We hielden een liveblog bij. Lekker ouderwets, uit de tijd dat iedere maand wel weer ergens onrust was over de manier waarop de regering met kunst omging. Nu is er rust in de tent, zoals de PVV sardonisch opmerkt, omdat ‘De Linksen’ nu drager zijn van het beleid dat door de PVV is bedacht. De PVV voorspelt een zwarte toekomst voor ‘De Linksen’ zodra de PVV aan de macht komt.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Hieronder vindt u onze updates, die een beeld geven van een kamer die nog steeds niet echt weet waar het in d ecultuur over gaat. We gaan van het einde naar het begin, omdat de teksten zo werden verwerkt. Dus reis met ons mee terug in de tijd.

Maandag 16:45:

Bussemaker ontraadt ook de motie van Bosma over zwarte piet. Hij gaat voorbij aan het wezen van de cultuur. Het is niet wenselijk dat de kamer daar uitspraken over doet.

Bussemaker ontraadt de moties van de SP, en is ook tegen de motie over de inkorting van de steun voor de cultuurkaart, zoals de VVD wil. Verder ontraadt de minister ook de motie over de subsidie voor popartiesten: waarom mogen artiesten niet ondersteund worden en het bedrijfsleven wel? Het gaat om eenmalige bedragen, artistiek en economisch onderbouwd, aansluitend bij het topsectorenbeleid.

5 minuten eerder

Bussemaker wil pas praten over talentontwikkeling na 2014.

26 minuten geleden

Bosma blijft hameren op een verbod op regenboogpieten. Motie krijgt steun kamer.

28 minuten geleden

VVD wil nog steeds niet dat de cultuurkaart voor 10 jaar wordt gesteund uit de frictiekosten, maar slechts tot 2017. Verder over de popmuziek. Volgens meneer Arno Rutte is de VVD trots op de popmuziek, maar alleen als die geen subsidie krijgt. Reiskostenregeling moet worden geschrapt.

32 minuten geleden

De Radio over Caro Emerald: http://www.radio1.nl/item/165778-Subsidies

36 minuten geleden

Nu debatje PVV- Bussemaker over wat toneel- en muziekmakers in het buitenland zeggen. Bussemaker wil zich niet bemoeien met wat kunstenaars in het buitenland tegen wie over wie zeggen.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

47 minuten geleden

Bussemaker over het Letterenfonds: de overhead is niet zo hoog als de VVD denkt. Technisch verhaal, maar het proces blijkt nogal arbeidsintensief. Bovendien gaan de kosten ook omlaag.

59 minuten geleden

VVD wil geen geld naar popmuziek. Hoe dan ook.

Bussemaker stelt dat het om een zeer bescheiden bijdrage gaat, en een steun in de rug.

VVD: Caro emerald kreeg pas subsidie toen ze al bekend was.

Bussemaker: het gaat om een steuntje in de rug.

SP vindt het bekrompen van de VVD. VVD heeft kennelijk iets tegen artiesten als Kyteman. Nederland vedient bovendien honderd miljoen aan de popsector, dus waar klagen we over?

63 minuten geleden

Sorry: nu Caro. Bussemaker over de reissubsidie. Gaat volgens de minister om beperkte subsidie, bedoeld om de pop als exportproduct te stimuleren. Volgens Bussemaker krijgen onze musici daarmee een kans om elders voet aan de grond te krijgen. Het gaat niet om herhalingsbezoek, maar om steun bij een eerste start. het zijn lage bedragen: 5000 euro voor minimaal drie concerten in het buitenland, en 7500 euro voor minimaal 3 concerten buiten de EU. Caro is dankzij die minibijdrage wel op 1 in de Britse charts terecht gekomen. Bovendien: als je in Nl beroemd bent, ben je dat nog niet in het buitenland.

Alleen Kyteman heeft twee keer subsidie gekregen, maar dat was vanwege zijn enorme artistieke ontwikkeling.

Bussemaker benadrukt dat het wel een snelloket is, maar dat er wel artistieke eisen gesteld worden.

80 minuten geleden

Bussemaker reageert op de vraag van Rutten, die het niet vindt kunnen dat Guus Meeuwis in de schouwburg maar 3 tientjes kost, en in het stadion 90 euro. Volgens Bussemaker gaat het om een keuze van de podia. Zij krijgen geen subsidie voor het programmeren van Meeuwis.

Wat betreft Opera: de productiekosten van een opera zijn hoog, maar het moet toegankelijk blijven. Prijzen voor opera zijn ook echt gedifferentieerd. Variatie van 150 tot 15 euro. En ook bij de opera neemt bezoek af. Dus voorlopig niets doen aan de prijzen.

een uur geleden

Bussemaker moet zich van Bosma uitspreken voor een Zwarte Zwarte Piet, net als Weekers.

Bussemaker is dat niet van plan: laten we naar het volk blijven luisteren en een afgewogen oordeel vellen.

een uur geleden

Bosma protesteert: “Het is een keiharde aanval op zwarte piet. Meneer van der Laan van de PvdA is aan het bepalen dat er geen kroeshaar meer mag zijn. De PvdA heeft een oorlog ontketend tegen Zwarte Piet, dat moet eens afgelopen zijn.”

Bussemaker herkent zich niet in Bosma’s woorden. Ze vindt de brief van de amsterdamse burgemeester heel erg goed. Het is een genuanceerde brief, die recht doet aan alle gevoeligheden.

een uur geleden

Nu over het immaterieel erfgoed. Daar staan in Nederland nu 40 dingen op de lijst om voorgedragen te worden aan de Unesco. Raad voor Cultuur gaat nu een kader opstellen. Voor 1 maart 2014 komt de raad met een advies welke van die veertig dingen gaan worden voorgedragen. Bussemaker benadrukt dat het gaat om, een initiatief van onderop. Het zijn de mensen zelf die met dingen aankomen. De raad en het kennisinstituut Phi bepalen uiteindelijk wat de keuze wordt.

En dan over het bijzondere feest dat zo gaat plaatsvinden. Bussemaker reageert op Bosma: Het gaat om tradities die altijd in ontwikkeling blijven. Het gaat om levende tradities, en om geliefde tradities. Het gaat om een lokaal en regionaal feest van het volk. De politiek moet daarbij op afstand blijven. Net als Carnaval heeft het sinterklaasfeest zich in de loop der tijd ontwikkeld.

Zwarte Piet was vroeger duidelijk een racistisch element, aldus Bussemaker. In de loop der tijd is hij geëvolueerd tot een grapjas. Maar niet overal hetzelfde. Er zijn ook grote regionale verschillen in de sinterklaasviering.

Bussemaker koestert de verschillen die eer nu al zijn, maar wil zich als minister niet met de details gaan bemoeien. Mensen kunnen dingen veranderen. dat hoort bij cultuur. Er kunnen zinnen veranderd worden. ‘ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed’ is een voorbeeld dat Bussemaker aanhaalt, maar ze zal daar geen voorschrift van maken.

een uur geleden

Mona Keizer hoopt op een betere omgang met door vrijwilligers in stand gehouden monumenten in het gebied waar zij graag fietst, boven Amsterdam. Bussemaker zegt dat ze geen vrijwilligers kan gaan betalen.

een uur geleden

Nu over de collectie van het Tropenmuseum. Hiervoor geldt niet: als je maar veel schreeuwt, dan blijft het bewaard. Ze wil alleen de collecties bewaren van bijzondere waarde. Ze is blij dat Alexandrië belangstelling heeft voor de rest van de collectie. Ze vertrouwt erop dat de directie van het tropenmuseum een verantwoorde oplossing zal vinden.

2 uur geleden

Huis Doorn heeft 250 duizend euro projectsubsidie ontvangen voor een congres naar aanleiding van de herdenking van WO I. Er is bovendien een commissie Cultureel verdrag Vlaanderen Nederland aan het kijken of we iets samen kunnen doen. Probleem blijft dat het voor België (slachtoffer) en Nederland (Neutraal) een totaal ander soort betekenis heeft.

2 uur geleden

VVD wil nog weten of kunstgebouwen zelf hun gebouwen kunnen kopen. Bussemaker wil daar wel naar kijken, maar vindt het te complex om daar één regeling voor te maken. De financiële risico’s kunnen volgens haar erg groot worden.

2 uur geleden

Bussemaker is blij met de musea: het bezoek is flink gestegen. Ook Huis Doorn, Rijksmuseum Twente en Loevestein zich hebben vernieuwd. Wel een probleem bij de sponsoring, door de crisis. Ze juicht ook de samenwerking tussen musea toe. Wij vonden daar dit over: https://cultureelpersbureau.nl//2013/10/museumsector-bruist-samenwerkingsinitiatieven-maar-wil-graag-zelf-blijven-doen/

2 uur geleden

De Ateliers zullen per 1 januari geen subsidie meer krijgen, nuy de fusie met de rijksacademie niet is doorgegaan. Volgens Bussemaker rekent De Ateliers op een private sponsor.

2 uur geleden

Bosma van de PVV wil graag weten of er ook een minimum aantal PVV’ers in de kunstbesturen kan komen. Bussemaker stelt dat bestuurssamenstelling niet volgens de zetelverdeling in de kamer hoeft te gebeuren, maar dat het aan de instellingen zelf is.

2 uur geleden

Raad voor Cultuur moet gaan kijken naar de plannen van het rijk met de talentontwikkeling, aldus Bussemaker.

3 uur geleden

Bussemaker: cultuursector toont veerkracht. Maar er moet wel met respect over gesproken worden. Er is ook behoefte aan rust in de tent.

3 uur geleden

Bussemaker: “Subsidiegeld is wel overheidsgeld, dus het moet goed besteed worden. Aan goede producten, die ook gezien moeten worden.”

3 uur geleden

Bussemaker in haar antwoord benadrukt nog eens dat het bij de beoordeling van cultuur nog steeds om de inhoud gaat en niet uitsluitend om publieksbereik.

4 uur geleden

Schorsing tot 13:00 uur.

4 uur geleden

Het debat over de cultuurbegroting blijkt te ontaarden in een debat over Zwarte Piet.

4 uur geleden

Mona Keizer: Zwarte Piet moet blijven.

4 uur geleden

Volgens het CDA is de discussie over sinterklaas raar. ‘Alsjeblieft, laten we dit niet in Nederland met elkaar doen. Laten we trots zijn op onze cultuur en niet elke keer als een bepaalde groep zich benadeeld voelt een verbod uitvaardigen.’

4 uur geleden

Mona Keijzer vindt dat de PVV soms wat doorschiet. Verder wil ze zich richten op de muziekverenigingen op het platteland. “Welke sinterklaasinticht gaat zonder fanfare”

4 uur geleden

50plus wil graag een nationale zorg uitspreken over het lot van de openbare bibliotheken.

4 uur geleden

Zoals veracht richt 50plus zich vooral op het stimuleren van de amateurkunst.

4 uur geleden

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Nu de partij van Jan Nagel: 50Plus vindt marktdenken en economie in de kunst een slechte zaak. Partij vindt de afspraken over ouderen en cultuur erg vaag.

4 uur geleden

SGP is achteraf blij dat Prinsenhof en gevangenpoort nu musea zijn geworden.

4 uur geleden

SGP vindt het ok om het minimum aantal van culturele onderwijsuitstapjes te schrappen. Dat geldt ook voor het aantal culturele onderdelen in het onderwijs.

4 uur geleden

SGP vindt dat rendabele monumenten onterecht subsidie krijgen.

4 uur geleden

SGP is tegen subsidie voor kunstinstellingen: we moeten een norm stellen voor eigen inkomsten. De huidige norm van 20 procent is niet erg ambitieus. De SGP wil in 2020 minimaal 33 procent aan eigen inkomsten moet gelden als norm bij subsidie. Zo vind je waar echt draagvlak voor is.

4 uur geleden

Maar het bleek een citaat van Groen van Prinsterer.

4 uur geleden

Nu de SGP: “Ik wens beter onderhoud van het eerste onderkomen van Willem I in Delft. Verder moet de gevangenpoort gesloot worden wegens de moord op de gebroeders De Witt.”

4 uur geleden

D66 wil samen met PvdA de steun voor de filmwereld vastleggen in de wet.

5 uur geleden

D66 wil verder ook aandacht voor de eerste wereldoorlog. Volgend jaar begon die precies honderd jaar geleden. Misschien samen met België doen?

5 uur geleden

D66 hoopt dat er ruimte moet zijn voor experiment. Er moet ruimte overblijven voor andere zaken dan alleen publieksbereik.

5 uur geleden

PVV vraagt of Zwarte Piet niet ook bij het immaterieel erfgoed kan, net als het stierenvechten in spanje. En Bosma noemt Zwarte Piet Zoewarte Piet.

5 uur geleden

Bergkamp D66: Enthousiast over de minister. De sfeer is beter. Nu over Carnaval: kan prins Carnaval bij het immaterieel erfgoed gezet worden?

5 uur geleden

D66 vraagt zich af of de PvdA nu echt afstand neemt van de VVD. Volgens haar zou dit mooi zijn.

5 uur geleden

PvdA wil daar niet aan denken. Ook opera moet bereikbaar blijven voor iedereen.

5 uur geleden

VVD benadrukt opnieuw dat de prijzen voor opera marktconform moeten worden: daar kan 192 euro bovenop.

5 uur geleden

PvdA over talentontwikkeling. Vraagt zich af of de productiehuizen weer in de Basisinfrastructuur terug kunnen komen.

5 uur geleden

PvdA breekt potje voor Nieuwe Media-instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur.

5 uur geleden

PVV Bosma vindt dat PvdA Zwarte Piet uitverkoopt aan de tegenstanders. Vooral burgemeester Van der Laan is erg. Monasch vindt het goed dat er nu kleine wijzigingen komen. Bosma vindt dat er gezwicht is voor twee tegenstanders.

5 uur geleden

SP vraagt wat Monasch vindt van de keiharde toon van de VVD over cultuur. Monasch: we staan aan het begin van een nieuwe periode.

5 uur geleden

PvdA waarschuwt voor teveel beleidstaal in de stukken van OCW. We moeten ervoor waken dat cultuur niet als een bedrijfstak wordt gezien. Cultuur is van onschatbare waarde, is geen economie. Moet experimenten.

5 uur geleden

PvdA is blij met het betere beleid van OCW op cultuur. De brief van de minister is echter te mild. Het zou verder mogen gaan.

5 uur geleden

PVV: niet beoordelen, niet subsidiëren. We mogen ons niet gaan afvragen of racoon een gearriveerde band is. Subsidie is een werkgelegenheidsproject.

VVD is blij met de steun van Bosma. Maar vraagt zich af of bosma cultuursubsidie wil; schrappen. Bosma zegt: we willen cultuur wel steunen, maar de kunst niet.

VVD zegt: het is praten voor de bühne.”

5 uur geleden

Nu opent Bosma de aanval op Toneelgroep Amsterdam die iets roept in Moskou. Waarom protesteren we niet in Oman, vraagt Bosma van de PVV. Verder ook zorg over de islamisering van de Nederlandse kunst. Nederlandse cabaretiers maken nooit grappen over de islam, wel over de Nederlandse kerk, zegt Bosma.

5 uur geleden

PVV: “Zwarte Piet is Zwart en moet Zwart blijven”.

5 uur geleden

Volgens de PVV ligt de cultuur onder vuur door Links. “Links is voor moslims, kerstmis ligt onder vuur door links, en zwarte piet en sinterklaas moeten ook weg van links.”

5 uur geleden

VVD vindt overheadkosten bij Letterenfonds te hoog (was 4 miljoen). Overhead mag maar op 20 procent zitten.

5 uur geleden

VVD vindt het niet goed dat cultuurkaart voor 10 jaar is veilig gesteld. Betaald uit frictiekosten. Dat mag niet, moet korter. Maximaal vier jaar. Dat is een meevaller voor het rijk, vindt VVD.

5 uur geleden

VVD begrijpt het rondpompen van subsidiegeld bij het huren van musea van hun gebouw van de overheid overbodig. Kunstinstellingen zouden hun gebouw moeten kunnen kopen. Verder moeten jongeren werkervaring kunnen opdoen bij het verbouwen van rijksmonumenten. Erfgoed-eigenaren moeten weg naar subsidiepotje vinden.

5 uur geleden

VVD heeft zich niet in de regeling verdiept. Maar vindt principieel dat popartiesten geen subsidie verdienen om naar het buitenland te gaan. Dat is bedrijfsrisico.

5 uur geleden

“Stoere praat om mee in de krant te komen”, volgens SP.

6 uur geleden

Volgens de VVD verdienen die artiesten allemaal goed genoeg voor een buitenlandse carrière. En mogen ze niet “pinnen bij de overheid”.

6 uur geleden

Volgens VVD is subsidie voor nederlandse groepen in het buitenland belachelijk. SP telt daar tegenover dat groepen hulp nodig hebben om via Music Export bekend te worden in het buitenland. Dit is topsectorenbeleid.

6 uur geleden

Nu over de ten onrechte geïnde subsidies voor Caro Emerald. Het blijkt voor 90 procent te gaan om regelingen voor kleine makers en beginners, die zo een opstap krijgen in het buitenland. VVD noemt Blaudzun, Joris Linssen, Di-Rect. Die zouden allemaal zonder probleem in het buitenland kunnen optreden. Maar volgens Vera Bergkamp zijn die groepen helemaal niet zo makkelijk het buitenland in te krijgen.

6 uur geleden

Volgens de VVD moet subsidie minimaal zijn. Er gaat nog te vaak subsidie naar plekken waar met een gericht prijsbeleid minder subsidie nodig zijn. Guus Meeuwis krijgt volgens VVD subsidie bij optredens in theaters. Dat kan makkelijk 100 euro kosten. Bij vookeur de marktwaarde. De VVD vraagt om het op markltwaarde brengen van de entreeprijzen. Wat Springsteen geldt, kan ook voor opera gelden, adus VVD.

6 uur geleden

Onze musicalsector zou bloeiend zijn, volgens de VVD. Maar de sector is ingestort.

6 uur geleden

Volgens de VVD is de sector wakker geschud. Volgens de vvd hebben de gesubsidieerde instellingen de ogen geopend. Er zijn slechts 11 instellingen gestopt (wij meldden al dat de vergissing bij NRC ligt: het zijn er meer dan dertig). VVD wil zorgen dat cultuur niet weer inslaapt.

6 uur geleden

De SP maakt zich over eigenlijk alles zorgen. Nu ook de bibliotheken: daar gaat het ook slecht: iedereen heeft recht op een laagdrempelige toegang tot een bieb. Het si ook een ontmoetingsplaats. wat gaat de minister daar aan doen?

6 uur geleden

De SP opent het debat. Vraag is: hoe gaat de minister het publiekscijferfetisjisme tegen? Hoe gat de minister nieuwe klappen voorkomen als de gemeentes nog meer gaan bezuinigen. Bovendien: waarom is cultuur niet net als de omroepen geholpen bij de laatste begroting?

Foto bovenaan:
Scroll naar top