Meteen naar de inhoud

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 oktober 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://cultureelpersbureau.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met W.M. Schaap via of wijbrand.schaap@cultureelpersbureau.nl of telefonisch op 0202044536.

10. Contactinformatie

Coöperatief Cultureel Persbuireau UA
Salzburg 29, 3524KS Utrecht
Nederland
Website: https://cultureelpersbureau.nl
E-mail: info@cultureelpersbureau.nl
Telefoonnummer: 0202044536

Bijlage

MemberPress Inleiding Deze voorbeeldtaal bevat de basisinformatie over welke persoonlijke gegevens je MemberPress-plugin kan verzamelen, opslaan en delen en wie er toegang heeft tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra addons worden gebruikt, zal de specifieke informatie die wordt gedeeld door je site variëren. Wij raden u aan een jurist te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u bekend wilt maken in uw privacybeleid. Bron: MemberPress Wie zijn wij Ons website-adres: MemberPress Neem contact met ons op: https://memberpress.com/customer-support/ Ons privacybeleid: Privacybeleid Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen We verzamelen informatie over u tijdens het inschrijvingsproces en enkele basisactiviteiten zoals de data waarop u aankopen doet, inlogt op de site of uw abonnementen bij ons annuleert/pauzeert/hervat. Wat we verzamelen en opslaan Wanneer u zich bij ons inschrijft, vragen we u om een e-mailadres. We gebruiken deze informatie voor doeleinden zoals: - Je informatie te sturen over je account en abonnementen. Dit kunnen betalingsbewijzen zijn, e-mails om uw wachtwoord opnieuw in te stellen en betalingsherinneringen. - Uw lidmaatschapsaccount aanmaken Hoe lang we uw gegevens bewaren We bewaren informatie over u zolang uw account bestaat. Wie van ons team heeft toegang Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, site-eigenaar/beheerders hebben toegang: - Bestelinformatie zoals je lidmaatschapsabonnementen, betaaldata en -bedragen en gebruikersnaam/e-mailadres. Alle extra informatie die is toegevoegd in uw Ledenprofiel kan ook zichtbaar zijn voor de Beheerder(s). Wat we met anderen delen In dit gedeelte moet u aangeven met wie u gegevens deelt en met welk doel. Dit kan omvatten, maar is mogelijk niet beperkt tot, analyse-/rapportagetools, marketingservices (zoals e-maildiensten zoals MailChimp, AWeber of ConvertKit), betalingsgateways en embeds van derden. We delen informatie met derden die ons helpen aanvullende contactdiensten aan u te leveren; bijvoorbeeld - [voer uw platforms van derden in zoals Analytics, E-mailmarketing of andere en een korte beschrijving van hun doel. Als je een DPA van die service hebt, is dit een goede plek om die ook op te nemen]. Betalingen In deze subsectie moet je vermelden welke externe betalingsverwerkers je gebruikt om betalingen op je webwinkel te verwerken, aangezien deze mogelijk klantgegevens verwerken. We hebben PayPal hieronder als voorbeeld opgenomen, maar je moet deze verwijderen als ze niet op je site worden gebruikt. Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens doorgegeven aan PayPal, waaronder informatie die nodig is voor het verwerken of ondersteunen van de betaling, zoals het aankoopbedrag en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL-addons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op de website; je kunt ons privacybeleid hier vinden.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op sites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands