Meteen naar de inhoud

Vrijdag de 25ste. Bergen steekt extra geld in kunst, terwijl zich voor het Stedelijk Museum Amsterdam nieuwe rampen aandienen.

"ebooks kannibaliseren het papieren boek."

Amsterdam – Burgemeester vindt bezuinigingen op Rijksakademie “niet te begrijpen”

Tijdens de officiële opening van RijksakademieOPEN 2011 sprak burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan zijn zorgen uit over de ernstige bezuinigingen van het kabinet op de Rijksakademie van beeldende kunsten. “Bezuinigen moet. Kapot maken hoeft niet. Er zijn grenzen.” De burgemeester benadrukte dat een gezond kunstklimaat belangrijk is voor de economie en dat de Rijksakademie daarvoor cruciaal is. “Om in termen van het kabinet te blijven: de Rijksakademie is met name een instituut dat geen ‘zesjes’ zoekt. Het gaat om excellentie, om de Harvard van de beeldende kunst.” De burgemeester beloofde dat de stad zich zal inspannen voor behoud van de Rijksakademie (..). Bron: Perssupport    24 nov 11

E-books – Boekhandels vrezen kannibalisering papieren boek

Boekverkopers waarschuwen staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra (VVD) voor de ‘kannibalisering’ van het papieren boek. Het voorstel om de vaste boekenprijs niet te laten gelden voor e-books kan grote gevolgen hebben (..). Zijlstra liet woensdagavond aan de Tweede Kamer weten dat een vaste prijs voor het e-book niet zal helpen boekhandels te redden van de ondergang. Ook wil hij de doorbraak van het digitale boek niet belemmeren. (..) Boekhandels vinden dat de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk worden genegeerd. Beide landen hebben een vaste prijs ingevoerd voor digitale boeken. Volgens Doeser erkennen ze daarmee dat boeken van groot maatschappelijk belang zijn. Bron: FOK    24 nov 11

Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen

Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd. (..) In het [provinciale] concept wordt dertig procent gekort op de middelen die voor cultuur in Brabant beschikbaar zijn. Daarin worden festivals onevenredig hard getroffen, (..). “er wordt verhoudingsgewijs alsmaar meer geld in productie en minder in de afname ervan gestopt. Kortom, de Provincie ziet cultuur als iets autonooms dat alléén gemaakt moet worden en geen podium nodig heeft. Er wordt onvoldoende gezocht naar nieuwe wegen naar publieksgroepen.” (..) “Er wordt nu vooral gefocust op bestaande vormen die al specifiek beschreven zijn, zoals jeugdopera en productie van dans, terwijl innovatie zich altijd afspeelt tússen verschillende gebieden.” Bron: 3voor12    25 nov 11

Amsterdam – Nieuwe ramp voor Stedelijk

Het Stedelijk Museum heeft een slepend conflict met de gemeente over de toekomstige onderhoudskosten van het verbouwde pand van 1,2 miljoen euro per jaar. (..) Alexander Ribbink, oud-topman bij TomTom en voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, wil alleen tekenen bij de oplevering van het pand, als ‘volstrekt helder’ is dat de gemeente de kosten draagt. (..) Kiem van het geschil ligt bij de verzelfstandiging van het Stedelijk in 2006. Geen van beide partijen wilde de kosten voor onderhoud na heropening dragen. Uiteindelijk nam het museum de financiële last op zich, in ruil voor een extra subsidie van de gemeente van hetzelfde bedrag. Althans, volgens het museum. De gemeente, eigenaar van de collectie en van beide panden, ontkent extra subsidie te hebben toegezegd voor het onderhoud. (..) Verder is onzeker wie opdraait voor te laag geschatte kostenposten van zeker vier ton per jaar, zoals die voor gas en elektra. Los hiervan dreigt het museum door gemeentelijke bezuinigingen ook nog voor 1,3 miljoen euro te worden gekort. (..) Bron: Parool    25 nov 11

Doetinchem – Plan: bibliotheek in de basisscholen

De bibliotheek West-Achterhoek wil in alle basisscholen van de wijk De Huet en Gaanderen een bibliotheekvoorziening openen. In Wehl moet op de huidige plek of op een andere locatie de bibliotheek in stand blijven. (..) De bibliotheek West-Achterhoek moet 3,5 ton bezuinigen de komenden jaren. Gepland was dat de bibliotheken in Wehl, de wijk De Huet en Gaanderen met ingang van het nieuwe jaar zouden sluiten. Deze week werd bekend dat de bibliotheek van de gemeente een jaar extra de tijd heeft gekregen om de opgelegde gemeentelijke bezuinigingen uit te werken. Bron: Gelderlander    25 nov 11

Bergen (N-H) – Extra geld voor koren en toneel

Koren, toneelverenigingen en schilderclubs kunnen de komende jaren rekenen op financiële steun van het Bergense college. Burgemeester en wethouders willen 10.000 euro extra reserveren voor initiatieven. ,,Amateurverenigingen zijn een bindende factor binnen de gemeenschap’’ (..). Het totale budget voor kunst en cultuur voor 2012 bedraagt 1.450.000 euro. Een belangrijk deel daarvan (800.000 euro) gaat naar de drie bibliotheken in Egmond aan den Hoef, Bergen en Schoorl. Bron: NoordHollands Dagblad    24 nov 11

Breda – Landelijke erkenning voor jongeren PodiumBloos

(..) Het jongerentheaterfestival van PodiumBloos, 39º festival, heeft landelijke erkenning gekregen. Met deze erkenning van het fonds Cultuurparticipatie Plusregeling krijgt het festival een extra subsidie van 5000 euro. De erkenning met bijbehorende subsidie is geheel zelf geregeld door jongeren die verschillende fondsen hebben aangeschreven. (..) Bron: PodiumInfo    24 nov 11

Texel – Stichting Geeft Subsidie terug

Stichting Sint en Piet op Texel geeft het subsidiegeld terug. “We hebben liever dat het besteed wordt aan andere culturele doelen die het geld hard nodig hebben,” (..) “Toen vorig jaar bekend werd dat we geen geld hadden, sprongen zo’n dertig Texelse bedrijven bij met geld, goederen of inzet van vrijwilligers,” (..) Bron: Powned   24 nov 11

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur