Positief nieuws om mee te beginnen: in Den Haag verdubbelt de gemeente de inleg van fotograaf/filmer Anton Corbijn voor zijn jeugd-cultuurfonds Haagse Bluf met €75.000. Het fonds kreeg van Corbijn overigens wel nadrukkelijk de opdracht mee zich niet te bemoeien met de gesubsidieerde culturele sector. Dus compensatie voor de kortingen hoeft die niet te verwachten.

In Arnhem is de wethouder tevreden met de nieuwe cultuurnota: meer cultureel ondernemerschap plus een verschuiving van subsidiëring van organisaties en gebouwen naar financiering van activiteiten. Die lijn zou ook gesteund worden door de 22 instellingen die samenwerken in de Initiatiefgroep Meer Stroom, die vorige week nog de uitte dat alles bij het oude blijft en de kleine instellingen de dupe zijn terwijl de grote gevestigde instellingen buiten schot blijven.

De 3 stichtingen die samenwerken om in Alkmaar een Lucebert-museum te starten, zijn boos op het vernieuwde gemeentebestuur dat nu stelt dat het plan uit 2009 te ambitieus begroot is en grote financiële risico’s met zich meebrengt.

De Waerdse Tempel gaat dicht. De eigenaar van het popcentrum in Heerhugowaard vindt het niet langer verantwoord, nu de wethouders van Alkmaar en Heerhugowaard hebben besloten dat Victorie in de Alkmaarse Breedstraat dan maar het regionale hart moet worden van de popcultuur in de regio.

In Sassenheim kan Theater ’t Onderdak blijven bestaan dankzij welzijnsstichting Teylingen, die hoofd-huurder wordt van het pand: de theaterfunctie blijft en ook alle clubs en verenigingen, terwijl ook onderdak wordt geboden aan de clubs en verenigingen uit de Ankerplaats, dat gesloopt gaat worden. Zo worden de gemeentelijke bezuingingen ondervangen door een welzijnsorganisatie.

Alle deelnemers aan de kunsten-educatie van De Blauwe Schuit in Hoorn krijgen toch een uniform tarief. Oorspronkelijk moesten inwoners uit gemeenten die niet aan de Blauwe Schuit meebetalen, het volle pond aan lesgeld betalen. Dit leidde tot een prijsverhoging die kon oplopen tot 150 procent. Gevolg: cursisten uit gemeenten die geen subsidie verstrekken zegden massaal op. Stede Broec, Hoorn en Drechterland laten de eis dat de Blauwe Schuit verschillende tarieven rekent nu varen.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

In Overijssel krijgt het Symfonie Orkest (v/h Orkest van het Oosten, dat door het Rijk 50% wordt gekort) mogelijk €10 miljoen van de provincie. Via sponsoring en een nieuw -beleid moet men dan rond 2018 grotendeels op eigen benen staan.

In Uden zoekt het tòch zelfstandig gebleven Museum voor Religieuze Kunst een nieuwe [part-time] directeur: uit financiële nood kan men de huidige niet langer betalen.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Landelijk ligt er het voorstel de mediawet te veranderen: aanbieders van tv-pakketten moeten in de toekomst minimaal 30 zenders in het digitale basispakket opnemen. Momenteel zijn dat er nog 15. De aanbieders mogen zelf bepalen welke, mits er 7 verplichte zenders (de 3 Nederlandse publieke omroepen, 2 televisiezenders van de Vlaamse publieke omroep, per provincie 1 regionale, publieke televisiezender en per gemeente 1 lokale, publieke televisiezender) inzitten. De minister wil de gelegenheid te baat nemen om de 50 lokale programma-raden af te schaten: door de toename zit er voldoende variatie in het aanbod en zouden ze overbodig zijn geworden.

Ook landelijk is het voorstel van staatssecretaris Zijlstra één bibliotheek te starten, waar men via internet e-books kan huren. De bibliotheekbranche blijft verantwoordelijk voor de content, de rijksoverheid zorgt voor een goed functionerende site. Men kan erop wachten wanneer die gehackt wordt …

Tot slot: in tegenstelling tot eerder onderzoek blijkt in Drenthe, Limburg en Amsterdam dat gratis toegang en vooral gratis vervoer wel degelijk succesvol is om kinderen over de drempel van musea heen te brengen.

Foto bovenaan:
Scroll naar top