Veel toe te lichten op de toelichting van Halbe Zijlstra hebben we niet. Anders dan dat de staatssecretaris van voorheen cultuur een bijna leesbare zucht van verlichting slaakt nu hij het hoofdpijndossier ‘kunsten’ bijna kan afsluiten. Zijn “meesterstuk”, de wijziging van de wet op het specifiek cultuurbeleid, ligt bij de kamer en als die (hamerstuk) is goedgekeurd, hoeft de staatssecretaris eigenlijk niets meer te doen.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Daarom begint de toelichting op de wijziging ook met de beantwoording van de vragen van de VVD. We citeren:

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering van mening is dat de herstructurering van het cultuursubsidiestelsel niet alleen noodzakelijk is in verband met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In verband daarmee vragen zij tevens de bevestiging dat de herstructurering niet teruggedraaid wordt als er weer voldoende overheidsmiddelen beschikbaar zijn.

Het kabinet acht een omslag in het cultuurbeleid nodig omdat het cultuurbeleid niet langer in de pas loopt met de veranderingen in de samenleving. De overheid treedt te veel op als financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek en ondernemerschap. Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemender worden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven. Culturele instellingen moeten minder afhankelijk worden van de overheid en daardoor flexibeler en krachtiger worden. Dit uitgangspunt blijft overeind, ook als er meer overheidsmiddelen zouden zijn. Voor de subsidieperiode 2013-2016 geldt een eigen inkomsteneis van 17,5%. Voor de daaropvolgende periode 2017-2020 wordt deze toelatingseis verhoogd. Het doel is om in de toekomst meer evenwicht tussen subsidiëring en ondernemerschap aan te brengen.

Wie dus dacht dat er bij de VVD nog ergens liefde voor het oude systeem bestond, weet nu beter. Onder aanvoering van de immer lachende hockeyscheidsrechter Bart @deliefde kan niemand nog ergens op rekenen, ook niet als Nederland de lotto wint.

En dan was er nog die vraag over banen. De rabiaat linkse PvdA vroeg zich af of de staatssecretaruis wist hoeveel mensen op straat komen te staan. Simpel antwoord in veel woorden: geen idee. Om over de talloze zzp’ers in de sector maar te zwijgen:

Er zullen banen verdwijnen, hoeveel is niet goed in te schatten. Ten eerste zijn er nu geen goede werkgelegenheidscijfers beschikbaar. Gezien de omzet wordt de werkgelegenheid van cultuurinstellingen gesubsidieerd door het Rijk of een fonds, geschat op circa 16.500 voltijdsequivalenten of fte’s. Gemiddeld telt 1 werkzame persoon in deze sector voor 0.70 fte. In personen is 16.500 fte’s dan gelijk aan circa 23.570 personen. Het precieze aantal personen dat werkloos zal worden, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Hoeveel banen uiteindelijk verdwijnen is afhankelijk van de mate waarin instellingen met minder subsidie verder kunnen of nieuwe geldstromen weten te vinden. In de cultuursector werken veel parttimers. Het is denkbaar dat zij voor een groter deel op andere inkomstenbronnen aangewezen raken.

Lees de rest hieronder en oordeel zelf.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Of emigreer.

https://cultureelpersbureau.nl//wp-content/uploads/2012/01/wijziging-van-de-wet-op-het-specifiek-cultuurbeleid-nota-van-wijziging.pdf

https://cultureelpersbureau.nl//wp-content/uploads/2012/01/wijziging-van-de-wet-op-het-specifiek-cultuurbeleid-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-2.pdf

 

Foto bovenaan:

4 reacties op “Daar is-t-ie dan: de definitieve wetswijziging die beslist over de toekomst van 16.500 fte’s en duizenden ZZP’ers”

 1. matthijs hogenboom

  Cultuur honderdveertien jaar geleden en het regeringsbeleid 2011/2012.
  Op zoek naar hoe Rudolf Steiner zich uitspreekt over journalistiek en enkele facetten daarvan, passeer ik teksten over dramaturgie, theater en de plaats van cultuur rond 1898.
  Rudolf Steiner geesteswetenschappelijk onderzoeker 27-02-1861-30-03-1925†, daar is veel tegen of voor van te melden. Ik kan mij verenigen met zijn gezichtspunten op de betekenis van cultuur en de betekenis voor de samenleving.

  Vertaald uit «Dramaturgische Blätter» 1e jrg. nr.3 Berlin en Weimar vanaf oktober 1898, Organ des Deutschen Bühnenvereins.
  “De Theaterdirecties zullen niet meer moeten worden gedwongen, zich naar de smaak van het publiek te richten.
  Zij zullen hun ambt moeten uitvoeren vanuit door idealen gedragen visies, waarover de staat de wake houdt.
  De auteur geloofd, dat de theatermisère zal ophouden, indien geen directeur de angst hoeft te hebben, dat zijn theater leeg blijft, indien hij de echte kunst dient.
  De theater dienen niet leeg te blijven omdat een andere directeur de oppervlakkige, laag bij de grondse smaak dient en zijn publiek weglokt.
  De staat zal-naar de mening van de auteur- alle theaters op dezelfde wijze tot dienstbare organen van de ware kunst maken, en elke vuile concurrentiestrijd dient te stoppen”.

 2. Beste Sytse Kooistra. We zijn aan het studeren op een arrogantere tekst. Maar dat kost inderdaad tijd. Dank voor de reminder. Overigens vind je de lijst medewerkers onderaan de pagina.

 3. Ook maar anoniem dan

  Uit “over ons”: “…In plaats van het op abonnementsbasis bieden van anoniem en generiek algemeen nieuws biedt het Cultureel Persbureau journalistieke duiding van en nieuws over kunst en cultuur in de breedste zin van het woord…”. Anoniemer en arroganter kunnen jullie het niet maken.

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar top