Voorzitter Amsterdamse Kunstraad stapt vervroegd op.

Dit verhaal lees je gratis. Als je lid word, lees je meer, en kunnen wij overleven.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

Gerard de Kleijn, sinds 2010 voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, maakt zijn tweede termijn, die in 2018 zou eindigen, niet af. Vandaag kondigde hij zijn vertrek aan per 1 januari 2016. Dat is twee jaar eerder dan de bedoeling was. Het heeft te maken met de keuze van de Amsterdamse gemeenteraad voor een nieuw stelsel van cultuursubsidies, waarin de rol van de onafhankelijke kunstraad veel kleiner is.

‘Ik ben (in 2014) herbenoemd, en ik heb met die herbenoeming ingestemd met andere verwachtingen dan nu de realiteit is. De Kunstraad gaat zich ook op internationaal terrein begeven en krijgt minder te maken met de kleine initiatieven, zeg maar het midden- en kleinbedrijf in de kunsten. Ik heb mij er juist de laatste jaren hard voor gemaakt, dat die niet onder zouden sneeuwen door de bezuinigingen. Als dat nu een andere kant op gaat, is het goed dat er ook een nieuwe persoon komt die dat op geloofwaardige wijze kan waarmaken.’

Geen protestsignaal

Dat lijkt op een protestsignaal. Volgens de Kleijn moeten we dat niet zo zien: ‘Dan zou ik het op een ander moment hebben gedaan, een half jaar geleden al. Ik ben echt nog bezig de overgang naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat het veld er geen last van heeft. Het is algemeen bekend dat ik geen voorstander ben van die stelselwijziging.

Dat heeft niet zozeer met de positie van de Amsterdamse Kunstraad te maken, maar meer met de beleidsmatige richting die het gemeentebestuur gekozen heeft. We hebben geadviseerd die weg niet in te slaan: “Let op uw zaak!” “Geen tweedeling!”. Al die argumenten zijn gepasseerd, de gemeenteraad is daar niet in meegegaan. Het is maar een stelselwijziging, dus heel dramatisch hoeven we er ook niet over te doen.’

De Kleijn werkt nog hard mee aan een nieuw advies over de lokale culturele basisinfrastructuur, dat in oktober uitkomt. ‘Het is het natuurlijke moment, om als de wereld een andere kant op gaat, ook een ander aan het hoofd te zetten.’

De Kleijn, voor wie dit een erebaan was, kan zich nu weer volledig storten op zijn eigenlijke werk: directeur zijn van MuseumGouda. In 2016 start daar een grote tentoonstelling met de titel: “Ik wijk voor niemand.”

Dit verhaal lees je gratis. Beloon het met een kleine donatie.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Goed geschreven? Met een ´like´ betaal je Facebook. Ik zou het prachtig vinden als je Cultuurpers een donatie deed.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Dit verhaal lees je gratis. Het zou prachtig zijn als je meer verhalen mogelijk maakt met een lidmaatschap.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur