde cijfers.

De minister baseert zich op cijfers uit Cultuur in beeld 2014 en meldt “Het percentage van eigen inkomsten van HET Symfonieorkest bedroeg in 2013 85,8%. Ook in 2014 lijkt de instelling ruim aan de eigen inkomstennorm van 21,5% te voldoen.” Goed nieuws dus.

Maar die cijfers kloppen niet. En dat had de minister kunnen en moeten weten. Niet alleen staat in Cultuur in beeld 2014 dat het “voorlopige cijfers” zijn, maar het ministerie is door de Rekenkamer er recent nog op gewezen dat de daarin opgenomen cijfers een onjuist beeld geven.

En hoewel de minister aangeeft “Overigens volg ik de financiële ontwikkelingen van de culturele instellingen in de basisinfrastructuur zelf ook via de jaarcijfers en quick-scans” heeft ze dat juist niet gedaan. Terwijl de juiste cijfers nota bene op de site van HET Symfonieorkest te vinden zijn. De verschillen zijn schrikbarend.

De cijfers van de minister:

Totale Structurele subsidie: € 3.623.471

Publieksinkomsten: € 1.789.723

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Henri Drost. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Henri Drost.

Overige eigen inkomsten: € 1.318.805

Eigen inkomsten in %: 85,8

De werkelijke cijfers:

Totale Structurele subsidie: € 3.623.471

Publieksinkomsten: € 906.766

Overige eigen inkomsten: € 356.810

Eigen inkomsten in %: 34,8

En dat percentage geeft een enorm vertekend beeld, want als we de overige subsidies uit publieke middelen van € 1.266.455 meerekenen, zakt het percentage eigen inkomsten naar 25,8%. Als de cijfers over 2014 nog slechter zijn, dan zakt HET Symfonieorkest juist onder de eigen inkomstennorm.

Het gemak waarmee Bussemaker concludeert “Op dit moment heb ik geen aanwijzingen dat de continuïteit van culturele instellingen die het rijk financiert, in gevaar is” is dus ronduit verbazingwekkend. Rest de vraag of Monasch genoegen neemt met deze antwoorden van de minister of haar ter verantwoording naar de Kamer roept.