Meteen naar de inhoud

En hoe zit dat met die gedragscodes? ‘Het Fonds ziet de vinkjes als een nulmeting.’

Volgens de minister zouden bij de aanvraag van je subsidie dit jaar de Fair Practice Code, de Code Diversiteit en Inclusie en de Governance Code Cultuur  bepalend zijn. Bij diverse beoordelingen door de Raad voor Cultuur in de BIS en ook lokaal, zijn kunstenaars afgewezen op grond van een slechte onderbouwing van hun volgen van de gedragscode. Zo niet bij het Fonds Podiumkunsten. Hoe zit dat?

In het besluit van het Fonds staat het volgende te lezen: ‘De reflecties op de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie, en de Governance Code Cultuur en de geformuleerde actiepunten zijn geen onderdeel geweest van het beoordelingsproces van de adviescommissies. Aanvragers dienen de drie codes wel te onderschrijven, omdat een subsidie anders geweigerd kan worden.’

Vinkje met gevolgen

Dus in dit geval was een vinkje voldoende. Wat je er verder over zei telt later, blijkt uit het stuk. Het Fonds is er helder over: ‘In de meeste gevallen zijn de reflecties van instellingen op het toepassen van de gedragscodes opvallend positief geformuleerd. Wellicht komt dit doordat de (voorgenomen) prestaties met betrekking tot fair practice, diversiteit en inclusie en governance bij andere subsidiërende partijen wel worden beoordeeld.’

Dit kan haast niet anders dan als ironisch gelezen worden. Feitelijk staat hier niets anders dan wat aanvragers nu in hun aanvragen over die codes schrijven, volkomen gratuit is. Dat kunnen we ook opmaken, zij het keurig geformuleerd, uit de reactie van Fondsdirecteur Henriette Post. Ze verwijst naar de tekst op de website van het fonds, waarop te lezen is dat de beoordeling pas later zal volgen.

‘…Daarnaast geeft u met betrekking tot de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie ook helder aan waar u nu staat, welke stappen u van plan bent te zetten tussen 2021 en 2024 en waar u aan het eind van die periode wilt staan. Die voornemens vormen de basis voor het monitorgesprek dat het Fonds jaarlijks voert met de gezelschappen, ensembles en festivals die een meerjarige subsidie ontvangen. Tijdens die gesprekken zal het óók gaan over de vraag of het door u voorgenomen tempo in onze ogen snel genoeg is, of u genoeg voortgang boekt. Onze observaties leggen we vast en gaan in principe mee naar de aanvraag voor de periode 2025-2028. Want voor alle drie de codes geldt: pas toe én leg uit. Het onvoldoende naleven van de Governance Code Cultuur kan daarnaast leiden tot extra voorwaarden in de beschikking of tot het tussentijds nemen van maatregelen. Maar dat is geen nieuws.’

Nulmeting

Ter verduidelijking voegt Post eraan toe: ‘We beschouwen de reflectie op de codes als een nulmeting, zou je dus kunnen concluderen.’ En aanvullend: ‘Daarnaast is het niet zo dat diversiteit & inclusie geen rol heeft gespeeld bij de beoordeling. Bij de ‘kwaliteit uit de activiteiten van het plan’ is o.a. gekeken naar de intrinsieke en authentieke motivatie om ‘andere verhalen’ te vertellen. Dat blijkt soms uit de keuze van makers en/of uitvoerenden, maar kan ook blijken uit het soort voorstellingen dat een gezelschap van plan is te maken.’

Waardeer dit artikel!

Blij met dit verhaal? Laat je waardering blijken met een kleine bijdrage! Zo help je onafhankelijke cultuurjournalistiek in stand houden. (Zie je geen knop hieronder, gebruik dan deze link: donatie!)

Vlot doneren
Doneer

Waarom doneren?

We zijn ervan overtuigd dat goede onderzoeksjournalistiek en deskundige achtergrondinformatie essentieel zijn voor een gezonde cultuursector. Daar is niet altijd plek en tijd voor. Cultuurpers wil die ruimte en tijd wel bieden, en voor iedereen GRATIS toegankelijk houden! Of je nu rijk bent, of arm. Dankzij donaties van lezers zoals jij kunnen we blijven bestaan. Zo bestaat Cultuurpers al sinds 2009!

Je kunt ook lid worden, dan zet je je eenmalige donatie om in blijvende steun!

Wijbrand Schaap

Cultuurjournalist sinds 1996. Werkte als toneelrecensent, columnist en verslaggever voor Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool en regionale kranten via de Geassocieerde Pers Diensten. Interviews voor TheaterMaker, Theaterkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Podcastmaker, experimenteert graag met nieuwe media. Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Levenspartner van Suzanne Brink huisgenoot van Edje, Fonzie en Rufus. Zoek en vind mij op Mastodon.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands