Mogelijke (cultuur)bezuinigingen zorgen in Amersfoort voor onrust. De bevolking mocht via een website haar mening geven. Daarbij kregen de culturele organisaties de meeste steun. Maar wat gebeurt er met de uitkomsten van de inspraakronde?

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Even ter herinnering: door tegenvallers in de grondexploitatie moet de gemeente Amersfoort de komende jaren negentien miljoen euro bezuinigen. Daarvoor werd een overzicht van mogelijke bezuinigingsvoorstellen gemaakt. Het hoofdstukje Kunst en Cultuur bevatte zeer ingrijpende opties die als ze worden doorgevoerd het voortbestaan van culturele hotspots als theater De Lieve Vrouw of Scholen in de Kunst in gevaar brengen. De culturele organisaties deden dan ook hun best de achterban te laten reageren. Het best slaagde hierin bibliotheek Eemland, met een eindeloze stroom van protesten tegen het mogelijke voornemen om de bibliotheekvestigingen in Hoogland en nieuwbouwwijk Vathorst te sluiten.

amersfoort bezuinigingen

Opvallend was dat van alle bezuinigingsopties die op kunst en cultuur verreweg de meeste reacties (ruim 1400) opleverden. Onderwerpen als veiligheid, publieke dienstverlening, milieu, sport en ambulante zorg bleven daar ver bij achter. Het zou te makkelijk zijn om hieruit te concluderen dat kunst en cultuur meer leven en belangrijker worden gevonden door de Amersfoorters. Dat is zeker niet het geval. Voor de hand ligt dat kunst- en cultuurliefhebbers mondiger zijn en eerder bereid om (digitaal) hun mening te geven.

Inmiddels is de inspraaktermijn verstreken en bekijkt het college welke maatregelen het gaat doorvoeren. Dat roept onmiddellijk de vraag op wat er met de reacties van de burgers gaat gebeuren. Wordt er geluisterd naar de luidste stem? Dan zijn de bibliotheekvestigingen in Hoogland en Vathorst veilig. En zou er ook verder nauwelijks op kunst en cultuur bezuinigd mogen worden. Of is er sprake van ´schijndemocratie´, zoals diverse oppositiepartijen beweren? Maar wat heeft de inspraakronde dan voor nut gehad?

Er valt wat voor te zeggen: het college is aangesteld om beslissingen te nemen en moet zich voor draagkracht en legitimiteit van haar maatregelen niet verstoppen achter de mening van burgers. Goed bestuur betekent besluiten nemen vanuit het algemeen belang. Om bibliotheekvestigingen te behouden zouden honderden burgers geen berichtje hoeven te posten. Aan de andere kant: een bezuinigingsronde zonder inspraak roept ongetwijfeld de vraag op waarom er niet naar de mening van de burger is geluisterd.

Hoe dan ook: de gevolgde procedure heeft ertoe geleid dat er een enorme hoop onzekerheid is ontstaan. Culturele organisaties (en ook andere organisaties die van subsidie afhankelijk zijn) vrezen voor hun voortbestaan. Medewerkers voor hun werkgelegenheid. Kunstliefhebbers voor een versobering van het aanbod. Deze onzekerheid houdt voorlopig nog even aan. Het college komt de komende weken met zijn voorstellen. In mei neemt de gemeenteraad definitieve besluiten.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Foto: popfestival FC Amersfoort Thuis 2014, archief Eempodium.nl.

 

 

 

 

Foto bovenaan:
Scroll naar top