Aller au contenu

Baldwin en direct

Le mercredi 1er août 2012, le Performing Arts Fund annoncera les résultats de la loterie qu'est désormais devenu l'octroi de subventions artistiques. D'énormes coupes se profilent : des compagnies et des créateurs qui semblaient jusqu'à présent faire partie intégrante du paysage artistique néerlandais vont disparaître. Nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera officieel dus pas vanaf 12:00 uur woensdag 1 augustus. Om zaken vooraf te lekken heeft geen zin, daarvoor is de boel te dramatisch.
Wat we wel willen doen is: reacties verzamelen. Natuurlijk doen we dat zelf, maar van de talloze aanvragers, gelukkigen en afgewezenen hebben we niet alle webadressen, of twitter- en facebook accounts. Daarom: laat ons weten wat er gebeurt, je persbericht, juichtelegram of afscheidsbrief plaatsen we zo snel mogelijk online in dit liveblog. Stuur je reactie daarom naar:

kaalslag@cultureelpersbureau.nl

Hieronder de tekst van de liveblog die we bijhielden (last post first):

Onze bijdrage aan de publieke omroep is hier te horen: Radio 2

Récupéré de woensdag 1/08, 16.58, schreef Wijbrand Schaap:

Hier de bijdrage aan de NCRV op Radio 2. Kijken of het werkt.

Récupéré de woensdag 1/08, 15.57, schreef Redactie:

De festivalsector wordt overigens keihard getroffen. #kaalslag http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidies_2013-2016/festivals/

Récupéré de woensdag 1/08, 15.38, schreef Wijbrand Schaap:

Straks geef ik commentaar op de bezuinigingen op radio 2. 16:35 uur. Horen jullie het eens van een ander.

Récupéré de woensdag 1/08, 14.57, schreef Wijbrand Schaap:

De werkgevers reageren furieus op subsidietoekenning Fons Podiumkunst:

‘MOKERSLAG VOOR PODIUMKUNSTENVELD’

Amsterdam, 1 augustus 2012 – De uitslag van het Fonds Podiumkunsten is de laatste grote ingreep in het culturele bestel voor de periode 2013-2016. Met deze uitslag zijn de gevolgen van de bezuinigingen van het demissionaire kabinet Rutte in zijn volle omvang duidelijk geworden. Van de 157 theater- en dansgezelschappen en muziekensembles die een aanvraag indienden, is van 67 de subsidieaanvraag geheel of gedeeltelijk toegekend. 90 instellingen hebben, vaak ondanks een positief advies, door gebrek aan budget geen subsidie toegekend gekregen. Veel van de instellingen die geen subsidie meer ontvangen, zullen niet kunnen voortbestaan. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) maakt zich grote zorgen over de diversiteit en spreiding van het aanbod en ziet in deze uitslag de noodzaak van budgetreparatie bevestigd.

Binnen alle disciplines is sprake van een ongekende kaalslag op het aanbod. Het wegvallen van de financiële basis voor zoveel instellingen betekent een ingrijpende verarming van het professionele podiumkunstenaanbod. Onno Hoes, voorzitter van het NAPK-bestuur, zegt hierover: “Dit is het sluitstuk van de bezuinigingsoperatie die de demissionaire regering op de cultuursector heeft toegepast. Gezien de impact op het podiumkunstenveld dringen wij erop aan dat er zeer nauwkeurig gekeken wordt naar de gevolgen van deze uitslag. Waar dat noodzakelijk is voor de keten in het culturele bestel, de diversiteit binnen de kunstdisciplines en de spreiding over het land, moet de nieuw te vormen coalitie zich hard maken voor het veilig stellen van aanbod dat nu verloren dreigt te gaan. Hiervoor moet aan het Fonds Podiumkunsten aanvullend budget ter beschikking gesteld worden. Wat eenmaal weg is, krijgen we nooit meer terug. Niet alleen voor de instellingen is dit dramatisch, uiteindelijk is ook het publiek gedupeerd. "

De NAPK waardeert de kritisch-positieve toon van het Fonds Podiumkunsten in de begeleidende tekst bij de beoordelingen. Het Fonds benadrukt dat, ondanks de grote schade, er dankzij de veerkracht van de sector toch ook kans is op een nieuw evenwicht en perspectief. Echter, wat de NAPK betreft is die conclusie in dit stadium, met zoveel uitval, prematuur en niet te voorzien.

De NAPK werkt de komende maanden intensief samen met instellingen die een subsidieafwijzing of sterke vermindering van de subsidie hebben ontvangen om ze waar nodig te ondersteunen bij het opstellen van de sociale plannen en de begeleiding van werk naar werk. De NAPK doet opnieuw een appèl op de Tweede Kamer om daar financieel naar behoren aan bij te dragen. De financiën die het ministerie tot nu toe heeft toegezegd zijn dermate minimaal dat van een redelijk sociaal plan zowel voor  de theater- als voor de danssector geen sprake is. Daarnaast dringt de NAPK er bij het ministerie van OCW op aan om voortgang te maken met het inrichten van de zogenaamde mecenaatsdesk die kleine en middelgrote instellingen moet helpen om de particuliere fondsenwerving (verder) te ontwikkelen.

Récupéré de woensdag 1/08, 14.48, schreef Wijbrand Schaap:

Qua media: best veel Volkskrant, 1 Groene en geen NRC of andere publieksbladen-mensen in de commissies van het fonds: http://www.fondspodiumkunsten.nl/organisatie/commissieleden_meerjarige_subsidie/ 

(Pablo Cabenda, Vincent Kouters en Annette Embrechts zijn medewerkers van de Volkskrant, Klaas Backx schrijft voor de Groene Amsterdammer.)

Récupéré de woensdag 1/08, 14.17, schreef Redactie:

“Geen opera” http://www.operamagazine.nl/featured/17932/het-fonds-podiumkunsten-geen-opera/

Récupéré de woensdag 1/08, 14.14, schreef Wijbrand Schaap:

Nu komen ook de afwijzingen erbij op de ‘spreidingskaart’

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211521521836494453141.0004c6319451a20cf4eae&msa=0&ll=52.1773,5.119629&spn=2.981247,4.44397

Récupéré de woensdag 1/08, 14.09, schreef Wijbrand Schaap:

Ondeugend Nederland juicht opnieuw factfree. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/08/oh_nee_nederland_raakt_cultuur.html

Récupéré de woensdag 1/08, 13.54, schreef Wijbrand Schaap:

Iets meer over de systematiek achter de ‘honorering mits toereikend budget’ : Fonds Podiumkunsten zegt hierover:

De grens tussen a (honoreren) en b (honoreren voor zover het budget dat toelaat) is steeds getrokken boven de instelling die niet meer in zijn geheel kan worden gehonoreerd in verband met het ontbreken van voldoende budget. In alle disciplines is er dus sprake van een a-categorie die geheel wordt gehonoreerd, een b-categorie die in beginsel wel voor subsidie in aanmerking komt maar gelet op het budget niet meer kan worden gehonoreerd en een c-categorie waarvan de totale waardering zo laag ligt dat zij ook bij voldoende budget zou moeten worden afgewezen. De eerste aanvraag in de b-categorie wordt gedeeltelijk gehonoreerd, tot het budget op is. De aanvragen daaronder worden afgewezen vanwege het ontbreken van budget.

Hier ligt dus de vage ruimte voor de politieke lobby. Gaan ze knabbelen aan xdie hoogst gewaardeerden, of gaan er een paar miljoen extra in het potje, waardoor de zaaglijn iets lager komt te liggen?

Récupéré de woensdag 1/08, 13.19, schreef Redactie:

Heeft de politiek eigenlijk al gereageerd?

Récupéré de woensdag 1/08, 13.18, schreef Wijbrand Schaap:

M-Lab ook buiten subsidie, ondanks complimenten fonds.

M-Lab, het Amsterdamse laboratorium voor nieuw en vernieuwend musicaltheater, ontvangt volgens het advies van het Fonds Podiumkunsten, geen meerjarige activiteitensubsidie voor de periode van 2013-2016. Het advies is op basis van de door M-Lab opgestelde plannen positief, maar er is niet voldoende budget om dat advies ook te honoreren. Dat maakte het Fonds Podiumkunsten vandaag bekend.

Deze subsidie werd door M-Lab aangevraagd om een essentieel gat in de begroting te vullen dat ontstond na het wegvallen van de meerjarige ondersteuning vanuit de Basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. Naast de subsidie wordt M-Lab ondersteund door een substantiele bijdrage van de VandenEnde Foundation en een groot aantal andere sponsoren.

“We zijn teleurgesteld dat een bij publiek, critici en makers succesvolle instelling niet wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten Wij zullen de argumentatie van het Fonds dan ook zorgvuldig bestuderen en aan de hand daarvan in gesprek met hen gaan. Verder zijn we op zoek naar oplossingen hoe we onze doelstellingen toch kunnen bereiken. Daarvoor hebben we een aantal alternatieve scenario’s voor ogen. Samen met het team en het bestuur van M-Lab zullen we er alles aan doen om te blijven bestaan, maar zeker is dat we daar hulp van andere fondsen, bedrijven en particulieren bij nodig hebben. Voor de musicalcultuur in Nederland is het een groot verlies als het musicaltheater zich niet, naast de volledig commerciele musicals, kan ontwikkelen met nieuwe kleine producties en met nieuw talent. Want dat is waar M-Lab voor staat” aldus Ton Fiere, algemeen directeur.

Récupéré de woensdag 1/08, 12.50, schreef Wijbrand Schaap:

Interessante kaart, waarop de geografische spreiding van de toegekende subsidies is terug te vinden. https://maps.google.com/maps/ms?msid=211521521836494453141.0004c6319451a20cf4eae&msa=0&ll=53.026348,4.76532&spn=1.461956,2.221985

Récupéré de woensdag 1/08, 12.44, schreef Wijbrand Schaap:

En dan waren er ook nog de 6 miljoen van het Fonds Cultuurpartyicipatie te verdelen. Het persbericht: http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/Fonds_voor_Cultuurparticipatie_stimuleert_talentontwikkeling/

Récupéré de woensdag 1/08, 12.40, schreef Wijbrand Schaap:

Even kijken of de nieuwe hashtag werkt.

Récupéré de woensdag 1/08, 12.28, schreef Wijbrand Schaap:

Dit is het moment waarop er meer websites over podiumkunsten zijn dan dat er makers van podiumkunsten kunnen leven.

Récupéré de woensdag 1/08, 12.22, schreef Wijbrand Schaap:

Oerolfestival juicht ‘gepast’:

Oerol heeft 1 augustus een positief besluit ontvangen van het Fonds Podiumkunsten op de meerjarige aanvraag van het festival. De toegekende subsidie van € 250.000 per jaar (het aangevraagde maximum bedroeg € 300.000) zorgt, dankzij de extra steun van Gemeente Terschelling en Provincie Friesland, dat het fundament van de festivalorganisatie de komende vier jaar kan blijven voortbestaan. Oerol oprichter Joop Mulder;  “Door het consequente innovatieve karakter en de ruimte die Oerol biedt aan nieuwe makers in een spannend landschap heeft Oerol een voorbeeldfunctie voor festivals in zowel binnen- als buitenland. Wij zijn heel blij met de erkenning van het Fonds Podiumkunsten. De fundering voor de toekomst is gelegd; maar de hoogte van het bedrag betekent nog altijd flink inleveren dus we nodigen iedereen uit de rest van het huis met ons te komen bouwen”.

Uit het advies :“Er is in Nederland geen ander festival dat zich richt op de specifieke vorm van landschapstheater waar Oerol patent op heeft.… De commissie constateert dat Oerol voor (inter)nationale vakgenoten een belangrijke state of the art van het landschaps- en locatietheater vormt….”.

Het bevreemdt Oerol dat de aangevraagde innovatietoeslag van € 50.000 voor het laboratorium voor talent Atelier Oerol niet gehonoreerd is, terwijl de commissie zelf constateert dat “Door de grote aandacht die jonge makers krijgen op het festival, Oerol een substantiële bijdrage levert aan talentontwikkeling”. Marelie van Rongen, algemeen directeur van Oerol, reageert: “Dat is een mooie constatering, maar zonder financiering een lege huls. Uiteraard gaan we op zoek naar andere partners die zich graag associëren met  innovatie en het talent van morgen. Het is de kraamkamer van Oerol.”

Gepast juichen

Het zeer beperkte financiële kader waarbinnen het Fonds heeft moeten adviseren door de buitenproportionele bezuinigingen betekent dat vele samenwerkingspartners zoals andere collega-festivals, theatergezelschappen en productiehuizen vandaag grote klappen opvangen of zullen omvallen. Van Rongen: “Terwijl ook zij het goed gedaan hebben. Het is de vraag of diezelfde groepen nog producties kunnen ontwikkelen, laat staan naar het eiland kunnen afreizen. We juichen wel, maar op gepaste wijze.”

Els Swaab reageert

Els Swaab, bestuursvoorzitter van Oerol sinds 2012, is bijzonder verheugd over het oordeel van het Fonds. “In combinatie met het getoonde cultureel ondernemerschap en het omvangrijke publiek is Oerol nadrukkelijk een festival met toekomst. Met het positieve advies van het FPK is dat bevestigd, hopelijk volgen nog vele partners van fondsen tot particulieren en bedrijven dit voorbeeld”.

Récupéré de woensdag 1/08, 12.13, schreef Redactie:

We hebben de tweets en facebookupdates even verzameld. Weet niet of ze zo zichtbaar zijn. Lees het storify-verhaal “Kaalslag” op Storify

Récupéré de woensdag 1/08, 12.02, schreef Wijbrand Schaap:

Opmerkelijk genoeg zet een aantal voormalige productiehuizen, zoals de Toneelschuur, Korzo, BonteHond, Zeelandia, Feikes Huis, Veem en Bellevue (voor theaterauteurs), en de postacademische instelling VocaalLAB zijn deskundigheid als innovator en talentontwikkelaar nu met succes in als producerende instelling. Omgekeerd zorgen zij zo voor een goede verbinding tussen kunstpraktijk en nieuw talent.

Récupéré de woensdag 1/08, 12.00, schreef Wijbrand Schaap:

Het Fonds ondersteunt vanaf 2013 bijvoorbeeld relatief veel jeugddans en kleinere theatergezelschappen, verhoudingsgewijs meer grotere muziekensembles, minder teksttheater, geen opera en musical maar juist het nieuwere, vaak kleinschaligere muziektheater. In ieder van de belangrijkste genres ondersteunt het Fonds één festival.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.57, schreef Wijbrand Schaap:

Het Fonds spreekt:

Bijna 60% van de 118 bestaande fondsinstellingen keert niet terug. Daaronder bevinden zich veel bekende en prominente namen zoals bijvoorbeeld de Appel, het Toneel Speelt, Carver, het Nieuw Ensemble en Theaterfestival Boulevard. We winden er geen doekjes om: de schade door de bezuinigingen is groot.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.55, schreef Wijbrand Schaap:

Zo ziet kaalslag er dus uit.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.49, schreef Wijbrand Schaap:

De Dansers gaan door

Het Fonds Podiumkunsten heeft de aanvraag van De Dansers voor meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 niet gehonoreerd. Het bestuur van het gezelschap is teleurgesteld in dit besluit en herkent zich niet in de advisering op het gebied van de artistieke identiteit. De Gemeente Utrecht heeft de plannen van De Dansers echter wel omarmd. Met steun van deze belangrijke partner gaan De Dansers door met het maken en spelen van voorstellingen voor jong en oud. Het gezelschap laat de 10.000 mensen die in 2013 naar de dansers komen kijken niet in de steek.

De Dansers zijn een hechte groep dansers, muzikanten en circusartiesten die pal staan voor kunst in de samenleving. Jonge honden maken samen met ervaren choreografen doorlopend nieuwe voorstellingen. Met dit danswerk reist de groep stad en land af op zoek naar fans.

Komend seizoen openen De Dansers in hun eigen Reuzenhal in Overvecht met het Overdreven Festival. Daarna gaat Café Ed Sanders, een voorstelling tussen rockconcert en dansvoorstelling in, op internationaal tournee naar onder andere Frankrijk, Berlijn en Wenen. In 2013 duikt het acrobatische stuk Tetris bijna honderd keer op in theaters, op pleinen en in gebouwen door heel het land. Speciaal voor alle Utrechtse 13-jarigen organiseren De Dansers het festival Ik ben 13 in samenwerking met de Vrede van Utrecht.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.49, schreef Daniël Bertina:

Acteurscollectief Wunderbaum, laatst nog te zien op het Holland Festival, mag zich ook in de handen wrijven. met de toekenning van zowel de tweejarige basissubsidie, en de toeslag. Met dat geld gaat ook een webdocumentaire worden gemaakt. Weer over Detroit?

Récupéré de woensdag 1/08, 11.45, schreef Daniël Bertina:

Danstheatergroep ISH, die ik een paar dagen geleden heb geïnterviewd voor de Uitmarkt Special van Het Parool, zijn blij. Zowel de aanvraag als de toeslag zijn toegekend.  € 1.044.000 voor twee jaar.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.37, schreef Wijbrand Schaap:

Wow.  http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidies_2013-2016/

Récupéré de woensdag 1/08, 11.36, schreef Wijbrand Schaap:

 

Le fonds parle :

LES COUPES BUDGÉTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE SE FONT SENTIR ET LES DÉGÂTS SONT IMPORTANTS, MAIS LA RÉSILIENCE DU SECTEUR DES ARTS DE LA SCÈNE OFFRE LA POSSIBILITÉ D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE ET D'UNE NOUVELLE PERSPECTIVE.

 

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 aan 80 in plaats van 118 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie. Van de 203 aanvragers wordt daarmee 39% gehonoreerd. Op basis van de beoordelingen zouden bijna twee keer zoveel instellingen voor subsidie in aanmerking komen. Bekende instellingen waaronder de Appel, het Toneel Speelt, het Nieuw Ensemble en Theaterfestival Boulevard krijgen een positief advies, maar kunnen vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd worden. Slechts 48 van de bestaande 118 fondsinstellingen keert terug. Zeventien van de 80 gehonoreerde instellingen zijn nieuw; zij hadden niet eerder een vierjarige subsidie bij het Fonds Podiumkunsten. De overige vijftien instellingen werden tot nu toe direct door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierd.

George Lawson: “De uitslag heeft een dubbele boodschap. Door de beslissingen van het Fonds krijgen de cultuurbezuinigingen een gezicht. De schade is immens groot, maar de beslissingen bieden, dankzij veerkracht van de sector, toch ook kans op een nieuw evenwicht en perspectief. De aantasting van de pluriformiteit is daarmee niet ongedaan gemaakt maar wel zoveel mogelijk beperkt.
Het artistieke spectrum van de podiumkunsten raakt door de bezuinigingen ontegenzeggelijk minder rijk bezet, maar geprobeerd is om recht te blijven doen aan de belangrijkste kleuren. Bij het Fonds lag daarom de nadruk op podiumkunstvormen die niet in het commerciële circuit of in de basisinfrastructuur tot stand worden gebracht. De consequenties hiervan zijn dat het Fonds vanaf 2013 relatief veel jeugddans en kleinere (muziek)theatergezelschappen subsidieert, uit elk belangrijk genre tenminste één festival, meer relatief grote muziekensembles, minder teksttheater en geen opera en musical.

Geslonken budget optimaal benut
Instellingen die al vierjarige subsidie van het Fonds ontvingen vroegen gemiddeld 30% minder subsidie aan. Dit is het gevolg van het maximeren van subsidies en het hanteren van normbedragen gekoppeld aan prestaties. Dat maakte het mogelijk om met het geslonken budget (24,5 miljoen euro) meer instellingen te ondersteunen.

George Lawson: “De plafonds en normbedragen vormden voor veel instellingen een hard gelag, maar hebben ervoor gezorgd dat meer instellingen subsidie hebben gekregen. Het budget loopt met bijna 40% sterker terug dan het aantal instellingen (30%)”.

Niveau aanvragen hoog, concurrentie groot
De concurrentie en selectie was onvergelijkbaar veel zwaarder dan vier jaar geleden. De overvraag was in cijfers uitgedrukt even hoog, maar door het relatief hoge aandeel gesubsidieerde aanvragers is de gemiddelde kwaliteit van de aanvragen vele malen hoger dan vier jaar geleden. Desondanks zijn er 17 nieuwkomers, waarvan 10 instellingen de benodigde vlieguren gemaakt hebben met een tweejarig projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Beoordeling en besluiten; transparant, objectief en zakelijk
Vijf adviescommissies van het Fonds Podiumkunsten hebben de aanvragen beoordeeld per discipline: muziek, dans, theater, muziektheater en festivals. De beoordeling vond plaats aan de hand van duidelijke criteria en een transparant puntensysteem dat voor- en achteraf aangeeft hoe zwaar elk criterium in de beoordeling meetelt.
Kwaliteit was onverminderd belangrijk, maar de overige criteria (pluriformiteit, ondernemerschap, geografische spreiding en matching met andere overheden) wogen zwaarder mee dan voorheen. Dit om te waarborgen dat de keuzes maatschappelijk en economisch duurzaam zijn, dat de unieke Nederlandse veelkleurigheid van de podiumkunsten zo veel mogelijk behouden blijft en dat die in een zo groot mogelijk deel van ons land te zien is.

Vitale sector
Actueel, origineel en grensverleggend is het beeld van de podiumkunsten dat uit de aanvragen naar boven kwam. Een belangrijke constatering is dat hoge artistieke kwaliteit vaak hand in hand gaat met goed ondernemerschap. Opmerkelijke stappen vooruit zijn gemaakt waar het gaat om publieksbenadering, samenwerking, lokaal draagvlak, vermindering van subsidieafhankelijkheid en zichtbaarheid in het land.
De totale inkomsten van instellingen bestaan voor een kleiner deel dan voorheen uit subsidie van verschillende overheden. Het aandeel andere (met name eigen) inkomsten stijgt met acht procent. Daarbij groeit het lokaal draagvlak voor instellingen: verhoudingsgewijs gaat het Fonds minder, en de gemeente en provincie meer bijdragen. Instellingen spreiden hiermee ook hun economisch risico.

Henriëtte Post: “Het is een vitale sector die opvalt door zijn artistieke kwaliteit, toename van maatschappelijk engagement, meer directe communicatie met het publiek en onconventionele presentatievormen”.

Besluiten en adviezen van de ‘meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016’, inleiding, verantwoording en de inleidingen per sector kunt u hier vinden >

Récupéré de woensdag 1/08, 11.35, schreef Redactie:

Jeugdtheater/poppenspelgroep Gnaffel blij.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.32, schreef Wijbrand Schaap:

Almere verliest ook Toneelgroep Suburbia, dus daar verdwijnt alle kunst, zoals de PVV het wilde.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.31, schreef Wijbrand Schaap:

Positieve berichten over Jakop Ahlbohm (goocheltheater), Toneelschuurproducties en Adelheid Roosen.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.29, schreef Wijbrand Schaap:

Slecht nieuws voor Arnhem, maar vooral voor Willibrord Keesen: Keesen & Co verliest subsidie.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.27, schreef Daniël Bertina:

Vanaf een Franse camping laat Sadettin Kirmiziyüz weten: “Het is een fantastisch gevoel, maar ook een beetje dubbel, natuurlijk. Omdat er ook veel groepen zullen verdwijnen. Toch is het prachtig dat Troubleman de mogelijk heeft gekregen om verder te gaan. Het nieuws overvalt me een beetje, maar ik ben dolblij en dankbaar…”

Récupéré de woensdag 1/08, 11.26, schreef Wijbrand Schaap:

Het Toneel Speelt vliegt er ook uit. Alles begint te wijzen op een nogal rigoureuze verjonging van het aanbod.

Récupéré de woensdag 1/08, 11.23, schreef Wijbrand Schaap:

ViaAnja Krans: Jeugdtheater Tafel van Vijf is door, geldt ook voor Ulrike Quade. http://www.tafelvanvijf.nl/

Récupéré de woensdag 1/08, 11.19, schreef Wijbrand Schaap:

Toneelgroep De Appel ligt eruit.  Voor de tweede keer.  ‘Zwarte dag’

Récupéré de woensdag 1/08, 11.18, schreef Daniël Bertina:

Goed nieuws voor Sadettin Kirmiziyüz et Stichting Troubleman. Hun aanvraag werd gehonoreerd. Dus weer in ieder geval in 2013 en 2014 prachtig theater over de spagaat tussen de Nederlandse en Turkse cultuur ...

Récupéré de woensdag 1/08, 11.06, schreef Redactie:

In onze ijver om snel en goed en goedkoop te zijn, is iets misgegaan. De ‘live blogging’ – plugin die we gebruiken schakelt op onnavolgbare wijze de reactiemogelijkheid op deze pagina uit. We hebben de volgende oplossing bedacht: een aparte reactiepagina. Open hem in een apart tabje, en het kan loos gaan.

Récupéré de woensdag 1/08, 10.58, schreef Wijbrand Schaap:

Vandaag wordt 25 miljoen verdeeld, terwijl 50 miljoen is aangevraagd.

Récupéré de woensdag 1/08, 10.47, schreef Wijbrand Schaap:

De beschikking over Incubate is inmiddels door het festival online gezet: http://issuu.com/incubate/docs/fpk_incubate

Récupéré de woensdag 1/08, 10.30, schreef Redactie:

Wandelgangen: Huis aan de Werf Utrecht positief. Circo Circolo negatief, November Music positief.

Récupéré de woensdag 1/08, 10.24, schreef Wijbrand Schaap:

Theaterfestival Boulevard ligt eruit.

Récupéré de woensdag 1/08, 10.18, schreef Wijbrand Schaap:

Festival Noorderzon is ook door. Met geld.

Récupéré de woensdag 1/08, 10.14, schreef Redactie:

De eerste positieve beschikkingen druppelen binnen via de sociale netwerken: Theaterfstival TF, Matzer.  En de eerste tragische omstandigheid dient zich ook al aan: Incubate, het vooruitstrevende festival in Tilburg, wordt positief beoordeeld, maar krijgt geen geld, omdat dat er niet is. Hoeveel meer van dit soort oordelelen komen er vandaag langs?

14 commentaires sur “Kaalslag Live”

Les commentaires sont fermés.

un de nos membres

Les membres de Culture Press sont copropriétaires de notre coopérative moyennant une petite cotisation mensuelle ou annuelle, et peuvent également contribuer au contenu du site le cas échéant. Pour les membres institutionnels, nous offrons la possibilité de publier leurs communiqués de presse en version intégrale. Tu veux aussi devenir membre ? Tu peux le faire. Rends-toi sur le site cette pageVoir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais