Meteen naar de inhoud

Open, flexibel en overal bij: 9 verwachte en onverwachte taken voor het theater van de toekomst

Hoe ziet het theater van de toekomst eruit? Die vraag stelde Odeon De Spiegel Theaters aan de FMT Workforce, de online brainstorm omgeving van onze partner Fast Moving Targets. We brachten het bericht ook hier.

Odeon en De Spiegel zijn twee theaters in Zwolle. Goed draaiende theaters, maar altijd zoekende naar de nieuwe mogelijkheden die nieuwe technieken en ontwikkelingen bieden. Op korte, maar ook op lange termijn. We halen 9 verwacht en onverwachte eisen uit alle antwoorden:

1: Het theater van de toekomst verruimt zijn definitie van theater

Is een theater een plek voor voorstellingen? Of is een theater ook een ontmoetingsplaats en een plaats voor verdieping? Een theater brengt mensen bij elkaar rondom thema’s. Theatervoorstellingen blijven heel belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn voor levendige informatie, inspiratie, communicatie en vermaak.

2: Het theater van de toekomst is open

In de regel staan in theaters voorstellingen centraal. Net zoals in popzalen concerten centraal staan. En is het theater of de zaal instrumenteel, ondersteunend. Maar daarmee doet een zaal zichzelf tekort. Want binnen een theater werken deskundige mensen, mensen met passie voor hun vak. Die deskundigheid en passie moet meer zichtbaar zijn. Op de website, via nieuwsbrieven, via social media. Geef een theater daar meer karakter en zichtbaarheid mee, dat helpt bij het aanhalen van de band met het publiek en kan een belangrijke rol bij de marketing spelen.

Maak daarnaast de passie van het publiek zichtbaar. Zorg dat een theater online even veel leeft als offline het geval is. Maak het verhaal van het theater groter en breder.

En wees ook open in de letterlijke zin. Bied het theater tijdens dal-uren of op avonden zonder programmering aan voor Meetups en andere activiteiten die in ‘een huis van de verdieping’ thuishoren en helpen bij het verbreden van het publiek.

3: Het theater van de toekomst is speciaal voor het publiek

Misschien wel de belangrijkste conclusie die door vrijwel alle antwoorden van de Workforce loopt: betrek het publiek door rekening te houden met hun beleving, wensen, profiel als theaterliefhebber, leefsituatie en mening en kom hen daarin tegemoet, onder andere door slim gebruik te maken van nieuwe media.

4: Het theater van de toekomst is een platform

Bied het publiek een platform om zowel vooraf als achteraf hun mening te geven over een bepaalde voorstelling en laat een aantal van hen op sociale media verslaglegging doen in ruil voor kans op vrijkaartjes. Je biedt het publiek op deze manier niet alleen een mogelijkheid om hun mening te geven maar gebruikt deze mening ook om nieuwe bezoekers uit hun vriendenkring te interesseren.

Stimuleer daarbij het publiek om materiaal over bepaalde voorstellingen te delen in hun vriendenkring. Dit kan door zelf foto’s en video’s van goede kwaliteit tijdens voorstellingen te maken en beschikbaar te stellen voor het publiek op een online pagina waar met één klik gedeeld kan worden. Als er namelijk al foto’s en video’s door bezoekers van bepaalde voorstellingen gemaakt mogen worden dan zijn deze opnamen door de donkere zaal en de plek waar de bezoeker zit of staat vaak van slechte kwaliteit. Door zelf audiovisuele fragmenten beschikbaar te stellen maak je het delen makkelijker.

5: Het theater van de toekomst geeft het publiek een stem

Een krachtige manier om het publiek te betrekken is uiteraard om het inspraak te geven; mensen kijken graag naar hun eigen smaak en waarderen het om te zien dat een theater iets met hun suggesties doet. Laat mensen stemmen welke artiest/gezelschap zij graag willen zien. Er zijn genoeg internetplatformen die kunnen helpen met de implementatie hiervan, zoals het Nederlandse liveondemand.com.

Experimenteer daarnaast met het bieden van een mogelijkheid om het publiek een voorstelling te laten samenstellen. Je maakt dan slim gebruik van de kennis en kunde die bezoekers hebben over het theater en geeft hen de mogelijkheid creatief met hun passie om te gaan. De mate van inspraak kan je zelf bepalen.

6: Het theater van de toekomst doet het ondenkbare: interactie!

Ook kan er geëxperimenteerd worden met het bieden van interactie tijdens voorstellingen, zoals de smartphone met app als platform voor bezoekers om tijdens een voorstelling het verloop te kunnen beïnvloeden. Echter moet hier wel voorzichtig mee worden omgesprongen; mensen zijn niet gewend aan ‘non-lineair’ theater en dus zal dit voor veel mensen wat onwennig aanvoelen. Informeer ze daarom vooraf duidelijk dat dit een hele andere vorm van theater is.

7: Het theater van de toekomst is een brede culturele gids

Natuurlijk is het betrekken van het publiek belangrijk voor het theater van de toekomst. Maar een theater moet ook karakter hebben, moet ook uitstraling hebben. Dat komt van de deskundigheid van programmeurs e.d. Die deskundigheid wordt zichtbaar door de selectie op het podium, maar kan een veel bredere rol hebben. Maak de zichtbaarheid van programmeurs e.d. groter. Laat ze in brede zin een culturele gids zijn.

Die gidsfunctie wordt beter als een theater goed met profielen gaat werken. Registreer de smaak van je theaterbezoeker en geef tips en aanbiedingen op maat. Zorg ervoor dat alle informatie van de bezoeker die een kaartje koopt wordt opgeslagen. Als ie dat wil. Maar maak duidelijk wat de toegevoegde waarde is. Betere informatie, eerder op de hoogte, mogelijkheid tot kortingen, tips over theaterbezoek e.d.

8: Het theater van de toekomst is flexibel

Het theater van de toekomst is het theater maar dat zich aanpast aan de voorstelling of activiteit wat betreft look en feel. Dankzij schuivende panelen, dankzij digitale projecties, dankzij augmented reality. En zoals gezegd qua programmering. Low cost experimenteren met vormen en publieken.

9: Het theater van de toekomst onderzoekt

Een theater van de toekomst onderzoekt en experimenteert. Heeft naast een nodige lange termijnprogrammering ruimte voor korte termijn plannen. Om actueel te kunnen zijn, om dynamisch te zijn. En is permanent bezig met het vinden en betrekken van nieuwe en andere publieken.

– Zoek gericht naar performances en uitvoeringen die dicht bij doelgroepen staan die anders (wellicht) je theater links laten liggen, maar wel tot je mogelijke bezoekers behoren. Een lezing van André Kuipers bijvoorbeeld.

– Speel met formats die erom bekend staan dat ze een breed publiek trekken. En maak daarmee de vertaling naar het karakter van het theater.

– Kom doelgroepen die normaal niet in je theater komen tegemoet door programmeertijden en andere zaken op hun leefsituatie aan te passen. Andere tijden, met kinderopvang, etcetera.

– Leer van festivals. Een evenement als Lowlands ziet kans om grote groepen jongeren voor theater, ballet e.d. te interesseren door de sandwichformule. Pas die ook toe.

– Zoek je publiek op. Waar komt je mogelijke publiek wel? Wees daar actief. Pop up theater.

Bekijk alle antwoorden van de FMT Workforce hier.

De FMT Workforce staat voor outside innovation. (Relatieve) buitenstaanders buigen zich over een vraag of kwestie. In sommige gevallen zullen ze met voorstellen komen die al leven (validatie heeft ook waarde!), in andere gevallen met een frisse blik of met goede voorstellen uit een andere sector.

Wil je FMT Workforce ook inzetten? Neem contact op met Willem-Jan Draper

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
KLein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen