Meteen naar de inhoud

Orde van Belastingadviseurs uit zware kritiek op BTW-verhoging podiumkunst: ‘theaters komen in uitzonderingspositie’

Het kabinet Rutte verdedigt de BTW-verhoging op de toegangskaartjes voor theaters en concerten met de stelling dat daarmee een uitzonderingspositie voor de kunsten wordt rechtgetrokken. Dit blijkt echter niet waar, zo blijkt uit een reactie van de Orde van Belastingadviseurs op het voorstel.

“De Orde wijst er daarnaast op dat in de toelichting wordt opgemerkt dat voor de podiumkunsten op dit moment een uitzonderingspositie geldt. Dit is echter geen juiste observatie: het verlaagde tarief geldt momenteel immers voor vele vormen van vrijetijdbesteding, zoals bioscoopbezoek, sportwedstrijden en sportdemonstraties, attractieparken, speeltuinen en andere voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen en kennissen. Voor al deze vormen van vermaak blijft het verlaagde tarief in stand. Na de verhoging van het btw-tarief komen de podiumkunsten juist in een uitzonderingspositie terecht, omdat het een van de weinige vermaaksmogelijkheden zal zijn in het verhoogde tarief. Als een gezin de keuze moet maken om naar kindertheatervoorstelling of de kermis te gaan, om naar een optreden van André Rieu of een attractiepark te gaan, om naar de musical Ciske de Rat of om naar de film Ciske de Rat te gaan, om naar een live operavoorstelling of naar een in de bioscoop uitgezonden operavoorstelling te gaan, zal de verhoging van het tarief voor podiumkunsten de podiumkunsten in een nadeligere concurrentiepositie plaatsen. De maatregel maakt het de podiumkunsten derhalve moeilijker om op een concurrerende markt te opereren, omdat de commerciële marktpartijen die alternatief vermaak bieden, wel van het verlaagde tarief profiteren. Dit vraagt om een nadere toelichting.”

De belastingadviseurs wijzen erop dat de BTW-verlaging voor vrijetijdsbesteding en cultuur in 1998 is ingevoerd om de instellingen te compenseren voor hogere kosten door de arbeidstijdenwet. Die verlaging was dus nooit bedoeld om de entreekaartjes goedkoper te maken. De verhoging van de BTW wordt wel doorgerekend aan de toeschouwers. Verder gaat de maatregel veel geld en tijd kosten in de belastingheffing, zo kondigen de Belastingadviseurs aan:

“Tijdens de rust van een sportwedstrijd vindt vaak een muzikaal optreden plaats. Betekent dit dat de prijs voor de toegangverlening tot het sportevenement moet worden gesplitst in een prijs voor de sportwedstrijd (verlaagd tarief) en voor het optreden (verhoogd tarief)? Hoeveel sportwedstrijd moet er zijn om het optreden mee te laten lopen in het verlaagde tarief van de sportwedstrijd?

Hetzelfde geldt voor musicals die in attractieparken worden opgevoerd en waarvoor geen afzonderlijke toegangsprijs wordt gevraagd en bijvoorbeeld voor spookhuizen op kermissen, die het ritje door het spookhuis opluisteren met acteurs. Ook kan de vraag gaan spelen waar de grens ligt tussen gymnastische oefeningen op muziek, ballroomdansen en kunstschaatsen op muziek enerzijds en balletvoorstellingen, musicals en holiday on ice anderzijds.”

Iedereen die wel eens een belastingaangifte heeft ingevuld, snapt waar de schoen gaat wringen. Maar het wordt nog leuker:

“Moet er een prijsuitreiking zijn wil er sprake zijn van een sportwedstrijd? Dat lijkt niet het geval te zijn, want sportdemonstraties (dus kennelijk zonder wedstrijdkarakter) vallen ook onder het verlaagde tarief. Moet het plaatsvinden in een sporthal? Betekent dit dat een voorstelling van de plaatselijke volksdansgroep of balletschool in het culturele centrum belast is tegen het 19% tarief, terwijl een demonstratie van de majorettes en de turnvereniging in de plaatselijke sportzaal tegen het verlaagd tarief worden belast? Het publiek van beide evenementen zal vergelijkbaar zijn en – anders dan in de toelichting op het wetsvoorstel wordt aangenomen – niet primair uit personen uit de hogere inkomensklassen bestaan. Bovendien roept dit de vraag op of een muziekconcours of theatersport, waarbij ook sprake is van een competitie voor een prijs, dan wel als sportwedstrijd kan worden aangemerkt en dus tegen het verlaagd tarief kunnen worden bezocht. Het vervallen van het van toepassing zijn van het verlaagde tarief levert kortom een grote hoeveelheid vragen op.”

En op die vragen verwachten wij dan wel weer een keertje een antwoord.

Het hele stuk van de beelastingadviseurs is hier te downloaden: Commentaar nota’s van wijziging BP 2011

Wijbrand Schaap

Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Voor ik dat deed was ik (sinds 1996) kunstverslaggever voor onder meer Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en GPD. Daarvoor deed ik van alles. Studeren enzo. Theater maken. Inspraakavonden notuleren. In een bandje spelen. Ik schreef - en schrijf ook voor specialistische bladen als TM, Boekman, Ons Erfdeel en De Vogelvrije Fietser. Ik help je met schrijven als je het heel lief vraagt. Ik ben getrouwd met Suzanne Brink en heb een kat die Edje heet, een pup die Fonzie heet en een hond die genoemd is naar Rufus Wainwright.Bekijk alle berichten van deze auteur