Meteen naar de inhoud

Kindermuziek gered, maar relatie tussen Noord Brabant en philharmonie zuidnederland blijft ‘koeltjes’

Wat er precies gezegd is, blijft vooralsnog onbekend. Dat er flink gesproken is, is duidelijk. In ieder geval is het resultaat helder: de Philharmonie Zuidnederland (die niet met hoofdletters geschreven wil worden) doet weer netjes mee met de kunsteducatieprojecten in Noord Brabant. De fanfare en ketelmuziek, waarmee het Limburgs-Brabantse fusie-orkest eerder aankondigde alle kindertjes, samen met drie kleinere jeugdtheaterinstellingen, in de steek te laten, is verstomd.

Handreiking

De formulering in de brief van de Philharmonie is wel grappig: ‘Partijen zijn het erover eens dat het stopzetten van educatieve activiteiten – hoewel vanuit het onzekere financieel perspectief van het orkest voor dat jaar begrijpelijk – in alle opzichten onwenselijk is. Bestuur en Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland hebben daarom een handreiking gedaan om uit de ontstane impasse te geraken. Het orkest heeft toegezegd vanaf februari 2019 zijn medewerking aan te bieden aan de programmering van educatieve projecten van de partners in het jaar 2020 om de continuïteit ervan in Noord-Brabant te waarborgen.’

Toneelschrijvers zien hier een dialoog ontstaan van iemand die een nogal onwelriekende keutel in moet trekken, maar dat graag verkoopt als ruimhartige geste. De reactie van de Provincie Noord-Brabant maakt dat duidelijk: ‘Wij delen uw mening dat het stopzetten van educatieve activiteiten door de philharmonie zuidnederland in alle opzichten onwenselijk is (uw mening dat deze keuze begrijpelijk is delen wij overigens niet).’

Gegokt

Einde van het verhaal is dat de philharmonie met haar spontane wraakactie op de subsidiekorting door de provincie verkeerd gegokt heeft. Men hoopte op een politieke crisis in verkiezingstijd, men kreeg een slechte reputatie als kinderpester. Hoe dan ook had de philharmonie governance-technisch geen poot om op te staan. Het gesprek van 31 januari was dus vooral bedoeld om een terugtrekking met zo min mogelijk gezichtsverlies mogelijk te maken.

Toch hoopt het orkest nog op een wonder bij de Statenverkiezingen. Wanneer het orkest stelt dat het toch minstens nog steeds 1,5 miljoen euro subsidie verwacht, noemt het dat een ‘risico’: ‘Wij realiseren ons dat hiermede een zeker risico wordt genomen. Een besluit over de hoogte van de bijdrage van uw provincie zal immers pas door de nieuw samengestelde Staten worden genomen. Hiermee onderstrepen wij evenwel het belang dat we aan de educatieve functie van de philharmonie in de Brabantse samenleving hechten.’ 

Omdat het orkest hoopt dat in een volgend College de SP niet meer over cultuur zal gaan en de veel gunstiger gezinde CDA en GroenLinks de bezuiniging zullen terugdraaien is van een risico niet echt sprake. We moeten natuurlijk nog maar afwachten of de bestaande orde niet wordt opgeschud door klimaatontkenner Baudet. Al is die nogal wars van muziek die na 1900 geschreven is. 

Soms zijn ambtelijke stukken leuker dan een avondje toneel. Maar alles is goed, dus. Al biedt de temperatuur in de relatie nog steeds uitzicht op een Zuidnederlandse elfstedentocht, ergens deze zomer.

Goed om te weten Goed om te weten

Hier zijn de brieven. Allereerst die van het orkest:

20190210_brief_philharmonie_zuidnederland

en hier die van de provincie:

20190212_brief_philharmonie

Wijbrand Schaap

Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Voor ik dat deed was ik (sinds 1996) kunstverslaggever voor onder meer Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en GPD. Daarvoor deed ik van alles. Studeren enzo. Theater maken. Inspraakavonden notuleren. In een bandje spelen. Ik schreef - en schrijf ook voor specialistische bladen als TM, Boekman, Ons Erfdeel en De Vogelvrije Fietser. Ik help je met schrijven als je het heel lief vraagt. Ik ben getrouwd met Suzanne Brink en heb een kat die Edje heet, een pup die Fonzie heet en een hond die genoemd is naar Rufus Wainwright.Bekijk alle berichten van deze auteur