Het weg-bezuinigde Metropole Orkest krijgt enige lucht van de minister. Zij is bereid de benodigde frictiekosten te gebruiken om de overgang de komende vier jaar vanuit de Mediabegroting te steunen, mits het daar dan ook bij blijft. Dat wil zeggen: het orkest mag haar eigen ontslag-vergoedingen gebruiken om vanaf 2017 zelfstandig ‘op de markt’ te zijn. Hoezeer het ook getuigt van creativiteit en bereidheid tot meedenken, het blijft een koekje van eigen deeg.

In Brabant gaat er 30% van het provinciale cultuur-budget af. En met name de podiumkunsten vrezen dat vele organsiaties over 2 jaar niet meer zullen bestaan.

Iets beter nieuws uit Noord-Holland. Daar zorgde D’66 voor een soort van redding van de jeugdtheater-gezelschappen De Toneelmakerij, Aya en het Speeltheater Holland. Ze krijgen nog altijd een flinke korting te verstouwen en krijgen hun gekld alleen als andere overheden meedoen.  Het provincie-bestuur trekt zich definitief  terug op haar wettelijke taak op het gebied van: monumenten, bibliotheken, archieven, archeologie en media. De gemeentes dienen een grotere taak te vervullen op cultuur-beleid …

De staatssecretaris van Financiën wil bekijken of de btw op voorstellingen aan de jeugd er af kan, mits die ene voorstelling dan wel alleen door jongeren wordt bezocht.

En zowaar .. in Elst (provincie Utrecht) krijgt theater De Kik voor 15 voorstellingen met -theater. De voorstellingen kosten de stichting een groter bedrag per voorstelling omdat de entreeprijs bij jeugdvoorstellingen de helft bedraagt van de voorstellingen voor volwassenen.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Het Groninger Museum dat in de financiële problemen zit sinds een te dure verbouwing, ontslaat 15% van haar medewerkers. Ook is er sprake van een chaotische boekhouding. De nieuwe zakelijke leiding zegt een faillissement van het museum niet uit te kunnen sluiten, ‘als crediteuren geen geduld hebben’.

De cultuur-sector in Arnhem vreest ook de dupe te worden van de bouw van een cultuurtempel, de z.g. cultuur-cluster Regenboog aan de Waal. Dat zet het hele budget voor cultuur onder druk en tevens “lijkt een dergelijke investering haaks te staan op de behoefte aan flexibele gelden voor vernieuwing van onderaf”.

Door de gemeentelijke gedwongen schrapt BiBlioNU in Venray: alle lezingen, tentoonstellingen en thema-bijeenkomsten. De zal zich beperken tot haar kerntaken, de collectie wordt ingekrompen en men verwacht een leden-daling van 20%. Het jeugdlidmaatschap (tot 13 jaar) zal gehandhaafd blijven ‘op 65% van de doelgroep’.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Volgens een berekening van het gemeente-bestuur in Reimerswaal is het niet langer haalbaar 2 bilbiotheken te onderhouden, in Yerseke en Krabbendijke. De hoofd-vestiging blijft in Yerseke, in de kernen komen mini-biblioteken met automatische uitleen en er zal meer aandacht komen voor lezen op scholen. Er komt ook een boeken-breng en ophaalservice ingesteld.

Foto bovenaan:
Scroll naar top