Het mag dan crisis zijn en de culturele wind mag ook nog eens uit de verkeerde rechterhoek waaien, dat weerhoudt De Dodo niet van vliegen. De festivaldagkrant die we twee jaar geleden als nieuw commercieel product lanceerden staat klaar voor opnieuw 10 dagen Springdance. We gaan veel voorstellingen bespreken, en nog meer vergelijken. En we gaan een journaal maken.

Het werd tijd om iets nieuws te proberen. Dat was twee jaar geleden de online festivaldagkrant al. Immers: het idee om een festival  te laten betalen voor een dagkrant die zich kritisch en onafhankelijk opstelt, was – en is nog steeds – een noviteit. Maar inmiddels begint het idee wel post te vatten dat we een weg verkennen die meer journalisten zullen gaan volgen.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Ooit, toen een medium als een krant of omroep nog een exclusief monopolie op de verspreiding van nieuws en meningen had, was de wereld helder. Wanneer je als bedrijf je producten wilde verkopen zocht je een deal met een medium dat zoveel mogelijk mensen bereikte, Daar kocht een deel van de ruimte voor een mooie prijs en zo werd iedereen gelukkig. De krant verkocht niet-journalistiek papier, de omroep niet-journalistieke zendtijd, en zo werd de journalistiek mede mogelijk gemaakt.

Inmiddels is dat ene medium met een monopolie vervangen door internet en beschikt iedere gebruiker van dat internet over een eigen ‘publiceer’-knop. Bedrijven hebben geen media meer nodig om contact te leggen met de klant. Dat kunnen ze nu heel goed zelf: via facebook en twitter, en met een eigen website die via cookies en andere middelen perfect werkt om gedrag en voorkeuren van de mogelijke klanten in kaart te brengen. Het oude verdienmodel van de mediabedrijven is daarmee een ding van het verleden aan het worden.

Maar bedrijven blijken nog steeds behoefte te hebben aan objectieve informatie en deskundige duiding van hun eigen producten en van de producten van e concurrent. Maar omdat media-uitgeverijen inmiddels steeds minder goed in staat zijn die informatie en duiding voor een breed publiek toegankelijk te maken, gaan organisaties en bedrijven rechtstreeks met journalisten samenwerken.

Feitelijk is daarmee de aloude werkverhouding omgekeerd: bedrijven kopen geen ruimte meer in bij een groot mediaplatform. Elk bedrijf, elke organisatie, is sinds de opkomst van het sociale web zelf een uitgeverij geworden. En uitgeverijen hebben deskundigen en kritische ‘journalisten’ nodig omdat hun (potentiële) klanten geen behoefte hebben aan ongefundeerde goed-nieuw-shows. Zo is de Festivaldagkrant begonnen.

Voor iedereen is het lastig om aan de nieuwe verhoudingen te wennen. Bij het acquireren voor De Dodo Festivaldagkrant komen we veel huivering tegen bij marketingmedewerkers en directies, maar bij die festivals die het aan hebben gedurfd, zoals dit jaar al Writers Unlimited, Springdance en Holland Festival, is men altijd tevreden met het resultaat. Het festival wint aan street credibility en krijgt bovendien een ‘long tail-effect’ meegeleverd: alle beschouwingen, reportages en reacties blijven tot in lengte van jaren bewaard.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

De toekomst is echter nog lang niet verzekerd. Door de bezuinigingen op cultuur en het multiplier-effect dat van die kortingen uitgaat, is de financiële ruimte de komende jaren uiterst beperkt bij die festivals die zullen overleven. Dat dwingt ons om het eigen journalistieke product steeds te blijven vernieuwen en steeds op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Op dit moment staan vooral de prijzen, en daarmee de honoraria van onze freelancers, onder druk. Om aan de eerste financiële tegenwind een beetje tegendruk te bieden, zijn zowel de site van het Cultureel Persbureau als die van De Dodo voorzien van ‘ouderwetse’ banners.

Verder werken we voor Springdance inmiddels samen met de website Danspubliek.nl, om zo ons publieksbereik, en de commerciële mogelijkheden verder uit te breiden. En we gaan proberen de presentatie van onze journaals en videorecensies dynamischer te maken.

Dit alles kan niet zonder u, de bezoeker van onze websites, We vragen u dan ook of u ons de komende twee weken extra kritisch wilt volgen, en waar u daar behoefte aan hebt, ons te stichten met uw commentaar.

Springdance, van 19 t/m 29 april te volgen via Festivaldagkrant De Dodo

Foto bovenaan:
Scroll naar top