Skip to content

Culture Council says 'No, unless' to Cinekid. So does it still have to prove itself?

Voor de mooiste en meest creatieve jeugdfilms moet je al meer dan dertig jaar bij Cinekid zijn. Het festival dat ook internationaal een toonaangevend jeugdfilmfestival is. Je moet er niet aan denken dat het zou verdwijnen. Hoe groot is die kans? De Raad voor Cultuur adviseert te stoppen met het OCW-subsidie. Tenzij. Tenzij er meetbare doelstellingen komen, meer publiek en Cinekid de financiële positie verstevigt. En in ieder geval concreet duidelijk maakt hoe dat precies gaat gebeuren. Is de nog niet zolang in functie zijnde nieuwe directeur daarvan geschrokken?

“Niet echt”, is het antwoord van Heleen Rouw, die sinds 6 januari van dit jaar de leiding heeft. Op de Cinekid-website noemt ze het advies van de Raad voor Cultuur zelfs een ‘aanmoediging’.

Work to be done

“Ik ben januari aangetreden met het idee dat er veel werk aan de winkel is. Ik heb in drie weken het plan voor de Raad voor Cultuur geschreven, met daarin een vernieuwde focus en visie. Dat moest heel snel en daarom is het nog niet heel gedetailleerd uitgewerkt. De reactie van de Raad is dus niet onverwacht, al had ik gehoopt op een ‘Ja, mits’.”

“Dat het advies ‘Nee, tenzij’ is geworden is jammer, want intussen zijn we allang bezig met het uitwerken van onze nieuwe plannen. In november moet dat naar de Raad. Dat moet geen probleem zijn, al is het lastig dat het parallel loopt met de uitdaging dit jaar een festival te organiseren dat er door de corona-situatie heel anders uit gaat zien.”

“Maar reacties die ik vanuit de Raad voor Cultuur heb gekregen geven me wel vertrouwen.”

Volgens het advies staat de Raad voor Cultuur inhoudelijk achter Cinekid, maar hamert op meetbare doelstellingen, meer publiek en steviger financiële positie.

Wat is dan dat nieuwe focus dat Cinekid wil realiseren?

For all children

Kinderen op Cinekid 2019 (foto: Max Kneefel)

“In de eerste plaats willen we een festival voor ALLE kinderen zijn. Dus niet alleen voor kinderen van ouders die al bekend zijn met wat Cinekid biedt. We willen ons breder positioneren. Daarbij moet er ook voor grote Nederlandse jeugdfilms een plaats zijn op Cinekid.”

“Die verbreding van het publiek willen we niet alleen landelijk realiseren, maar ook door activiteiten in wijken en buurten. We willen meer samenwerken met filmtheaters en aansluiten bij de programmering die daar al is. Niet alleen in de herfstvakantie, ook meer door het jaar heen. Er zijn al veel gesprekken gaande, er zijn veel ideeën. Cinekid kan filmtheaters onder meer helpen bij de promotie van jeugdfilms, bijvoorbeeld met een Cinekid-label.”

Storytelling

“Daarnaast willen we het Medialab meer integreren in het programma. Film moet voorop te staan, maar de mediawereld van kinderen is natuurlijk wel veranderd. Het gaat nog steeds om de creativiteit van het vertellen van verhalen, maar wel met oog voor het veel diversere medialandschap waar kinderen nu aan gewend zijn.”

Wat de kritiek op de financiële situatie betreft:

“De eigen inkomsten uit kaartverkoop moeten omhoog, maar je kan Cinekid niet vergelijken met andere grote festivals. Een kinderfilmfestival zal nooit hetzelfde niveau eigen inkomsten kunnen halen.”

De Raad voor Cultuur merkt in het advies op dat ook andere festivals zich met programma’s voor kinderen bezighouden. Onlangs zagen we bijvoorbeeld dat het Taartrovers Film Festival bij het uitbreken van de corona-crisis heel snel een thuiskijk-programma voor kinderen had opgetuigd. Wat deed Cinekid toen?

“Wij hebben ook de kinderen opgezocht. Niet met onze eigen website maar via social media. We zijn bijvoorbeeld op Insta met de doelgroep in gesprek gegaan.”

“Maar we zoeken zeker samenwerking met Taartrovers, het Nederlands Film Festival en andere partijen. Er is veel dialoog gaande. Cinekid claimt daarbij de positie van expert en wil die ook uitbouwen. Cinekid moet het platform zijn waar alles samenkomt.”

Wat die concrete plannen en cijfers betreft die de Raad voor Cultuur mist: volgens Rouw was het lastig om dat in zo korte tijd en in een betrekkelijk beknopte beschrijving uit te werken. Zoiets gaat stapsgewijs, en je werkt altijd met schattingen.

Declining visits

Op de vraag hoe ernstig die door de Raad genoemde daling van de bezoekcijfers dan is geeft Rouw de volgende cijfers:

Year bezoeken
2017 66.555
2018 69.479
2019 62.039

Bottlenecks

Dit zijn de bezoeken aan het festival in de herfstvakantie, Amsterdam plus landelijk. Maar zonder de extra activiteiten door het jaar heen. Dat oogt niet direct als een rampscenario, al erkent Rouw wel dat het vorig jaar kennelijk onvoldoende gelukt is de doelgroep duidelijk te maken welke prachtige en bijzondere nieuwe films er te zien zijn. Deels zou de recente daling dus een kwestie zijn van niet optimale communicatie, deels noteert ze ook dat er technische problemen waren met website en kaartverkoop.

Wat betreft de mogelijke competitie van grote bioscooptitels merkt ze op dat een goede verbinding met de commerciële bioscopen belangrijk is. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een nieuwe Pixar en Cinekid elkaar dwars gaan zitten.

Ook heel belangrijk volgens Rouw is dat Cinekid een platform is waar makers van jeugdfilms zich thuisvoelen. Daar wil ze zich voor inzetten. Ze heeft, zoals ze zegt, al veel inspirerende gesprekken gehad.

Optimism

En wat nu, als de Raad voor Cultuur zich niet laat overtuigen? Als het gevraagde subsidie van 875.000 euro (ongeveer 27% van het budget) wegvalt?

“Dat zou een heel groot probleem zijn, een ramp, al zouden we ook daar een oplossing voor vinden. Maar ik wil daar niet vanuit gaan. Tot nu toe heb ik geen signalen gehad die erop wijzen dat het zover gaat komen.”

Ze meent dat er goede grond is voor optimisme. Vandaar dus dat op de website staat: “Dit advies zien we als aanmoediging en we kijken er naar uit om de plannen verder uit te werken.”

Leo Bankersen

Leo Bankersen has been writing about film since Chinatown and Night of the Living Dead. Reviewed as a freelance film journalist for the GPD for a long time. Is now, among other things, one of the regular contributors to De Filmkrant. Likes to break a lance for children's films, documentaries and films from non-Western countries. Other specialities: digital issues and film education.View Author posts

Private Membership (month)
5€ / Maand
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A special newsletter
Own mastodon account
Access to our archives
Small Membership (month)
18€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of less than €250,000 per year
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Your own Mastodon account
Access to archives
Posting press releases yourself
Extra attention in news coverage
Large Membership (month)
36€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of more than €250,000 per year.
No annoying banners
A special newsletter
Your own Mastodon account
Access to archives
Share press releases with our audience
Extra attention in news coverage
Premium Newsletter (substack)
5 trial subscriptions
All our podcasts

Payments are made via iDeal, Paypal, Credit Card, Bancontact or Direct Debit. If you prefer to pay manually, based on an invoice in advance, we charge a 10€ administration fee

*Only for annual membership or after 12 monthly payments

en_GBEnglish (UK)