Meteen naar de inhoud

HET Symfonieorkest krijgt begroting 2016 niet rond

HET SymfonieOrkest heeft geen sluitende begroting voor 2016. Zonder extra geld van de provincie kan het de kerntaak niet langer uitvoeren en kan het evenmin alle eerder gemaakte afspraken nakomen. Dat is de kern van de brief die CDA gedeputeerde Hester Maij stuurde naar Provinciale Staten, voorafgaand aan de vergadering van 7 oktober. Het onderwerp van de brief: “voortgang businessplan/afkoopsubsidie HET Symfonieorkest”. En hoe lang dat al speelt leest u hier en hier.

In de vorige Statenvergadering van 1 juli [hints]Hier het beeldverslag van die vergadering, klik op agendapunt 8 [/hints], waarbij Hester Maij van vrijwel alle partijen kritische vragen kreeg over dat businessplan en de verdampte provinciemiljoenen, werd zij min of meer gedwongen Provinciale Staten op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen bij het orkest. Daar gaf zij nog een draai aan door te stellen dat ze niet bij elk nieuwtje meteen een brief zou schrijven, hetgeen schoorvoetend door de statenleden werd geaccepteerd.

Je zou denken, dan houd je je even rustig als orkest, maar nee. Op 20 juli stuurde het orkest een brief naar de provincie waarin onomwonden staat dat het geen sluitende begroting voor 2016 kan inleveren. Want:

Bezuinigingen die noodzakelijk zijn om tot een sluitende begroting te komen zouden tot een dermate kleine formatie leiden dat het orkest niet meer in staat is een middelgroot symfonisch repertoire te spelen.

HET bestaat feitelijk niet meer

Daar zegt HET Symfonieorkest nogal wat. De kerntaak van het orkest is immers het symfonisch repertoire te brengen, daar krijgt het vijf miljoen per jaar van het Rijk voor. En dan niet alleen middelgroot repertoire, maar ook echt groot, denk Mahler. Dat laatste kan het Enschedese Orkest al tijden niet meer, althans, niet zonder veel remplaçanten in te huren. Maar als middelgroot symfonisch repertoire ook een probleem wordt, dan besta je feitelijk niet meer als orkest.

Werd het schrappen van concerten in Zwolle en Deventer – waarmee het orkest niet meer voldeed aan de spreidingseisen van de provincie – nog opgelost met concertseries buiten de theaters, ook die een uur durende kleine concerten komen blijkbaar in gevaar.

Wie de concertagenda van HET Symfonieorkest bekijkt, ziet dat het aantal activiteiten drastisch is gedaald. Musici zitten thuis omdat er simpelweg geen geld meer is om ze te betalen. In de door Provinciale Staten afgedwongen kwartaalrapportage van 27 augustus meldt HET Symfonieorkest daarom dat “aanvullende financiering vanuit de provincie noodzakelijk is voor het voortbestaan van het orkest in haar huidige vorm.”

De paniek bij provincie en ook de gemeente Enschede is inmiddels groot, want toegeven dat alle miljoenen zinloos waren en dat er weer geld naar het orkest moet, zal onvermijdelijk tot vele pijnlijke vragen leiden. En dus een brief, met…

een nieuw plan… eh, onderzoek

Helaas stuurde Hester Maij haar brief zonder bijlagen naar Provinciale Staten – de oorspronkelijke brief van HET Symfonieorkest en de kwartaalrapportage zijn niet bijgevoegd. Op ons verzoek naar die documenten antwoordt haar woordvoerder

We moeten nog even uitzoeken hoe formeel of niet deze juridisch gezien aangevraagd moeten worden.

Wel meldt Maij dat er een ‘externe contra-expertise’ komt, waarmee concrete antwoorden op tafel moeten komen op vragen als:

Hoe zijn al die provinciale miljoenen ingezet?
Zijn de inkomsten realistisch geraamd?
Wat kan samenwerking met andere instellingen opleveren?

En de pijnlijkste:

Bij welk niveau van omzet en prestaties is nog sprake van een symfonieorkest dat voor rijkssubsidie in aanmerking kan komen?

Deze vraag is met name zo pijnlijk omdat het antwoord al bekend is: zonder sluitende begroting en het in staat zijn het brede symfonische repertoire te brengen, kan HET Symfonieorkest niet eens een aanvraag indienen. Er moet dus snel provinciegeld bij, nog voor 1 februari 2016, want uiterlijk op die datum moet het orkest de subsidieaanvraag hebben ingediend.

Ondertussen blijft de meest logische oplossing, een fusie met het Gelders Orkest, nog altijd onbespreekbaar. En dat het nog gekker kan, toont Gelderland. Daarover morgen meer.

Henri Drost

Henri Drost (1970) studeerde Nederlands en Amerikanistiek in Utrecht. Verkocht jaren cd’s en boeken, daarna communicatieadviseur. Schrijft/schreef voor o.a. GPD bladen, Metro, LOS!, De Roskam, 8weekly, Mania, hetiskoers en Cultureel Persbureau/De Dodo over van alles, maar als het even kan over muziek(theater) en sport. Andere specialismen: cijfertjes, de Verenigde Staten en gezondheidszorg. Luistert naar Waits en Webern, Wagner en Dylan en zo’n beetje alles daartussen.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands