Geachte premier Rutte, Beste Mark,

We hebben elkaar al eens ontmoet. Voor u een ontmoeting uit velen, dus u zult het zich vast niet herinneren. We hebben namelijk niets gemeen, niet wat politieke kleur of huidskleur betreft, niet wat betreft onze sociaal economische klasse, niet wat betreft ons nest, niet ons , lengte en mogelijk andere onderscheidende kenmerken: veel NIET dus. En toch bent u ook van mij, mijn premier, mijn uit de democratische rechtsstaat geboren leider.

Ik luister naar u omdat dat moet, niet altijd omdat ik dat wil. Soms luister ik naar u en denk ik: ja hier maakt hij een punt, en ik luister naar u ook als u eigenlijk géén punt heeft. Eigenlijk kunt u het bijna nooit goed doen. Dat is nu eenmaal de last die u draagt met zo’n politieke verantwoordelijkheid.

Feiten

In de afgelopen jaren heeft u zich weinig uitgelaten over institutioneel , discriminatie en uitsluiting, ik was blij dat u dat afgelopen week wel deed. We hoeven hier geen wetten voor te maken, zo stelt u, want we hebben artikel 1 en de instituten die zouden moeten bijdrage aan het tegengaan van dit alles. We hebben U en als u zich openlijk uitspreekt tegen alle vormen van oppressie, dan moeten we dus luisteren, of we dit nu leuk vinden of niet. Dat is nu eenmaal de macht die u als bestuurder heeft. U kunt iets agenderen, belangrijk maken, herhalen naar binnen en naar buiten.

Wanneer het over institutioneel racisme, discriminatie en uitsluiting gaat, dan zijn dat natuurlijk niet gevoelens, zoals u deze week claimde, maar feiten. Juist omdat u als geen ander zou moeten weten (alleen al door in de Tweede Kamer rond te kijken) dat de instituten zijn gebouwd door en voor het ‘ons’ dat daar oververtegenwoordigd is. Een ons dat wel veel op u lijkt in politieke kleur en in huidskleur, in gender, in sociaal economische klasse en mogelijk andere gelijkmakers, veel WEL dus. Kort samengevat: Onbeperkt, Wit, Hetero, Man, Welgesteld en Hoogopgeleid. En toch bent u ook van mij, mijn premier, mijn uit de democratische rechtsstaat geboren leider.

Klokkenluiders

Het is uw politieke verantwoordelijkheid om uw macht in te zetten, daar waar de nood het hoogst is. U gaf een paar weken geleden aan dat de jongeren van zich moesten laten horen en dat hebben zij samen met anderen massaal gedaan. Nu is het uw kans om daar juist gehoor aan te geven, een podium te bieden, naast elkaar te staan en u uit te spreken, tegen al die vormen van uitsluiting die met dit systeem te maken hebben.

Dat gaat van het manen tot betere op het gebied van het koloniale verleden tot het uitbannen van . En dat gaat ook over de wet die nu dreigt aangenomen te worden, om juist een instituut als de politie minder verantwoordelijk te houden voor het machtsmisbruik dat daar overduidelijk plaatsvindt. Hoeveel klokkenluiders hebben we nodig? En tegen de etnische profilering van de belastingdienst. Laat ze er niet mee wegkomen.  Spreek u niet één keer uit, spreek u altijd uit, spreek u niet selectief maar collectief uit. Want u bent ook van mij, mijn premier, mijn uit de democratische rechtsstaat geboren leider.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Bolkestein

Een leider waar ik later graag van zou willen zeggen, dat was er één om trots op te zijn! Een leider die begreep welke privileges, macht en verantwoordelijkheid hij had, die dit alles goed wist in te zetten tegen alle vormen van ongelijkheid. Een leider die wist tot de burgers te spreken en duidelijk te maken dat we in NEDERLAND naar onszelf durven te kijken, durven de hand in eigen boezem te steken, durven toe te geven, durven het gesprek aan te gaan, durven bewuster te worden en – in de woorden van Frits Bolkestein – DURVEN DIT MET LEF aan te pakken.

Een leider die Nederland beter heeft gemaakt voor de jongeren, die zich hebben laten horen. Hij heeft geluisterd, met ze gesproken, ze gehoord en gezien, ze een podium geboden, naast ze gestaan. Hun duidelijk gemaakt dat we altijd en overal met z’n allen blijvend werken aan een Nederland dat artikel 1 niet op papier maar in de samenleving laat gelden. Een leider die er ook voor mijn kinderen is. Een leider die het voor mijn kinderen en de generaties die volgen kan zeggen: “Ik heb het beter gemaakt.” Want u bent ook van mij, mijn premier, mijn uit de democratische rechtsstaat geboren leider.

Was getekend: Siela Ardjosemito-Jethoe

Props aan Mista Sweet die de opname bij @H3C wilde maken.

Foto bovenaan:
Cultuurpers is er voor de leden. Als lid maak je ons mogelijk.

Klik HIER en word lid!

Scroll naar top