New Express Poortvliet (Tholen)

Gorkum – Cultuur-sector zit in het nauw

(..) De grote bezuinigingsoperatie komt in het voorjaar als onder andere het nieuwe Cultuurbeleid op tafel ligt. (..)
Ondertussen wordt er met onder andere culturele instanties verdergaand overleg gevoerd, zoals met stichting Toon en schouwburg de Nieuwe Doelen op 30 januari. “Zij kunnen net als het Gorcums Museum met vernieuwende, kostenbesparende plannen komen. De vraag aan hen is ‘wat kunnen zij zelf?’ ” (..)

Bron: DeStadGorinchem  11 nov 11

 

‘Cultuur krijgt geen prioriteit op Schouwen-Duiveland’

“Cultuur heeft voor dit college niet de hoogste prioriteit”, vindt de PvdA-fractie. (..)
Wethouder Wim Stouten van Cultuur reageerde daarop met de opsomming van hetgeen wel gebeurt: handhaving subsidie aan en Muziekschool, inrichting Campus Cultura bij Pontes, digitalisering filmtheater fiZi en 260.000 euro subsidie als bijdrage aan de van in Zierikzee.

Bron: PZC  10 nov 11

 

Natuurmuseum Brabant in Tilburg ontvangt 100.000 euro

Het Natuurmuseum Brabant in Tilburg ontvangt 100.000 euro. De Tilburgse gemeenteraad heeft het voorstel om een ton extra subsidie te verschaffen donderdag goedgekeurd. Met dit geld kan Natuurmuseum Brabant de expositieruimte van het voormalige Scryption voor de komende drie jaar huren. (..)

Bron: TilburgDichtbij  11 nov 11

 

Terneuzen – Scheldejazz heeft goede hoop op meer geld

Het Scheldejazz in Terneuzen heeft goede hoop dat de provincie Zeeland vanaf volgend jaar structureel meer subsidie geeft. (..)
Waar het jazzfestival in Middelburg jaarlijks in co-financiering tussen provincie en gemeente 60.000 euro krijgt, moet Scheldejazz het in een soortgelijke constructie met 18.000 euro doen. (..)
“We inventariseren nu de verschillen tussen de festivals. Het is de intentie om de subsidies gelijk te trekken, waarbij Middelburg er niet op achteruit mag gaan.” (..)

Bron: PZC  11 nov 11

 

Hilversum – Landelijke subsidie De Vorstin

Hilversums Podium de Vorstin wordt een jaar na de uiterst moeizame start al gerekend tot de beter lopende podia en kan daarom rekenen op landelijke subsidie. Het extra geld is bedoeld voor het aanbieden van een nog gevarieerder programma. (..)
[Directeur] benadrukt dat de bijdrage uit de landelijke pot, het gaat om een bedrag van 15.000 à 25.000 euro per jaar, niet verrekend kan worden met het geld dat het podium krijgt van de gemeente Hilversum. (..) De beoordeling van podia wordt gedaan door het Nederlandse Fonds Podiumkunsten, dat ook de subsidies verdeeld.

Bron: Gooi- en Eemlander  11 nov 11

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

 

Zuid-Holland – Kunstgebouw blijft voortbestaan

Vanaf 2013 krijgt [kunsteneducatie] Kunstgebouw minder subsidie van de provincie Zuid-Holland. De reden hiervoor is dat de provincie de taken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie bij de gemeenten wil neerleggen

Bron: Cultuurnetwerk  10 nov 11

 

Simpelveld – Sluiting van de bieb in Bocholtz uitgesteld

De geplande sluiting van de bibliotheek Bocholtz in multifunctioneel centrum Op de Boor per 1 januari volgend jaar is voorlopig uitgesteld. (..)

Bron: De Limburger  11 nov 11

 

Tholen – MusicalXpres uit Poortvliet zet een reuzenstap

(..) De professionele productie gaat  MusicalXpres samen maken met het Belgische Stihmul. Het aanbod van deze producent kwam net op tijd, want [directrice] overwoog serieus om het bijltje erbij neer te gooien. De bezuinigingen op cultuur, die ook haar theaterschool treffen, maakten het toekomstbeeld somber. Het aanbod van Stihmul om samen een professionele productie op de planken te brengen, veranderde alles. (..)

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Bron: PZC  11 nov 11

 

Hoop voor de Kreatieve Groep Weesp

(..) B en W stellen voor de subsidie verspreid over een paar jaar terug te schroeven van 14.000 naar 0 euro. Dat vindt de KGW niet eerlijk. De subsidie moet volgens de club worden gezien als een compensatie voor de hoge huurkosten. Dat is ooit zo met de gemeente afgesproken. De groep trok namelijk eind jaren tachtig op verzoek van de gemeente in het dure fort. Veel fracties waren niet van deze regeling op de hoogte. Daarom willen ze de KGW volgend jaar met 4900 euro korten en het daarbij laten. Als dit doorgaat, kan de Kreatieve Groep blijven bestaan. (..)

Bron: Weesper Nieuws  11 nov 11

Foto bovenaan:
New Musical Express Poortvliet (Tholen)
Scroll naar top