Meteen naar de inhoud

Spelen met vormen in eerste Nederlandse solotentoonstelling van Andrea Canepa (Peru)

DIT IS EEN PERSBERICHT

Culturele organisaties met een klein of groot lidmaatschap kunnen hun persberichten onverkort door (laten) plaatsen op onze site. Ook meedoen? Word lid, als instelling.

Voor haar eerste solotentoonstelling in Nederland heeft de Peruaanse kunstenaar Andrea Canepa (Lima, 1980) de Aula-ruimte van de Appel tot haar beschikking als de locatie voor haar voortdurende onderzoek naar de organisatie van de fysieke en sociale structuren, ofwel organisatiesystemen, die ons dagelijkse leven vormgeven. Canepa laat zien dat hoewel de ruimtelijke en architecturale parameters van deze organisatiesystemen duidelijk gemarkeerd kunnen lijken, hun programma – hoe ze worden gebruikt – vaak onduidelijk is. Een onduidelijkheid die is gebaseerd op het gegeven dat de grenzen van bijna alle aspecten van menselijke interactie dubbelzinnig zijn. Naast de performatieve kenmerken van An Interior Motion, maakt Canepa deze dubbelzinnigheid duidelijk door middel van de 1:1-schaal van haar sculpturen. Door de architecturale verhalen van het monumentale interieur naast menselijke beweging te plaatsen, openen de mogelijke sociale realiteiten van het verleden en heden van dit gebouw zich, en de daarmee mogelijkheden om de ruimte en zijn vele betekenissen opnieuw te interpreteren.

De sociale, economische en culturele realiteit rondom het gebouw waar de Appel is gehuisvest, is in de loop der jaren sterk veranderd, en daarmee ook zijn functie. Na een periode van opvang voor asielzoekers in Nederland, werd het wat het nu is: een cultureel broedplaats, in een gebied van Amsterdam dat zich in een versnelde staat van gentrificatie bevindt. De buitenkant van het gebouw is weliswaar verouderd, maar grotendeels intact gebleven. Het interieur onthult echter de opmerkelijke veranderingen in het programma. Elk onderdeel van de evolutie van het gebouw laat resten van het gebruik achter, die evenzeer worden blootgelegd door de architecturale beperkingen van het ontwerp als de programma’s die zijn gemaakt om erin te passen.

Terwijl men deze programma’s als instructies zou kunnen zien, benadert Canepa ze liever als vormen van duidelijke spelaanduidingen, en zoals de Nederlandse socioloog Johan Huizinga het opvatte: als de graadmeter voor alle sociaal-culturele interactie in de samenleving. In het geval van An Interior Motion vormen het gebouw en het unieke interieur van de Aula gezamenlijk de infrastructuur van dit spel. De functionele en decoratieve elementen zijn de speelstukken.

Dit spel is het performatieve deel van het werk – of dit nu Canepa’s eigen choreografie is, of die van de bezoekers van de Appel, die worden uitgenodigd om te klimmen, te bewegen en de stukken op dit spelbord te verplaatsen. Door het samenbrengen van al deze elementen verandert de scenografie van de architecturale details, de mogelijke programma’s en daarmee de resulterende betekenis. Het laat zien dat spel als performatieve praktijk en ruimtelijke realiteit nieuwe perspectieven biedt op theatrale en sociale ervaringen. Spelen wordt een fictieve constructie die sociale, historische en culturele interpretaties produceert. Het spel is choreografie, en de choreografie wordt een spel, waarbij nieuwe relaties met de omgeving zich vormen en in die tussenruimte onverwachte mogelijkheden en verhalen kunnen ontstaan. 

An Interior Motion

Andrea Canepa

02-07-2022 t/m 28-08-2022

De Appel

Schipluidenlaan 12

1062 HE Amsterdam

Openingstijden:

woe t/m zo: 12:00-18:00 uur

Tags:

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
KLein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands