Aller au contenu

L'association des musées tire la sonnette d'alarme : dix musées risquent de fermer dans les six mois, la mise en œuvre de l'aide d'urgence doit s'améliorer.

Le soutien que les organisations culturelles reçoivent du gouvernement semble généreux, mais nous pouvons y apporter une nuance. En effet, lorsqu'une municipalité accorde un soutien d'urgence à un musée, ce soutien est ensuite imputé sur le National Enterprise Scheme (NOW). Par conséquent, l'aide ne profite pas au musée, mais à l'État. Par conséquent, certains musées sont encore plus mal lotis que sans cette aide municipale.

De Museumvereniging luidt vandaag daarover de noodklok. Zeker tien musea dreigen voor de jaarwisseling om te vallen. Dat blijkt uit een enquête die vandaag wordt gepubliceerd.

Les règles de l'immobilier

Een van de problemen is vastgoedm aldus de Museumvereniging: ‘wanneer gemeentes belastingen aan musea kwijtschelden of als een gemeente de huur verlaagt van een pand waarin een culturele organisatie gevestigd is: ook die goedbedoelde tegemoetkomingen worden verrekend met de NOW.’ Waardoor de huur via de vestzak van de een toch weer in de broekzak van de ander (of was het de een?)  terecht komt.

Dit is ironisch. Bijna alle subsidies die gemeenten verlenen aan kunstinstellingen, zijn subsidies waarin een groot deel van het geld bedoeld is om de huur te betalen aan diezelfde gemeente.  De afdeling culturele zaken subsidieert niet alleen kunst, maar ook de afdeling vastgoed van diezelfde gemeente. Nu alles problematisch wordt, vanwege corona, komt aan het licht hoe idioot die situatie is. Zelfs de steun die bedoeld is om de musea te redden, komt niet bij die musea terecht.

De l'argent vraiment pour la culture

De oplossing? Lastig, omdat cultuur geen kerntaak is van gemeenten. Daardoor mogen ze het geld dat voor cultuur bedoeld is, ook aan andere zaken besteden. Dit najaar zegde OCW 150 miljoen toe voor het Gemeentefonds, als onderdeel van een steunpakket van in totaal 482 miljoen. Deze constructie, zo stelt de Museumvereniging,  heeft alleen zin als dit geld daadwerkelijk concreet geoormerkt wordt voor cultuur, zodat het niet aan andere zaken mag worden besteed. De Museumvereniging pleit er daarom voor dat die 150 miljoen in een brede doeluitkering in het Gemeentefonds aan de kerngemeenten wordt toegekend, zoals eerder gebruikelijk was met de beeldende kunstregeling.

Wat hier eigenlijk staat is: geef het geld aan de kunst en het erfgoed, en niet aan de infrastructuur die we eromheen gebouwd hebben. Misschien is dit een oproep om dat hele systeem van subsidies waarmee huren betaald worden waarmee projectontwikkelaars hun toekomst zeker stellen eens nader te bekijken.

Wij kijken mee.

Wijbrand Schaap

Journaliste culturel depuis 1996. A travaillé comme critique de théâtre, chroniqueur et reporter pour Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool et des journaux régionaux par l'intermédiaire d'Associated Press Services. Interviews pour TheaterMaker, Theatererkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Auteur de podcasts, il aime expérimenter les nouveaux médias. Culture Press est l'enfant que j'ai mis au monde en 2009. Partenaire de vie de Suzanne Brink Colocataire d'Edje, Fonzie et Rufus. Cherche et trouve-moi sur Mastodon.Voir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais