De Raad voor Cultuur, onlangs versterkt met nieuwe leden met veel managementtalent en zakelijk inzicht, moet een nederlaagje accepteren. Cultuurminister Jet Bussermaker legt namelijk een belangrijke pijler van het laatste advies van de Raad naast zich neer. In een brief aan de kamer laat ze weten te zoeken naar alternatieven voor het voorstel van de Raad om ‘Objecten van Nationaal Belang te beschermen via het aanwijzen van een ‘Kerncollectie’. In plaats daarvan zegt Bussemaker: “Mijn uitgangspunt is dat uitvoeringskosten proportioneel moeten blijven. Ik onderzoek daarom of er een effectievere en efficiëntere methode is voor het beschermen van dergelijke objecten.”

Gaat het alleen om geld, of is er ook een inhoudelijk argument? We weten het niet, maar vast staat dat dat hele idee van een ‘kerncollectie’ niet echt goed viel in de erfgoedsector. Het betekende namelijk in feite dat collecties die nu in privéhanden zijn, zomaar eens genationaliseerd zouden kunnen worden, omdat de Raad had besloten dat ze ‘van nationaal belang’ waren.

NRC-commentator Marc Chavannes kreeg erg veel bijval toen hij zoiets in februari opperde in zijn krant, en dat een maand later pas in de echte openbaarheid bracht. Wij quoten: De Raad voor Cultuur verdient hier een hoge Sovjetonderscheiding. Lees mee. ‘Van instellingen naar bestel’. Tot nu toe zelfstandige musea – de meeste niet van het Rijk – moeten worden opgenomen in een nationaal ‘bestel’, een soort half open inrichting voor hardleerse kunstbeheerders. Eigen traditie, zelf nadenken, eigen plannen leveren te weinig ‘collectierendement’ op voor de fictieve ‘Collectie Nederland’.

De rest van het advies is volgens de minister interessant, maar meer ook niet. Zo blijkt. Feitelijk zegt ze: ik onderzoek het gegeven van en wet, maar of ik die volgens het advies van de Raad ga opzetten, betwijfel ik: “Momenteel bestaan er verschillende wetten en regelingen voor de monumentenzorg, de archeologie, archieven en museale collecties. Een nieuwe Erfgoedwet kan, zoals de Raad adviseert, deze terreinen met elkaar verbinden. Ik onderzoek de verdienste die een dergelijke wet kan hebben voor ons cultureel erfgoed.”

Ministers en staatssecretarissen leggen wel vaker adviezen van hun adviesraden naast zich neer. Soms is dat niet goed en maakt de Raad in kwestie zich zo boos dat hij opstapt. Soms moeten we misschien blij zijn met een minister die haar eigen koers voert.

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

We zijn geïnteresseerd in uw mening.

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!

 Het advies van de raad.

Klik om toegang te krijgen tot Ontgrenzen-en-Verbinden.pdf

De brief van de minister.

Klik om toegang te krijgen tot kamerbrief-over-advies-raad-voor-cultuur-ontgrenzen-en-verbinden-naar-een-nieuw-museaal-bestel.pdf