Meteen naar de inhoud

Akkoord Cao Toneel en Dans 2024

Amsterdam, 12 september 2023 De collectieve arbeidsovereenkomst toneel en dans is door zowel de achterban van de NAPK als van de Kunstenbond akkoord verklaard. In de cao is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van 150,. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44%.

Op 6 juli jl. hebben de Kunstenbond en de NAPK een principeakkoord bereikt over de Cao Toneel en Dans voor 2024. De cao heeft een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari tot en met 31 december 2024. Inmiddels hebben ook de achterbannen van beide sociale partners met de caoafspraken ingestemd, waarmee het akkoord definitief is.

In de cao is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van 150; beide verhogingen gaan in per 1 januari 2024. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44% met een minimum van 6,98% voor de hoogste salarissen en een maximum van 12,75% voor de laagste salarissen. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de arbeidsduur, sociale veiligheid, de stagevergoeding, thuiswerkvergoeding, figuratievergoeding en de verblijfkostenregeling buitenland.

Zoals gebruikelijk zal voor deze cao een algemeen verbindendverklaring worden aangevraagd, waarmee de cao zal gelden voor alle Nederlandse podiumkunstbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Voor het eerst zal nu ook een aantal kernbepalingen van toepassing worden op gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, dit conform de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands