Ook de wilde graag weten wat minister van Cultuur nou precies bedoelde met dat ‘kasschuiven‘. Het was dat waarmee ze immers feestelijk kon mededelen dat ze 18 miljoen extra in cultuur zou gaan steken, na 2017. In een brief aan de kamer heeft de minister nu laten zien hoe creatief ze kan boekhouden.

Een paar kosten vielen mee, bleek. Tenminste, daar gaat de minister nu van uit. Zo is er over dat gereserveerd was om mogelijke gedwongen samenwerkingen te begeleiden. dus, als gevolg van de bezuinigingen van haar voorganger Zijlstra. Op zich misschien wat enthousiast, want het is pas 2015. Nog niet alle effecten van Zijlstra’s botte bijl zijn bekend. In Overijssel staat een orkest op instorten, het in is omgevallen en moet gaan fuseren met de stadsschouwburg. Zomaar een paar dingen die de komende jaren nog kunnen gaan kosten. Maar goed: nu is het nog over dus vooruit: anderhalf miljoen schuiven we voor twee jaar door naar het . Zien we daarna wel hoe we met die -verhoging omgaan.

Pijnlijk wordt het allemaal bij punt 5 van de brief aan de . Daar staat namelijk gewoon dat het leeuwendeel van de nieuwe ‘investeringen’ in cultuur worden betaald met dat eigenlijk ooit bestemd was voor de enaarspensioenen. 3,4 miljoen per jaar, dus bijna 20% van de ‘nieuwe’ s voor , kan betalen omdat haar voorganger Zijlstra geen overheids meer wilde steken in het enaarspensioenfonds. Dus maakt nog steeds goede sier met een gestolen fiets, en nu blijkt dat de sector niet eens de bel terugkrijgt. Die bel blijkt ook gejat.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Uiteindelijk vergeet iedereen de bezuinigingen, moet het ministerie hebben gedacht, omdat iedereen blij is met nieuwe cadeautjes. Zelfs als je die uit eigen zak hebt moeten betalen.

De brief.

Foto bovenaan:
Scroll naar top