Publiceren bij Cultuurpers

Wil je publiceren bij Cultuurpers? Dat kan! Het kost niets (behalve eenmalig 10 euro administratiekosten), je moet vooral goed zijn. [hints]Je kunt beter 1 topartikel verkopen dan 10 behoorlijk goede. Het maakt daarbij doorgaans niet uit of een artikel al eerder elders is verschenen, zolang het ook nu nog van belang is. ‘Kort, krachtig en zo snel mogelijk’ is niet per se een garantie voor succes. Beter het Definitieve Artikel over een onderwerp dan het eerste artikel erover. Publiceer bij voorkeur over de een of twee onderwerpen waar je echt heel veel van weet. Schrijf als je er iets bijzonders over te melden hebt, en vermijd al te algemene onderwerpen.[/hints] 

De redactie plaatst stukken die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die we daarvoor stellen. Als auteur ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomsten.

Blendle.

Je kunt in je eigen editor aangeven of je je verhaal wilt verkopen via Blendle. Er zijn meerdere mogelijkheden voor. Zo kun je het verhaal op Cultuurpers gratis aanbieden, maar wel doorsturen naar de Kiosk van Blendle, waar lezers dan een standaardbedrag, gebaseerd op het aantal woorden in je verhaal, moeten betalen om het te lezen.

Je kunt het verhaal ook via de site met een blendle-knop aanbieden. Dan krijgen lezers alleen de eerste twee alinea’s te lezen, waarna ze een bedrag moeten betalen om door te kunnen lezen. Dat bedrag mag je op de site zelf vaststellen (tussen 1 cent en 5 euro). De inkomsten zijn voor ruim veertig procent voor jou, de rest gaat op aan commissie naar Blendle, BTW en een bijdrage aan Reporters Online, die de techniek levert.

Wat je overhoudt verschilt nogal, en is sterk afhankelijk van je verhaal. Het is tot nu toe – eerlijkheid gebiedt – niet om over naar huis te schrijven, maar het staat je vrij dat te logenstraffen[hints]lees het artikel van jan Jaap Heij van reporters Online, die de techniek levert waarmee ook Cultuurpers via Blendle kan verkopen: https://www.villamedia.nl/artikel/hoe-haal-je-als-freelancer-meer-uit-blendle [/hints]. Ingelogde leden lezen je verhaal hoe dan ook gratis. Afrekening 1x per drie maanden via Reporters Online.

‘Alleen voor leden’.

Lijkt op Blendle, maar blijft binnen de eigen omgeving. Lezers krijgen je verhaal te zien, maar na 700 tekens verschijnt de optie om abonnee te worden, en na inlog verder te lezen. Wanneer en zolang je een verhaal onderbrengt in de categorie ‘Alleen voor leden’, deel je mee aan de inkomsten uit abonnementenverkoop. We rekenen per kwartaal uit hoeveel abonnementen er zijn verkocht. Na aftrek van kosten, belasting en overhead verdelen we dat bedrag onder de auteurs die hun verhalen in die categorie hebben aangeboden.

De verdeling geschiedt aan de hand van het aantal ‘ingelogde bezoeken’ dat aan je verhaal is gebracht, zolang dat verhaal in de categorie ‘alleen voor leden’ stond. Vooralsnog wordt deze optie als experiment aangeboden, in het tweede kwartaal van 2018 evalueren we.

Opdrachten.

Met enige regelmaat verleent Cultuurpers opdrachten voor journalistieke verhalen. Die opdrachten worden door de hoofdredacteur verdeeld op basis van je kwaliteit en je specialisme. Wat ook meetelt is je bekendheid op de site, ofwel: hoe vaak je publiceert. Nooit zelf publiceren en wachten op opdrachten zal heel lang duren. Per opdracht ontvang je een honorarium en een in overleg vast te stellen onkostenvergoeding. Het verhaal wordt als ‘sponsored content‘ aangeboden en mag verder niet achter een betaalmuur gezet worden.

Eigen sponsoring.

Je kunt je ook zelf laten betalen door een opdrachtgever. De hoofdredactie vraagt niet aan je hoe je je geld verdient. Als je een deal hebt met een opdrachtgever om een verhaal op cultuurpers te zetten, zal niemand dat betwisten. Echter: wanneer stukken te reclame-achtig zijn en journalistiek niets toevoegen aan de site, kan de hoofdredactie weigeren om tot publicatie over te gaan. In dat geval heb jij een probleem met je opdrachtgever. Dat kun je voorkomen door een mogelijke sponsordeal te laten lopen via Cultuurpers. Dan houdt Cultuurpers een percentage in op de opbrengst, maar is je inkomen gegarandeerd en ben je van de administratieve druk verlost. Het stuk wordt dan ook als sponsored content of ‘advertentie‘ aangeboden en mag niet achter een betaalmuur gezet worden. Zo blijft Cultuurpers transparant en betrouwbaar.

Wat kost dat?

Inschrijven als auteur kost eenmalig 10 euro aan administratiekosten.

Hoe schrijf ik me in?

Vraag een inschrijving aan bij de hoofdredacteur.