‘Amsterdam verliest 127 miljoen kunstsubsidie’

(..) De 127.1 miljoen euro is een optelsom van kortingen van het Rijk (70 miljoen), de verhoging van de naar 19% (45.6 miljoen) en de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op het 2013-2016 van jaarlijks 8 miljoen. Daarnaast worden de zogeheten ID-banen (gesubsidieerde banen) versneld afgebouwd. Hierdoor krijgen de Amsterdamse - en cultuurinstellingen nog een extra kostenpost van 3.5 miljoen euro te verwerken. (..)    Bron: AT5   28 nov 11

Fact-free politics rond HBO-kunstopleidingen

(..) De zal binnenkort stemmen over een motie van -kamerlid Bart de Liefde die oproept tot verdergaande reductie van de instroom bij kunstvakopleidingen. Opleidingen moeten zich meer richten op ondernemerschap en excellentie. De positie van hun afgestudeerden op de arbeidsmarkt zou zwak zijn, aldus de motie. Dit staat in schril contrast tot de actuele en internationale data van de commissie onder leiding van Robbert Dijkgraaf die vorig jaar advies gaf aan de HBO-raad en de kunstsector voor het opstellen van een sectorplan. (..)

Robbert Dijkgraaf wijst er in een reactie (..) op dat het “in het belang is van goed onderwijs dat voorstellen voor ingrijpende veranderingen zijn gebaseerd op breed gedragen feiten. In het kunstonderwijs is het gemakkelijk zich te laten leiden door de meningen of vooringenomen ideeën van enkelen.” (..)    Bron: Science Guide    28 nov 11

‘Waarom is de museumcollectie heilig?’

(..) Volgens [kunsteconoom Arjo] Klamer is de tijd rijp voor een ‘rationelere’ benadering van het openbaar kunstbezit. Want waarom zouden musea geen schilderij mogen verkopen als ze daarmee hun voortbestaan veilig kunnen stellen? (..)    Bron: Trouw    28 nov 11

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

* Noord-Holland – Flitsregeling beëindigd

De provincie Noord-Holland stopt in de loop van 2012 met de Flitsregeling cultuureducatie. Hierbij kunnen scholen met een ICC’er en cultuurbeleid maximaal tweemaal per jaar een bedrag van maximaal 4000 euro aanvragen. De provincie schrapt uit efficiency alle regelingen onder de 5000 euro. Deze regeling was juist erg populair, omdat er behoefte was aan dergelijke kleine, flexibele ondersteuning. (..) meer informatie    Bron: Cultuurnetwerk    28 nov 11

In gesprek over culturele toekomst station Lelystad Zuid

(..) Station Lelystad Zuid is een (..) gebouw dat nooit de functie zal krijgen waarvoor het bedoeld was, maar dat niet afgebroken kan worden omdat het de fundering vormt voor het spoor dat erboven ligt. De locatie biedt unieke kansen. (..)    Bron: Drimble.nl    28 nov 11

Foto bovenaan:
Scroll naar top