Meteen naar de inhoud

Anderhalf miljoen voor kunst. Mits die direct aantoonbaar nuttig is

Anderhalf miljoen euro klinkt best veel. Dus hier en daar zal best een vreugdekreetje klinken nu Jet Bussemaker dat bedrag extra uittrekt voor cultuur. Dat is toch weer een goedmakertje na die bijna 300 miljoen die haar ministerie eerder afpakte van de sector. De voorwaarden die de minister van Cultuur aan het geld verbindt, vertellen echter en ander verhaal: het geld is alleen bestemd voor kunst die aantoonbaar nuttig is.

Kunst en nut staan historisch gezien nogal op gespannen voet met elkaar. Immers, zodra iets nuttig is, houdt het op kunst te zijn. Dan is het nijverheid, design, welzijn of sport. Iemand die danst om er een beter lichaam van te krijgen, doet aan sport. Iemand die kleit om zichzelf beter te leren begrijpen zit in therapie. Maar nu is dat allemaal anders. Bussemaker heeft ontdekt dat haar kabinet alleen nog over nuttige dingen wil praten, bestemd voor mensen die het echt nodig hebben. Waarbij dat ‘echt’ of ‘onecht’ onderwerp is voor discussie. Dus moet kunst er ook alleen nog maar zijn voor mensen die het echt nodig hebben.

80 inititatieven staan er nu op een rijtje. De minister heeft er een hele website voor ingericht. Wie die opent, en kijkt wat er als eerste staat onder het kopje ‘cultuur en creativiteit’, krijgt meteen een indruk van waar het de minister om gaat: ‘Theater als middel om leerlingen een verplichte maatschappelijke stage te laten vervullen‘.

Joepie.

Wie verder klikt kan nog juweeltjes aantreffen als ‘een speciale vorm van therapie voor jongeren met ADHD en/of ASS‘, ‘een simulatiegame voor laparoscopische operaties‘ en ‘Inspirerende voorbeelden om urban sports in steden te integreren‘.

Allemaal heel nuttig inderdaad, en wellicht ook geschikt om iets te doen met de gemiddeld 20 duizend euro die voor elk van die tachtig initiatieven beschikbaar komt. Kun je net een helpdeskmedewerker voor halve dagen voor in dienst nemen. Bijvoorbeeld.

Maar dat is dan ook niet de bedoeling. Van die anderhalf miljoen euries gaan commissies aan het werk. De minister ziet het zo:

Het bedrag is bestemd voor de ondersteuning van (voorbeeld-)projecten die zich richten op de verbinding tussen de cultuursector en sectoren als welzijn, zorg en sport. De fondsen zullen die projecten intensief volgen om de meerwaarde van de verbinding en samenwerking te kunnen beoordelen.

En verder kan cultuur helpen om de verschrikkelijke bezuinigingen op de zorg wat te verlichten. Ze meent het echt, wanneer ze schrijft:

‘Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de ondersteuning van inwoners die momenteel gebruik maken van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft consequenties voor de rol van aanbieders van zorg en voor de rol van de gemeenten zelf. Ik onderzoek samen met de VNG hoe gemeenten cultuur in kunnen zetten bij de uitvoering van de nieuwe zorgtaken.

U snapt het dus,  de volgende keer dat u Halina Reijn in een verpleegsterspakje ziet. Maar het geld zou ook kunnen gaan naar André Rieu:

In de kalender met belangrijke evenementen van Nederland zouden het rijke cultuuraanbod en sportevenementen elkaar nog meer kunnen ondersteunen. Met als fraai voorbeeld het inhuldigingsfeest van Koning Willem Alexander, waarbij sport en cultuur in elkaar overvloeiden.

[Tweet “U snapt het dus, de volgende keer dat u Halina Reijn in een verpleegsterspakje ziet”]

Zo kun je toch nog een beetje beleid maken. Want voor de rest blijft alles bij de bestaande kaalslag, aldus de minister: ‘Ik zie geen aanleiding om het gesubsidieerde stelsel zeer fundamenteel te herzien.’

Een samenleving die creativiteit hoog in het vaandel heeft, en die creativiteit steunt omdat creativiteit ooit, maar misschien ook nooit, iets oplevert, maar vooral de samenleving kleurrijker maakt en verrijkt, is iets uit de diepe donkere middeleeuwen, die begonnen met het cijfer ’17, 18 en 19′.

 

1 reactie op “Anderhalf miljoen voor kunst. Mits die direct aantoonbaar nuttig is”

  1. Fransien van der Putt

    Geen enkel vertrouwen heeft de minister en haar apparaat in de kunstsector om langs eigen wegen een waardevolle bijdrage te leveren aan cultureel-sociaal-economisch klimaat in Nederland. Dus daarom een leger van toepassers en controleurs in het leven roepen, die allen ook niet echt van wanten weten – betreffende kunst dan. Dat wordt een heerlijke Janboel, of liever Jetsoep, die kunstenaars naar elders doet uitwijken. Hoe lang denkt Nederland nog te kunnen teren op verdiensten uit het verleden?

Reacties zijn gesloten.

Wijbrand Schaap

Cultuurjournalist sinds 1996. Werkte als toneelrecensent, columnist en verslaggever voor Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool en regionale kranten via de Geassocieerde Pers Diensten. Interviews voor TheaterMaker, Theaterkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Podcastmaker, experimenteert graag met nieuwe media. Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Levenspartner van Suzanne Brink huisgenoot van Edje, Fonzie en Rufus. Zoek en vind mij op Mastodon.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
KLein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen