De eerste balans van de kille sanering door Rutte 1 is er. Bussemaker stuurde hem naar de 1e kamer. In Nederland zijn 41 kunstinstellingen opgeheven, terwijl 132 andere clubs dapper volhouden zonder subsidie (en dus ook zonder personeel). Hoe lang deze firma’s op vrijwilligers door zullen draaien, is nog onbekend. Volgend jaar zullen we er vast een paar kunnen bijvoegen in het rijtje overledenen.

Er zijn nog altijd 224 bedrijven over in de gesubsidieerde kunsten. Voor Zijlstra’s bijl waren dat er 353. Het trieste saldo van de populistische rekensom dat 168 subsidieverslaafde linkse klaplopende organisaties (aldus de pvv) uit het systeem zijn gekukeld, en 72 keihard ondernemende succesbedrijven (aldus de vvd) voor het eerst zijn toegelaten. Tellen we daarbij het slagveld van de vier grote steden (G4) op, is de ramp nog een stukje grotesker: 87 slurpers (aldus Wilders) eruit, 76 efficiënte ondernemingen (aldus Bussemaker) erin, wat een saldo van 349 overgeblevenen oplevert.

De bezuiniging van 200 miljoen op de kunsten was bijna 20% van het budget. Van de rijksgesubsidieerde instellingen verdween 37%.

Is dit nu reden tot blijdschap? Immers: de erfgoedsector juicht over bezoekersrecords, en de afname in het publiek bij gesubsidieerde theaters en concertgebouwen lijkt ondanks eerdere berichten wat mee te vallen. Maar de cijfers van het rijk laten niet zien welke personele gevolgen deze ingreep heeft gehad: hoeveel zzp’ers er opeens van hun nering zijn beroofd en hoeveel parttimers nu noodgedwongen in de bijstand zitten. Duizenden. Schatten we in.

En dan hebben we het ook nog niet gehad over wat er lokaal allemaal verdwijnt aan bibliotheken, muziekscholen, amateurondersteuning en kleine gezelschapjes. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.

instellingen

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Wijbrand Schaap. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Wijbrand Schaap.

>2012

2013

erin

eruit

fondsen

lokaal

gestopt

door zonder subsidie

BIS

172

84

9

81

37

15

13

16

fpk

118

81

32

69

34

9

26

cultuurparticipatie

27

18

4

13

7

0

6

filmfonsd

6

3

2

5

1

4

Letterenfons

1

8

7

Mondriaan

29

20

8

6

4

7

Creatieve industrie

0

10

10

353

224

72

168

37

62

27

59

G4

360

349

76

87

349

14

73

De brief van Bussemaker

Comments are closed.