Meteen naar de inhoud

Ondernemende jonge theatermakers, Meermanno haalt inkomstennorm, Eindhoven aanvaardt collectie, Amsterdam steunt cultuureducatie, e.a.

Ondernemen zit jonge theater-makers in het bloed

(..) Er lijkt de laatste jaren een nieuw theatercircuit te zijn ontstaan. Steeds meer jonge groepen, zoals Stichting Nieuwe Helden, PSTheater en Circus Treurdier, werken relatief los van subsidies en vrijwel altijd buiten het theatergebouw. Zij zoeken hun publiek overal op, of dat nu op straat is, aan een gracht of in een kringloopwinkel. Ze werken, kortom, om de bestaande structuren heen. Vies van commercieel denken zijn ze ook niet. Artistiek en zakelijk zijn voor hen twee kanten van dezelfde medaille. (..)

‘Dat is precies het Fringe-idee. Makers moeten zelf voor hun financiën zorgen en voor hun publiek. Wij bieden hun vervolgens het platform.’ Daarmee sluit de Fringe wat haar betreft naadloos aan op de veranderde culturele tijdgeest. ‘Het klimaat is radicaal anders dan enkele jaren geleden. Toen kon je je als theatermaker nog volledig focussen op het maken van een voorstelling en vervolgens de marketingafdeling van een productiehuis, theater of festival erop aanspreken als er geen publiek was. Dat is echt niet meer zo.’ (..)

‘Wij maken culturele concepten voor de openbare ruimte,’ vertelt hij. ‘We verzamelen creativiteit, in de vorm van mensen en ideeën om ons heen en die vertalen we in concepten die we kunnen verkopen. We werken samen met en in opdracht van allerlei partners: bedrijven, overheden, theaters. Concept, opdrachtgevers en publiek zijn voor ons logisch met elkaar verbonden.’ (..)

Om sponsors te vinden richtte Circus Treurdier een compleet callcentre in waar de acteurs bedrijven opbelden om acquisitie te plegen. ‘Het bleek,’ vertelt zakelijk leider Wim Amels, ‘dat acteurs daar eigenlijk heel erg goed in zijn. Al moesten ze wel eerst over een zekere schroom heen om zomaar om geld te vragen. Maar ze hadden er zowel artistiek als commercieel belang bij dit te doen.’ (..)    Bron: Robbert van Heuven    02 dec 11

Den Haag – Museum Meermanno stelt toekomst zeker

Museum Meermanno in Den Haag hoeft niet langer te vrezen voor sluiiting. Het museum meldt vrijdag dat het er in geslaagd is de eigen inkomstennorm van 400.000 euro te halen. (..)
“Wij zijn ontzettend blij dat we onze concrete toekomstplannen, onder andere de fusie met het Nederlands Stripmuseum en het NIBBI [Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en de Illustratie], nu in praktische beleidsplannen kunnen omzetten.” (..)
Een onlangs gehouden benefietveiling zorgde er uiteindelijk voor dat het museum er definitief voldeed aan de [rijks-] inkomstennorm [van 17,5%]. (..)    Bron: Historiek.net    02 dec 11

Gemeente Eindhoven aanvaardt schenking collectie Kunstlicht in de kunst

De gemeente heeft vandaag, vrijdag 2 december, een contract ondertekend waarmee ze de collectie van de Stichting Kunstlicht in de Kunst (KLIK) aanvaardt. De gemeente hecht er belang aan de collectie in zijn geheel voor de stad Eindhoven te behouden. (..)
De basis van de collectie van KLIK werd gelegd door een particulier, Johan Jansen, een medewerker van Philips. In 1984 werd de stichting ‘Kunstlicht in de Kunst’ opgericht. In 2002 bood Philips Lighting het oude Philips Gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel aan als expositieruimte. Enkele jaren later verwierf het centrum de status van officieel erkend museum. Eind 2010 sloot het museum aan de Emmasingel haar deuren [omdat het geen subsidie meer kreeg van de gemeente]. De totale collectie is ongeveer 600 kunstwerken groot.    Bron: Eindhoven.nl    02 dec 11

Amsterdam ondersteunt buitenschoolse cultuureducatie

De gemeente Amsterdam blijft de komende jaren ook muziek- en theaterles buiten de schoolmuren ondersteunen. De gemeenteraad besloot dit gisteravond (..) In de Hoofdlijnennota Kunst & Cultuur 2013-2016 had wethouder Gehrels voorgesteld om buitenschoolse cultuureducatie voortaan volledig door ouders zelf te laten betalen.    Bron: Cultuurnetwerk.nl   02 dec 11

Kunstadviseurs Boxmeer kappen ermee

De werkgroep die zich in Boxmeer bezighoudt met het adviseren van burgemeester en wethouders op het gebied van kunst stopt ermee. Volgens de werkgroepleden komen ze wel met ideeën, maar krijgen ze nauwelijks gehoor. (..)
Het geld dat de werkgroep wilde uitgeven, werd door burgemeester en wethouders gestoken in cultureel centrum De Weijer dat in geldnood kwam. Ook werd van het geld een kapot beeld hersteld en een gestolen beeld vervangen.
De werkgroepleden hebben het gevoel dat er nauwelijks naar ze wordt geluisterd. Zo was er ineens het Smax-kunstproject waarbij de werkgroep niet was betrokken.    Bron: Gelderlander   05 dec 11

Financiële impuls voor cultuureducatie in Alsmeer

De gemeente Aalsmeer wil de komende jaren cultuureducatie een structurele plek gaan geven in het onderwijs. Daarom heeft de gemeente samen met Amstelveen en Uithoorn bij de provincie subsidie gevraagd voor het ontwikkelen van een regionaal cultuureducatief aanbod voor scholen. Tot nu toe bestond dat niet in Aalsmeer. (..)    Bron: 0297-online   05 dec 11

Alkmaar – Grafisch atelier vreest toekomst

(..) “We zijn een facilitair bedrijf. We bieden kunstenaars een scala van mogelijkheden om met oude druktechnieken te werken.” (..)
Van Laar vraagt zich hardop af, of het atelier na 2012 nog wel bestaat. ,,Er wordt gemorreld aan het geld voor de beheerder. Als die functie verdwijnt, kunnen we net zo goed sluiten. Het staat op scherp, maar dat geldt voor veel instellingen. (..)
[Amsterdams onderzoek] ,,Daar hebben ze gekeken wat het rendement is van projectsubsidies voor beeldend kunstenaars. Het blijkt dat het gemiddeld drie keer over de kop gaat. Geld voor beeldend kunstenaars verdient zich dik en dik terug.” (..)    Bron: NoordHollands Dagblad    05 dec 11

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur