Aller au contenu

Le ministre est grincheux : le budget de la culture est plus misérable qu'il y a trois ans.

Er is onrust in de podiumkunsten. Minister van Cultuur Jet Bussemaker heeft namelijk een paar moties uitgevoerd van de oppositie. De minister heeft ook de adviezen van de Raad voor Cultuur voor een evenwichtiger budgetverdeling naast zich neergelegd. Na veel onrust op sociale media kregen we vrijdag 28 augustus 2015 dus een brief binnen. Van de festivals, gericht aan de minister, met een heftige smeekbede: verhoog het budget voor cultuur. Een desperate stap, deze reactie op de wel heel chagrijnige brief van cultuurminister  aan de Tweede Kamer een week daarvoor.

Wat stond er in die brief? Niet zo heel veel nieuws, vandaar dat we er ook geen aandacht aan gaven. Het enige nieuws was eigenlijk de toon waarop de minister in die brief vertelde dat ze de moties van de tweede kamer zou gaan uitvoeren. Ze zou de wens van D66 en SP uitvoeren en het wegbezuinigen van één jeugdtheatergezelschap ongedaan maken, en daarnaast het Festival Oude Muziek (of eigenlijk ‘een’ Festival Oude Muziek) aan de culturele basisinfrastructuur toevoegen.

Bussemaker vertelt ook zeer onomwonden wie daarvoor gaat betalen: de sector zelf. Niets nieuws, want de sector betaalt al drie jaar zelf voor elk cadeautje van Bussemaker, maar nu gaat het wel van heel erg dik hout. Alle miljoenen die Bussemaker nodig heeft haalt ze weg bij het Fonds Podiumkunsten, en daardoor krijgt dat fonds de komende tijd nog meer moeite om de schade van de bezuinigingen op te vangen. Terwijl het al bijna door zijn reserves heen is.

Het chagrijn van de minister is vooral ook zo groot omdat ze niet langer haar positieve toon kan volhouden. Kon iedereen tot een week geleden haar nog welwillend geloven als ze zei dat ze echt echt! écht! positieve dingen zag, vanaf de komende subsidieperiode zal de sector er slechter aan toe zijn dan bij het begin van haar ambtstermijn. Bussemaker legt de schuld daarvoor nu bij de kamer en bij de sector zelf, terwijl ze natuurlijk de hand in eigen PvdA-boezem zou moeten steken.

De PvdA heeft de cultuur uitgeruild tegen een paar rechtse hobby’s van de VVD en heeft dat zo goed gedaan dat de lobby van de kunstsector zich tegen de sector zelf gekeerd heeft. In december wil Bussemaker graag goede cijfers presenteren, in weerwil van de tik op de vingers die de Algemene Rekenkamer haar gaf, en waarop ze een antwoord heeft gegeven waar Lehman Brothers zich nog voor zou schamen. Het gaat nu echt niet meer lukken om die goede cijfers geloofwaardig aan het volk mee te delen.

Het kasschuiven is definitief fictie gebleken. Je kunt zonder geld geen geld maken. Aan het begin van het laatste seizoen van Bussemakers kunstenplan kan de sector dus niets anders doen dan wanhopen. Beter gaat het niet worden. Slechter wel.

Tenzij er een wonder gebeurt.

Wijbrand Schaap

Journaliste culturel depuis 1996. A travaillé comme critique de théâtre, chroniqueur et reporter pour Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool et des journaux régionaux par l'intermédiaire d'Associated Press Services. Interviews pour TheaterMaker, Theatererkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Auteur de podcasts, il aime expérimenter les nouveaux médias. Culture Press est l'enfant que j'ai mis au monde en 2009. Partenaire de vie de Suzanne Brink Colocataire d'Edje, Fonzie et Rufus. Cherche et trouve-moi sur Mastodon.Voir les messages de l'auteur

Petites adhésions
175€ / 12 Maanden
Surtout pour les organisations dont le chiffre d'affaires ou la subvention est inférieur à 250 000 par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
5 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Nombreux membres
360€ / Jaar
Voor culturele organisaties
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
10 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Participe
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Collaboration
Adhésion privée
50€ / Jaar
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Propre compte mastodonte sur notre instance
fr_FRFrançais