Op donderdag 27 oktober hebben FNV KIEM, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) en sector orkesten gesproken over de arbeidsvoorwaarden van musici in dienst van de Randstedelijke en Regionale Orkesten die vallen onder de cao Nederlandse Orkesten.

Van de in totaal 11 Nederlandse orkesten zijn er 9 die vallen onder deze . De orkesten van het Muziekcentrum van de Omroep en het Koninklijk Concertgebouworkest hebben een eigen cao. Bij FNV KIEM en de Ntb staan ca. 1200 medewerkers geregistreerd die een vast contract hebben bij een van deze 9 orkesten. Met de bezuiniging van 35% zullen ca. 450 werknemers ontslagen moeten worden. De frictiekosten zullen, afhankelijk van het oude of nieuwe cao, hoe dan ook in de gaan lopen. Het is nog onbekend hoe hoog.

Onderhandelingen afgebroken
De onderhandelingen zijn toen afgebroken omdat de werkgevers het voorstel van FNV KIEM en de Ntb om de bestaande cao Nederlandse Orkesten ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2012 niet accepteren. In deze cao zijn namelijk de rechten van musici opgenomen met betrekking tot WW-uitkeringen en bovenwettelijk wachtgeld. Daarnaast willen de bonden tegelijkertijd op korte termijn een gemoderniseerde cao tot stand brengen.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Ultimatum
FNV KIEM en de Ntb stelden dinsdag de NAPK een ultimatum en eisten dat de voorstellen van de bonden in zijn geheel worden overgenomen. Dit ultimatum liep af op vrijdag 4 november a.s. om 12.00. De NAPK heeft gereageerd met een uitnodiging tot een gesprek, dat op 14 november zal plaatsvinden. Dan zal moeten blijken of orkestleden netjes afgevoerd worden, of de barricaden opmoeten.

Foto bovenaan:
Scroll naar top