Malieveld met circus, Den Haag, Netherlands, 2...
Image via Wikipedia

Er zit een interessante ‘drone’ onder, en dat kan iemand als dreigend ervaren. De aan het eind van dit artikel heeft in ieder geval meer betekenis dan veel cultuurliefhebbers denken.

Feit is namelijk dat de ingrijpende bezuinigingen die de Britse regering heeft doorgevoerd via hun ‘Arts Council’ achteraf nauwelijks op protesten zijn gestuit, terwijl de onevenredigheid in de korting bijna gelijk is aan die in .

Hoe komt dat?

In de Nederlandse culturele wereld wordt gefluisterd dat de Britse Arts Council heldere keuzes heeft gemaakt, waardoor er een nu een visie ligt waar niemand het mee oneens kan zijn.

Vooralsnog.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Dat beeld is er nog niet in Nederland. Het advies van de stuit hier op grote weerstand, en als er al weinig protesten klinken, ligt dat eerder aan de lethargie waarin de kunstwereld is terechtgekomen na al het eerdere geschreeuw en geroep, dan aan een tevredenheid met de gemaakte keuzes.

Tijdens een discussie in Utrecht liet , niet alleen schouwburgdirecteur van maar ook lid van de Raad voor Cultuur, doorschemeren dat er al alternatieve scenario’s klaarliggen in , voor als de Raad voor Cultuur zich niet aan de regels zou houden. Dat klonk als een dreigement, maar wij hebben de hand weten te leggen op het materiaal waarop het ministerie zich baseert.

De video is een van de saaiste powerpoints ever, maar laat dat je niet afschrikken: hier zie je de blauwdruk van het Nederlandse beleid, zoals het ministerie van , Cultuur en Wetenschap dat het liefste ziet, wat Halbe Zijlstra daar ook van mag vinden. En wat dat idiote extra loterij-idee van dat VVD-blaagje ook voor gevolgen mag hebben.

Met dan aan de Nederlandse ambassade in Londen.

Foto bovenaan:

2 reacties op “Nederlands ministerie van OC&W baseert visie ‘vernieuwing’ cultuursubsidiestelsel op Britse voorbeeld”

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar top