Ook de tweede kamer wilde graag weten wat minister Bussemaker van Cultuur nou precies bedoelde met dat ‘kasschuiven‘. Het was dat kasschuiven waarmee ze immers feestelijk kon mededelen dat ze 18 miljoen extra in cultuur zou gaan steken, na 2017. In een brief aan de kamer heeft de minister nu laten zien hoe creatief ze kan boekhouden.

Een paar kosten vielen mee, bleek. Tenminste, daar gaat de minister nu van uit. Zo is er geld over dat gereserveerd was om mogelijke gedwongen samenwerkingen te begeleiden. Fusies dus, als gevolg van de bezuinigingen van haar voorganger Zijlstra. Op zich misschien wat enthousiast, want het is pas 2015. Nog niet alle effecten van Zijlstra’s botte bijl zijn bekend. In Overijssel staat een orkest op instorten, het Grand Theatre in Groningen is omgevallen en moet gaan fuseren met de stadsschouwburg. Zomaar een paar dingen die de komende jaren nog geld kunnen gaan kosten. Maar goed: nu is het nog over dus vooruit: anderhalf miljoen schuiven we voor twee jaar door naar het kunstenplan. Zien we daarna wel hoe we met die BTW-verhoging omgaan.

Nog zo’n meevaller was het programma ‘Visie Erfgoed & Ruimte’. Daarvoor had het ministerie 8 miljoen per jaar opzij gezet, en dat bleek te veel. Met 6 miljoen kunnen ze ook toe. Allemaal geen probleem: iedere boekhouder kan zo schuiven met posten om de zaken kloppend te krijgen.

Pijnlijk wordt het allemaal bij punt 5 van de brief aan de tweede kamer. Daar staat namelijk gewoon dat het leeuwendeel van de nieuwe ‘investeringen’ in cultuur worden betaald met geld dat eigenlijk ooit bestemd was voor de kunstenaarspensioenen. 3,4 miljoen per jaar, dus bijna 20% van de ‘nieuwe’ subsidies voor kunst, kan Bussemaker betalen omdat haar voorganger Zijlstra geen overheidsgeld meer wilde steken in het kunstenaarspensioenfonds. Dus Bussemaker maakt nog steeds goede sier met een gestolen fiets, en nu blijkt dat de sector niet eens de bel terugkrijgt. Die bel blijkt ook gejat.

Uiteindelijk vergeet iedereen de bezuinigingen, moet het ministerie hebben gedacht, omdat iedereen blij is met nieuwe cadeautjes. Zelfs als je die uit eigen zak hebt moeten betalen.

De brief.

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Wijbrand Schaap. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Wijbrand Schaap.