Aller au contenu

'Jett Rebel, nous t'avons entendu et l'argent pour le secteur culturel que tu demandes est prêt. À Bruxelles !

CECI EST UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les organisations culturelles ayant un petit ou un grand nombre de membres peuvent placer leurs communiqués de presse sur notre site sans restriction. Participer aussi ? Deviens membre, en tant qu'institution.

Jonge kunstenaars, filmers, muzikanten, schrijvers en andere nieuwdenkers verzuipen in de gevolgen van de Corona-crisis, zo bleek ook weer uit een noodkreet van Jett Rebel in de Volkskrant. Opdrachten vallen weg en er is weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Een hele generatie creatieve talenten lijkt verloren te gaan in baantjes in de horeca of bij de GGD. Het Europese Herstelfonds – NextGenerationEU genoemd – is bedoeld om lidstaten te helpen de economische klap van de pandemie op te vangen én om de samenleving grondig te vernieuwen door groene transities en digitalisering.

Nederland moet volgens een motie van het Europees Parlement twee procent van het Herstelfonds oormerken voor vernieuwende kunst- en cultuurprojecten. Dat zijn 120 miljoen euro van de 5,9 miljard waar Nederland recht op heeft. Maar het woordje ‘cultuur’ staat niet in de aanvraag, die klaarligt om door het nieuwe kabinet verzonden te worden naar Brussel. Frankrijk, Oostenrijk, Italië en andere EU-landen hebben de twee procent al lang gereserveerd pour hun creatieve toekomstdenkers.

Nederland is het laatste land dat zijn plannen voor herstel nog moet indienen. In de komende weken moet de politiek worden gemobiliseerd om kunst en cultuur alsnog in de aanvraag te verankeren. Net zoals de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans de samenleving fundamenteel moet hervormen op het terrein van het klimaat, bepleit de cultuursector een Cultural Deal waarmee cultuur structureel en systematisch deel uit gaat maken van de Europese vernieuwingsagenda.

De wereld heeft goede ervaringen met de helende werking van creatieve projecten in crisistijden. Denk aan de cultuurprojecten in de befaamde New Deal, die Amerika in de jaren ‘30 uit het slop van de grote depressie moest trekken. De Roosevelts zorgden er toen voor dat naast infrastructurele en sociale projecten, onder meer honderden jonge schrijvers en kunstenaars het hele continent over konden trekken om met het Writer’s Project verslag te doen van de gevolgen van de crisis. Dit leverde niet alleen wereldberoemde schrijvers op als John Steinbeck, maar zorgde ook voor gedeelde waarden, verbinding en samenhang in een door de crisis gebroken land. Bij vele crises, rampen en oorlogen sindsdien blijkt steeds weer de helende, troostende en verzoenende kracht die cultuur biedt.

Kunst- en cultuurmakers roepen het al maanden: geen wederopbouw na de pandemie zonder aandacht voor cultuur en de positie van kunstenaars! Zij leveren de ideeën en creatieve concepten voor een toekomstbestendig Europa. Op 29 augustus, tijdens het Paradisodebat in Amsterdam, treffen politici en kunst- en cultuurmakers elkaar in een kritische dialoog. De nu ’onzichtbare’ 120 miljoen uit het Europese Herstelfonds staan op de agenda. Gaat Nederland zich houden aan de Europese afspraken?

Ursula von der Leyden lanceerde vorig jaar in Brussel het ‘Nieuw Europees Bauhaus’, een groot project voor stedelijke openbare ruimtes, waarbij zij de werelden van architectuur, design, cultuur, nieuwe technologie en burgerschap wil laten samenwerken. Kunst- en cultuurmakers moeten volgens haar volop meedenken in groene transities en digitalisering, de twee sleutelbegrippen in het Europese Herstelfonds die de weg uit de crisis moeten wijzen. Maak dit nu ook mogelijk in Nederland door net als in andere EU-landen tenminste twee procent van het Herstelfonds te reserveren voor kunst en cultuur!

André Wilkens
is directeur van de European Cultural Foundation,
que mensen en initiatieven ondersteunt die het mogelijk maken dat we Europa delen, beleven en verbeelden.
www.culturalfoundation.eu

Fondation européenne de la culture

Adhésion privée (mois)
5 / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18 / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36 / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais