Woensdagochtend in de bomvolle grote zaal van Eye. Het is niet voor het eerst dat zorgen over de Nederlandse speelfilm ergens onderwerp van gesprek zijn. Wel nieuw is dat op dit Filmmakerssymposium Waar leggen we de lat nu eens alleen de makers zelf aan het woord komen. En dat, zo is afgesproken, het deze keer (bijna) niet over geld mag gaan. Wel over de vraag hoe het wiel van frustratie – prachtige vondst van de Deense gast Rumle Hammerich – in beweging moet komen. Minister van OCW Ingrid van Engelshoven is er ook. Ze heeft er haar vakantie voor onderbroken.

De filmmakersenquête

Filmmakers komen in actie

Het ‘Filmmakersinitiatief 2018‘ heeft een enquête gehouden onder regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs om te peilen hoe filmmakers zelf denken over inhoud en kwaliteit van de Nederlandse film. Ja, ook de acteurs horen er nadrukkelijk bij. Kort samengevat is de uitslag: Nederlandse filmmakers vinden Nederlandse speelfilms doorgaans middelmaat. Internationaal gezien loopt de Nederlandse speelfilm achter. Van de geënquêteerden zegt 65% in het huidige Nederlandse filmklimaat hun eigen ideeën onvoldoende te kunnen uitvoeren. Ruim de helft noemt de artistieke vrijheid beperkt.