Meteen naar de inhoud

Voordeel Geefwet, cultuurbegrotingen, Brabant, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Goes, Utrecht e.a.

Dit jaar nog fiscale voordelen te behalen

(..) Met ingang van 2012 geldt er op grond van de nieuwe Geefwet een extra fiscale faciliteit voor giften (incidenteel of via periodieke giften) aan het algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) die zijn aangewezen als culturele instellingen. Die culturele giften mogen worden vermenigvuldigd met een factor van 125 procent voor de giftenaftrek. Deze zogeheten ”multiplier” van 125 procent mag over maximaal 5000 euro aan culturele giften worden toegepast.
Het maximaal aftrekbare bedrag voor eenmalige giften aan culturele instellingen van 10 procent van het verzamelinkomen in de inkomstenbelasting wordt daarbij aangepast met de in relatie tot de multiplier toegepaste verhoging. Vanwege de toe te passen multiplier in 2012 kan het fiscaal aantrekkelijk zijn giften aan culturele instellingen uit te stellen tot na 1 januari 2012.    Bron: Reformatorisch Dagblad    01 dec 11

2e Kamer – Stemmingen moties cultuurbegroting

Zes van de tweeëntwintig ingediende moties op de cultuurbegroting zijn dinsdagavond aangenomen door de Tweede Kamer. De enige motie met eventuele financiële consequenties betrof de Cultuurkaart. Bij motie verzocht Biskop (CDA) de regering eventuele financiële belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weg te nemen. (..)
De resterende moties verzoeken de regering vooral te onderzoeken danwel in overleg te gaan met partijen. (..)    Bron: Cultuurbeleid.nl    30 nov 11

Grote zorgen in culturele veld Brabant

Een nieuwe provinciale subsidie-regeling gekoppeld aan een forse bezuiniging dreigt rampzalig uit te pakken voor de Brabantse culturele instellingen. 36 instellingen ondertekenden een brandbrief waarin ze de gedeputeerde van Cultuur Brigite van Haaften vragen om meer geld beschikbaar te stellen voor cultuur. Ook willen de instellingen dat de plafonds in de nieuwe subsidieregeling worden verhoogd. (..)
De provincie trekt voor cultuursubsidies vanaf 2013 nog maar 2,8 miljoen euro uit. Dat is een verlaging van het budget met 33 procent. Momenteel heeft de provincie jaarlijks nog 4,3 miljoen beschikbaar voor cultuur. (..)
Dat de provincie nu al met een nieuwe regeling komt, heeft te maken met de veranderende subsidiesystematiek van het rijk. Vanaf 2013 bezuinigt het rijk twintig procent op cultuur en zullen veel instellingen die nu nog aanspraak kunnen maken op landelijke subsidies, naar de fondsen en provincies worden verwezen. (..)
In die nieuwe provinciale regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de grote infrastructuur – de instellingen die nu nog subsidie krijgen van rijk én provincie – en de kleine infrastructuur waarin onder meer de festivals zitten. Tot 2016 krijgen die grote instellingen zoals Het Brabants Orkest een bijzondere, beschermde positie, “want”, zo stelt Van Haaften, “daarin is al die jaren fors geïnvesteerd. Het zou raar zijn om daar een streep door te halen.”
Dat onderscheid zou van de baan moeten vinden de culturele instellingen. “Omdat de provincie dat onderscheid maakt, dreigt er nauwelijks geld over te blijven voor nieuwe initiatieven. (..)    Bron: BNDeStem    02 dec 11
Omroep Brabant: De provincie [bij besluit] gaat geen extra geld uittrekken voor culturele instellingen. (..) Volgens gedeputeerde Brigite Van Haaften gaat het eigenlijk om subsidie die de afgelopen jaren extra was, en die nu vervalt omdat de provincie het met minder geld moet doen. Ook vindt Van Haaften dat de provincie niet in het gat kan springen dat de komende jaren door de bezuinigingen van het Rijk geslagen wordt. (..)

Amsterdam investeert in het MKB van de kunst en cultuur

Eén miljoen euro extra voor de middelgrote en kleine culturele instellingen in de stad. Dat is het resultaat van onderhandelingen over de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016. Woensdagnacht stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks om meer geld te reserveren voor de instellingen die door de rijksbezuinigingen het hardst getroffen worden. (..)
In de Hoofdlijnennota wordt 82,6 miljoen euro verdeeld over drie soorten instellingen: 13 topinstellingen die met naam worden genoemd, 16 functies ‘op naam’ (zoals een jeugdtheatergezelfschap en een stadsdansgezelschap) en de rest (de zogenaamde ‘vrije ruimte’). In het voorstel van de wethouder zou 69 miljoen naar de eerste twee groepen gaan, en 13,6 miljoen naar de vrije ruimte. Met het voorstel van GroenLinks verschuift er nu 1 miljoen van de functionele ruimte naar de vrije ruimte. (..)
‘We hebben met elkaar afgesproken dat culturele instellingen tenminste een kwart van hun inkomsten zelf moeten regelen. Veel instellingen zitten daar ruim boven, maar juist de top-instellingen lukt dit vaak niet, ondanks hun naamsbekendheid.’ (..).    Bron: NieuwsuitAmsterdam    01 dec 11

Kritiek op Cultuurnota Arnhem zwelt aan

(..) Kern van de kritiek is de nadruk in de nota voor verandering en vernieuwing in kunst en cultuur terwijl er op financieel vlak weinig verandert.
De grote gesubsidieerde instellingen en gezelschappen blijven volgens Meer Stroom ten onrechte buiten schot. Ook hekelen ze de historische scheefgroei dat slechts 5 procent van het cultuurbudget naar de kleine en beginnende instellingen gaat. (..)    Bron: Gelderlander    02 nov 11

Eindhoven – TAC verbaasd over subsidiestop

Het Temporary Art Centre is geschrokken van het plan van wethouder Schreurs om de subsidiekraan dicht te draaien. Het kunstcentrum krijgt volgend jaar geen geld meer van de gemeente. (..)
Volgens de TAC is er door de bezuiniging volgend jaar nauwelijks meer ruimte voor theater, concerten en exposities in het centrum. Zo ontvangt het kunstenfestival Flux/S ook geen subsidie meer, maar krijgen organisaties uit het urbanwereldje die nu wel. Van de stichtingen Axesjazzpower en de Krabbedans wordt een groot deel van subsidie niet meer uitgekeerd. Veel organisaties, zoals het Parktheater en Museum Kempenland, hoeven niets te vrezen.
In totaal bezuinigt het college 4,5 miljoen euro op cultuur.    Bron: Studio040    02 dec 11

Goes blijft bij korting op musea

De Stichting Bevelandse Musea krijgt vanaf 2014 minder subsidie van de gemeente Goes, want die houdt vast aan een korting van 75.000 euro. (..) “Die korting staat in het collegeprogramma en is trouwens al een jaar uitgesteld.” (..)
De stichting nam dit voorjaar de exploitatie over van de musea in Goes [Historisch Museum] en Kapelle [Fruitmuseum] over van vier gemeenten. Goes, Borsele, Kapelle en Noord-Beveland betalen volgens de overgangsrichtlijnen tot eind 2013 het volle pond. Daarna ontstaat een nieuwe subsidierelatie. (..)
Als Goes [naast Borsele] de korting doorvoert, bestaat het risicio dat het bestuur van de museumstichting er het bijltje bij neergooit.    Bron: PZC    01 dec 11

Utrecht – Nieuwe Armando Museum krijgt steun van VSBfonds

Het Utrechtse VSBfonds ondersteunt de restauratie en herbestemming van landgoed Oud-Amelisweerd tot Museum Oud-Amelisweerd met 80.000 euro. Het geld is bedoeld voor de inrichtingskosten van het nieuwe museum. (..)    Bron: DeStadAmersfoort.nl    01 dec 11

Groningen – Website voor burgers die schrijf-kunst willen subsidieren

Wethouder Ton Schroor van Cultuur werkt met de Kunstraad aan een pilot om dichtkunst, voordrachten en schrijfopdrachten in Groningen te stimuleren op basis van particuliere fondsen. Geïnteresseerden worden aangemoedigd om online projecten te financieren. (..)    Bron: OogTV    02 dec 11

Haarlemmermeer – Gebrek aan subsidie nekt Midwinterfestival

Het Midwinterfestival is afgelast. Het knutsel- en activiteitenevenement voor kinderen, dat ieder jaar op 28, 29 en 30 december plaatsvindt in de Estafette, kan vanwege een gebrek aan financiële middelen geen doorgang vinden. (..)    Bron: Dichtbij.nl    01 dec 11

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Klein Lidmaatschap
175€ / 12 Maanden
Speciaal voor organisaties met een omzet  of subsidie van minder dan 250.000 per jaar.
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
5 proefabonnementen op de nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten over ons beleid
Inzage in de financiën
Exclusieve archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Eigen mastodon account op onze instance
Groot Lidmaatschap
360€ / Jaar
Voor culturele organisaties
Geen storende banners
Een premium Nieuwsbrief
10 proefabonnementen op de nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten
Inzage in financiën
Exclusieve archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Eigen mastodon-account op onze instance
Samenwerking
Privé Lidmaatschap
50€ / Jaar
Voor natuurlijke personen en zzp’ers.
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten over ons beleid
Inzage in de financiën
Exclusieve archieven
Eigen mastodon account op onze instance
nl_NLNederlands