Wat de kranten zeggen: met de muziek zit het wel snor, als gebruikelijk op #hf10

Dit verhaal lees je gratis. Als je lid word, lees je meer, en kunnen wij overleven.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

 Martijn Padding heeft iets bijzonders gedaan met Beethovens 10e. Hij maakte van het stuk dat de dove componist nooit echt helenmaal schreef een ervaring die je, zoals Volkskrantrecensent Frits van der Waa het uitdrukte, je deed voelen

hoe het klonk tussen Beethovens oren.

Volgens de NRC klonk het

Indrukwekkend: de van alle heroïek ontdane scheppingssfeer, alsof je door twee eeuwen dichte mist de contouren van een groot maar eenzaam en doof componist ontwaart.

Dat het wat wollig klonk omschreef Trouw-medewerker Peter van der Lint ook treffend:

Als in een quilt naaide hij Beethoven-achtige motiefjes en klanken aan elkaar totdat er een mooie Beethovendeken ontstaat. Geestig, overuigend en authentiek patchwork.

Dit stuk van Padding was een kadootje bij de volledige cyclus van Beethovens negen wel voltooide symphonieën en daarover zijn eigenlijk alle dagbladrecensenten het eens: Fel flitsend klonk het volgens Trouw, en niet alleen scherp en hard op rij zes van de parterre, waar de meeste recensenten zitten, maar ook in de nok van het Muziekgebouw, waar Peter ven der Lint kennelijk een spion had geposteerd, kwam alles helder en sterk over.

Naast het enthousiasme van Volkskrant en NRC is de enige lichte wanklank te horen bij Het Parool, waar Roeland Hazendonk vindt dat dirigent Van Immerseel van het ensemble Anima Eterna net niet slaagt voor zijn beethoven-examen:

Tijdens de eerste twee concerten in zijn cyclus was het qua interpretatie nogal vlak, ondanks van goede – en soms echt te snelle – snelle tempi.

Lof is er op diverse plekken ook voor de Cellosuites van Bach, uitgevoerd door Jean-Guihen Queyras. Volgens Erik Voermans van het Parool in ieder geval:

Dit verhaal lees je gratis. Beloon het met een kleine donatie.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

…elke sarabande was een wonder wonder van zangkunst, elke Gigue huppelde als een spelend kind en de Bourrées in Suite nr 4 gonsden en gromden verlekkerd. De aanblik van Quyeras zittende gestalte – hij speelde vaak met de ogen dicht – maakte het feest compleet.

Op deze site is ook nog een iets minder enthousiaste mening te lezen van gastrecensent Frank van Berkel, voor het evenwicht.

Als altijd: tweet uw reacties met hashtag #hf10, of gebruik de reageermogelijkheid op deze site als u zelf een opinie kwijt wilt.

Reblog this post [with Zemanta]
Goed geschreven? Met een ´like´ betaal je Facebook. Ik zou het prachtig vinden als je Cultuurpers een donatie deed.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Dit verhaal lees je gratis. Het zou prachtig zijn als je meer verhalen mogelijk maakt met een lidmaatschap.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur