De Nederlandse filmwereld is een nieuwe club rijker. Nederlandse filmmakers kunnen zich aansluiten bij de Dutch Academy For Film (DAFF). Met als doel, kort gezegd, de Nederlandse film beter voor het voetlicht te brengen. De DAFF werd op 24 juni van dit jaar opgericht naar voorbeeld van soortgelijke academies in bijvoorbeeld Engeland, Zweden, Denemarken en Duitsland. Een persconferentie op het Nederlands Film Festival was vandaag de gelegenheid er meer ruchtbaarheid aan te geven.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Waren er dan nog niet genoeg verenigingen en belangenorganisaties voor deze sector? Eerder te veel, zo legden mede-oprichters en interimbestuursleden Jules van Steenhoven en Sytze van der Laan uit. Met 24 of misschien wel meer organisaties met ieder hun eigen hobby is het lastig een eenduidig verhaal te vertellen. Het plan voor de Academy ontstond juist tijdens een bijeenkomst van al die verschillende brancheorganisaties, die in de eerste plaats de belangen van hun leden behartigen. De DAFF wil daarnaast opkomen voor de sector in zijn geheel in een tijd waarin het gevoel heerst dat er straffeloos in gesneden kan worden.

Uitgangspunt is dat filmmakers zelf verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de sector. Aan de oprichting van de DAFF ligt de keuze ten grondslag om inhoudelijke en economische belangenbehartiging te scheiden. De DAFF wil met discussies, manifestaties en andere activiteiten het inhoudelijk debat aanzwengelen en het imago van de Nederlandse film versterken, met name bij de politiek. De economische lobby wil men aan de producenten overlaten, maar die moeten wel kunnen bouwen op een sterk inhoudelijk verhaal. Dat wil de DAFF gaan leveren. Daarnaast wil men intern werken aan kwaliteitsbevordering en het delen van kennis.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

De animo om lid te worden bleek groot te zijn. Van de bij de oprichting aangeschreven filmmakers (regisseurs, scenaristen, cameramensen, acteurs enzovoorts) reageerde 80% positief. De DAFF telt op dit moment ongeveer 250 leden. Vrijwel alle filmmakers van enig gewicht zitten erbij.

Bij het promoten van de Nederlandse film wordt ook samengewerkt met het Nederlands Film Festival. In oktober komen de leden bijeen om de organisatie verder vorm te geven en concrete plannen uit te werken.

Foto bovenaan:
Comité van aanbeveling: Heddy Honigmann, Pieter Jan Brugg, Alex van Warmerdam, Hoyte van Hoytema, Monique van de Ven, Alexander Rinnooy Kan, Carice van Houten, Paul Verhoeven, Kim van Kooten, Rutger Hauer en Robby Müller.
Scroll naar top