Cultuursector sluit overeenkomst over jongerenpas

Acht koepelorganisaties in de cultuursector ondertekenen woensdag een convenant waarin wordt gepleit voor het voortbestaan, zij het in gewijzigde vorm, van de Cultuurkaart. Deze moet gratis blijven, maar geeft voortaan alleen korting op culturele uitjes.
Het tegoed van vijftien euro verdwijnt, omdat het rijk geen subsidie meer geeft. In plaats daarvan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs korting krijgen op hun culturele uitjes, vinden de koepel- en branche-organisaties.
Het is echter aan de musea en theaters zelf om te bepalen hoeveel en waarop korting wordt gegeven, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Museum-vereniging. (..)

Bron: Nieuws.nl 23 nov 11

Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage

(..) de Raad [pleit] voor een strikte naleving van de ‘Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten’ (LAMO). Dit betekent onder meer dat objecten of verzamelingen altijd eerst aan collega-musea moeten worden aangeboden. (..)
Bij de veiling van ‘The Schoolboys’ [] en de voorgenomen verkoop van de Afrika-collectie van het Wereldmuseum in Rotterdam lijken financiële tekorten echter de voornaamste drijfveer te zijn geweest. Dit vindt de Raad een zorgwekkende ontwikkeling. (..)

Bron: Cultuur.nl 23 nov 11

Den Haag – Bruikleenveiling: kans voor verzamelaars

(..) Een selecte groep mocht bieden op een beeld en het vervolgens voor die prijs een jaar lang thuis te pronken zetten. [in Museum Beelden aan Zee] (..)
Wat jammer om al dat moois op te bergen, vond een aantal clubleden. Waarom konden ze de stukken niet een poosje in bruikleen krijgen? Dan had iemand er tenminste plezier van. (..)

Bron: Reformatorisch Dagblad    22 nov 11

‘Tropenmuseum onmisbaar voor Afrika’

In een open brief aan staatssecretaris Ben Knapen hebben 270 Afrikaanse universiteiten gevraagd het besluit terug te draaien om de subsidie aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) vanaf 2013 te beëindigen. Het KIT is volgens de Afrikanen onmisbaar in het opbouwen van een eigen kennisinfrastructuur op het gebied van sociale, economische en medische ontwikkeling. (..)
“Sinds 2005 werken we met het KIT samen op terreinen als automatisering van bibliotheken en het opzetten van een infrastructuur voor elektronisch publiceren voor het hele Afrikaanse continent. Bovendien is het dankzij de -private samenwerking met belangrijke uitgeverijen dat het KIT aan veel van onze universiteiten toegang kan verlenen tot online databases met belangrijke informatie op vooral ook medisch gebied.” (..)

Bron: RTV N-H    22 nov 11

GroenLinks – ‘Meer horeca in culturele instellingen in Amsterdam’

Culturele instellingen in Amsterdam moeten de mogelijkheid krijgen om meer horeca-activiteiten te ondernemen. Dat vindt GroenLinks Amsterdam. Op die manier kunnen de culturele instellingen inkomsten genereren nu de subsidiekraan dicht gaat. (..)

Bron: Misset Horeca    23 nov 11

Amsterdam – Protest kunstinstellingen bij gemeenteraad

Tientallen kunstinstellingen hebben dinsdagavond geprobeerd de Amsterdamse gemeenteraad ervan te overtuigen om níet in te stemmen met de geplande bezuinigingen. (..)
dertien culturele instellingen blijven in ieder geval wel verzekerd van een subsidie [met een korting van €6,5 miljoen], voor honderden andere instellingen geldt dit niet. Zij zullen het hoofd zelf boven water moeten houden. (..)

Bron: RTV N-H    23 nov 11

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Gunstige leningen voor monumenteneigenaren

Monumenteneigenaren kunnen voortaan gunstige leningen tegen lage rente aanvragen voor de van niet-woonhuismonumenten zoals fabrieken en kerken. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) stelt hiervoor vanaf 2012 jaarlijks ongeveer zeventien miljoen euro beschikbaar. (..)

Bron: Historiek.net    23 nov 11

Bergen (N-H) – College investeert in educatie

(..) Het totale kunst- en cultuurbudget bedraagt 1.450.000 euro per jaar. Hiervan ontvangen de drie bibliotheekvestigingen gezamenlijk, jaarlijks, bijna 800.000 euro. Er wordt eenmalig 30.000 euro extra beschikbaar gemaakt voor het bevorderen van de kunst- en . Dit is nodig om samen met lokale kunstenaars, inwoners en het onderwijs een tijdelijk kunstwerk in de openbare ruimte te realiseren. Voor kunst- en cultuurevenementen is een budget beschikbaar van gemiddeld 40.000 euro per jaar. Vertegenwoordigers van alle kunstdisciplines kunnen een subsidie aanvragen uit dit budget. (..)
Een van de omvangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cultuur is het samengaan van een aantal culturele instellingen in Nieuw-Kranenburg (Kranenburgh, Sterkenhuis, Kunstuitleen, KCB). Het centrum biedt tentoonstellingen en exposities, een auditorium, een museumwinkel en museumcafé, ruimte voor kunstenaarsverenigingen en een aparte ruimte voor cultuureducatie. (..)
De gemeente ondersteunt het onderwijs bij het maken van een cultuureducatief programma zodat alle basisschoolleerlingen jaarlijks een tentoonstelling, concert of theatervoorstelling kunnen bezoeken. (..)
Nieuw is dat er een budget van 10.000 euro is vrijgemaakt om de initiatieven van amateurgezelschappen, zoals koren, toneelverenigingen maar ook schilderclubs, te ondersteunen. De gemeente ziet de amateurverenigingen als een belangrijke bindende factor binnen de gemeenschap. (..)

Bron: Dichtbij.nl    23 nov 11

Moerdijk – Subsidiebeleid op de schop

(..) De gemeente Moerdijk kent een rijk verenigingsleven. Maar liefst 220 vrijwilligers-organisaties (inclusief verenigingen) hebben onlangs op informatieavonden hun mening kunnen geven over de opzet van het nieuwe subsidiebeleid. (..)
Naast een betere dienstverelening wil de gemeente verenigingen stimuleren activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het maatschappelijk belang. Nu krijgen verenigingen met meer leden vaak meer subsidie. In de toekomst kunnen clubs extra subsidie krijgen als ze zich in grote mate inzetten voor de maatschappij. (..)
Het subsidiebudget blijft dan ook gelijk. “Wel wordt er bespaard op kosten omdat we efficiënter gaan werken.” Van clubs wordt verwacht dat ze hun subsidieverzoek op tijd indienen, anders worden ze tien procent gekort. (..)

Bron: BNDeStem    23 nov 11

Land van Cuijk – Einde subsidie voor De Meander

De gemeenten Sint Anthonis, Bergen, Gennep en Boxmeer hebben vandaag (dinsdag 22 november) het voorgenomen besluit genomen om de subsidierelatie met Kunstencentrum De Meander te beëindigen per 1 januari 2013. (..)
De reden dat genoemde gemeenten volledig de subsidierelatie wensen te beëindigen per 1 januari 2013, is dat zij het niet als hun kerntaak zien om kunst- en cultuur-onderwijs aan te bieden via een kunsten-centrum. (..)
De afkoopsom geeft De Meander een goede basis om een organisatorische doorstart te maken.

Bron: Kliknieuws.nl    22 nov 11

Rotterdamse theatermakers houden Uitverkoop

Als protest tegen de cultuurbezuinigingen is er in de Rotterdamse een reeks aan protestavonden getiteld Werk in Uitvoering. Op de eerste avond kan het publiek bieden op bijzondere theaterattributen tijdens een veiling. (..)
“Door te bieden op stukken uit het verleden kan het publiek investeren in de toekomst want de opbrengst van de veiling gaat naar een nieuwe productie van een veelbelovende jonge theatermaker,” (..).

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Bron: Rijnmond.nl   22 nov 11

Foto bovenaan:
Scroll naar top