Aller au contenu

Nuance ! VVD La Haye ne supprimera finalement pas 50 millions du budget de la culture pour "abus politique".

Ce billet a été mis à jour suite à une réponse du VVD La Haye. Hier, j'ai écrit :

Maar dat was dus verkeerd begrepen. Vandaag belde de VVD. Een transcriptie van het gesprek vind je hieronder:

Met Frans Schuyt fractievoorzitter Haagse VVD. Volgens mij zijn er twee dingen door elkaar gehaald. Je hebt het programma in de begroting, Cultuur en Bibliotheek, van 102 miljoen, en daar zitten ook dingen bij als de bibliotheken en archieven.

‘Dat zijn nogal belangrijke dingen toch? ‘

Zeker, zeker, en het is ook helemaal niet dat we daarop willen bezuinigen.

‘Maar waarom staat dat er dan? ‘

Nou, dat staat er ook niet. Want je hebt ook het meerjarenbeleidsplan kunst. Dat gaat uit van 52 miljoen aan kunst en cultuursubsidies . Dat hebben wij als uitgangspunt voor de nota genomen.

‘Dat is heel verwarrend. Want jullie verklaarden die overige 50 miljoen tot ‘politiek geld’ ‘

Non.

‘Dat staat er wel.’

Nee, dat staat er niet. Maar dat het verwarrend is ben ik met u eens, dus ik ga straks nog wel even naar de formulering kijken. Maar wat er gebeurt, is dat er subsidies gaan naar dingen die op zich ook wel maatschappelijk nastrevenswaardig kunnen zijn, maar die niks met cultuur te maken hebben, bijvoorbeeld met welzijn en met integratie. Het standpunt dat wij innemen is dat geld voor kunst ook meer naar de kunst moet gaan. Dat er allerlei onbedoelde maatschappelijke effecten kunnen zijn, is mooi, maar het moet geen doel zijn in de aanwending van de middelen. Maar het is niet de bedoeling dat we dat overige geld in de begroting, dat dan optelt tot 102 miljoen, dat we dat willen wegbezuinigen.

‘Wat ga je er dan mee doen, want dat is de grote vraag die ook bij een paar van onze leden leefde. Er was paniek, en dan…’

In principe willen we dat budget ongewijzigd laten. We hebben geen bezuinigingen op bibliotheken of archieven ingeboekt. Dus dat geld van dat programma blijft ongewijzigd, behalve dat voor de kunsten, daar willen we dan een plus op doen van 850 duizend. dat is wat het is.

‘Dan scheppen jullie wel verwarring.’

Ja, je kunt dus de begroting als uitgangspunt nemen, en het is begrijpelijk dat mensen dat doen, dat neem ik niemand kwalijk, en je hebt dus het kunstenplan. dat is het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur. en dat wordt dus vaak door instellingen als uitgangspunt genomen als het geld dat beschikbaar is. En dat doen wij ook.

‘Maar een deel van die overige vijftig miljoen is dus wel geld dat julle bestempelen als ‘Politiek geld’? Dus dat zal niet onaangetast blijven.’

Jawel. Maar bij de toedeling over drie jaar willen we dat bij de verdeling van die subsidies meer centraal komt te staan: de kunst, en de participatie aan kunst en cultuur. En dat die nevendoelstellingen daar een minder grote rol in spelen.

‘Maar snap je dat ik het zelfs nu moeilijk vind om te begrijpen?’

Dat begrijp ik heel goed.

‘Is het dan niet handig om een en ander aan te passen?’

Dank voor het aanbod, dat zullen we doen.

‘Dus niemand hoeft zich zorgen te maken, ook niet de bibliotheek Schilderswijk?’

Niemand hoeft zich zorgen te maken. We willen zelf s meer bibliotheken. We willen dat bij de nieuwe verdeling van de subsidies wel dat er vooral wordt gekeken naar cultuurparticipatie, en dus niet naar nevendingen als welzijn en integratie.

Appeler

Ik zou het enorm fijn vinden als je ons via de comments op de hoogte hield van andere voorbeelden van ‘cultuurinvesteringen’ in de lokale verkiezingsprogramma’s.

Wijbrand Schaap

Journaliste culturel depuis 1996. A travaillé comme critique de théâtre, chroniqueur et reporter pour Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool et des journaux régionaux par l'intermédiaire d'Associated Press Services. Interviews pour TheaterMaker, Theatererkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Auteur de podcasts, il aime expérimenter les nouveaux médias. Culture Press est l'enfant que j'ai mis au monde en 2009. Partenaire de vie de Suzanne Brink Colocataire d'Edje, Fonzie et Rufus. Cherche et trouve-moi sur Mastodon.Voir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais